Ruken Öztürk, Sinemanın “Dişil” Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler (İstanbul: Om Yayınevi, 2004)

Sinemanın “Dişil” Yüzü, Türk sinema çalışmaları alanında kadın bilincine yer açmaya ve feminist eleştirel bakış açısının kapısını aralamaya çalışıyor. Diğer bir deyişle, bu kitap, Türk sinema tarihinin öteki yüzüdür. Bilinmeyen kadın yönetmenlerden (Feyturiye Esen, Birsen Kaya gibi) daha bilinen, tanıdık yönetmenlere (Bilge Olgaç, Handan İpekçi gibi) doğru Türk sinemasındaki yirmi üç kadın yönetmen, filmleriyle birlikte inceleniyor. Ortak özellikleri ve farklılıkları, algıları, anlayışları ve ürünleri ilk kez bütünlüklü bir biçimde bir kadın bakışıyla sorgulanıyor.