2003 – 2004 Faaliyet Raporu
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
FAALİYET RAPORU
(2003-2004)
Eğitim ve Danışmanlık Projeleri
1. Yerel Siyasette Kadın Katılımını Artırma Projesi
Merkezimiz, Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme Derneği Ankara Şubesinin UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve Danimarka Büyükelçiliğinin desteği ile yürüttüğü “Yerel Siyasete Kadın Katılımının Artırılması” kampanyası çerçevesinde, 3 Nisan 2003 ile 29 Mayıs 2004 tarihleri arasında çeşitli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermiştir:
– Eğitim malzemelerinin hazırlanması, merkezimizin danışmanlığında gerçekleştirilmiş, yaygın olarak dağıtılan beş broşür ve iki eğitim kitapçığı bastırılmıştır:
Kadınlar Neden Yerel Yönetimlerde Olmalı?
Neden Kadın Adayları Desteklemeliyiz?
Ankara’da Yerel Siyasetin Sorunları
Aday Olmak İçin Neler Yapmalısınız?
Muhtarlık ve İhtiyar Heyetinde Kadınlar Neler Yapabilir?
Kadınlar Tarafından, Kadınlarla Birlikte ve Kadınlar İçin Yerel Politika (Dr. Ayten Alkan)
Gücümüzü Fark Etmek: Kadınlarla Grup Çalışması İçin Rehber (Uzm. Aksu Bora)
– Çeşitli siyasal parti ve kadın kuruluşlarından gelen katılımcılar için bir eğitici eğitimi programı tasarlanmış ve 26-28 Eylül 2003 tarihlerinde yürütülmüştür. Bu programa katılan yirmi dört kadın, daha sonra kendi örgütlerinde ve toplum merkezlerinde seçmen kadın eğitimleri yapmışlar, 30 Mart 2004 tarihinde, toplam sekiz yüz elli kadına birer günlük yerel siyaset eğitimi verilmiştir.
– Seçimler öncesinde aday olmak isteyen ve aday olan kadınların danışma ihtiyacını karşılamak üzere Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme Derneği Ankara Şubesinde kurulan danışmanlık ofisi için Merkezimiz tarafından iki günlük bir gönüllü eğitimi verilmiştir.
2. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Cinsiyet Göstergeleri Sisteminin Kurulması
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) talebi üzerine, bu kuruluşun hem kurumsal yapısını hem de verdiği hizmetleri izlemek ve değerlendirmek üzere bir “cinsiyet göstergeleri sistemi” geliştirilmiştir. DPT uzmanı Nazik Işık, DİE uzmanı Ayşe Karaduman ve merkezimiz uzmanı Aksu Bora’nın birlikte yürüttükleri bu çalışma, Aralık 2003 ile Mayıs 2004 tarihleri arasında devam etmiştir.
Dünyada seçilen üç ülkede yürütülen bir pilot çalışmanın parçası olarak tasarlanan bu proje, 21 Mayıs tarihinde tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönemde UNHCR’nin Cenevredeki merkez ofisi tarafından yürütülecek ve dünyanın pek çok ülkesindeki temsilciliklerin ve birimlerin kurumsal yapılarının yenilenmesini hedefleyen bir dönüşüm programı, bu pilot çalışma doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Türkiye temsilciliğinin Ankara ve Van ofislerindeki yeniden yapılanma çalışmaları için de bir öneri raporu hazırlanmış, Temsilci’ye verilmiştir.
Uluslararası İlişkiler
1. Sosyal Hizmetler Alanında Çalışanlar Derneği’nin gerçekleştirdiği Mesleki ve Kültürel Değişim Programı çerçevesinde Türkiye’de bulunan ABD, Fransa, İskoçya, İsveç ve Kamerun’dan gelen sosyal hizmet uzmanlarıyla 5 Mayıs 2004 tarihinde Türkiye’de kadınların sosyal hizmet ihtiyaçları konulu bir toplantı yapılmıştır.
2. 5-7 Şubat 2004 tarihleri arasında Makedonya’nın Ohri kentinde düzenlenen konferansa (Regional Conference: Strategies for Gender/Women Studies in SEE) Merkez Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar katılmıştır.
3. 29 Nisan-2 Mayıs 2004 tarihleri arasında Sofya’da düzenlenen Joint Monitoring and Training Program of Women’s NGO’s in Bulgaria and Turkey başlıklı toplantıya Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar ve Müdür Yardımcımız Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Timisi katılmıştır.
Diğer Çalışmalar
1. Dünya Bankasının desteği ile hazırlanan Cinsiyet Değerlendirme Raporunun (World Bank Country Gender Assessment Report) “Kadınların Siyasal Katılımı” başlıklı alt bölümü, Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar tarafından hazırlanmış ve 30 Eylül 2003 tarihinde ODTÜ Kongre Salonunda sunulmuştur.
2. Tokat Sağlık Yüksek Okulu, Koç Üniversitesi ve Gazi Osman Paşa Üniversitesinin ortak etkinliği olarak düzenlenen “Türkiye’de Kadın Olmak” başlıklı konferansa katılınmıştır.
3. Avrupa Komisyonunun bir projesi olan ve sivil toplum kuruluşlarının insan hakları konusundaki duyarlılıklarını artırmayı amaçlayan “Kadının İnsan Hakları Projesi”nin 18-19 Ekim 2003 tarihlerinde Diyarbakır’da, 20-21 Aralık 2003 tarihlerinde İzmir’de, 14-15 Şubat 2004 tarihlerinde Adana’da yapılan toplantılarında Merkezimiz temsil edilmiştir.
4. Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar, 3-5 Aralık 2003 tarihlerinde gerçekleştirilen 8. Sosyal Bilimler Kongresinin kapanış oturumuna “Cumhuriyetin 80. Yılı: Hangi Noktadayız?” başlıklı tebliğ ile katılmıştır.
5. Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi (WALD) tarafından 25-27 Şubat 2004 tarihinde İstanbul’da düzenlenen uluslararası konferansta Merkezimiz temsil edilmiştir.
6. 6-7 Mart 2004 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Ankara Tabip Odasının birlikte düzenledikleri “Küreselleşme ve Kadın Sağlığı Sempozyumu”na katılınmıştır.
7. Türk Kadınlar Birliğinin 80. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Erzurum’da yapılan toplantıda Merkezimiz temsil edilmiştir.
8. Merkezimiz, Özgürlük ve Dayanışma Partisi Kadın Kollarının Ürgüp’te yaptığı üç günlük bir atölye çalışmasında Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset konulu bir seminer düzenlemiştir.
9. Merkezimiz, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun 15-17 Eylül 2003 tarihlerinde Bursa’da kendi personeli için düzenlediği hizmet içi eğitimde aile içi şiddet konusunda uluslararası mevzuata ilişkin bir günlük bir seminer vermiştir.
10. Sosyal Demokrat Halkçı Parti Kadın Kollarının isteği üzerine, 13 Aralık 2003 tarihinde, Toplumsal Cinsiyet ve Kadınların Siyasal Katılımı başlıklı bir eğitim programı düzenlenmiştir.
11. 8-9 Ocak 2004 tarihinde, Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı Tuzluçayır Toplum Merkezinde, Kadın ve Yerel Siyaset konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir.
12. Kaosgl tarafından yürütülen Cinsiyet ve İnsan Hakları konulu eğitim programının bir parçası olarak 3 Nisan 2004’te Ankara’da, 17 Nisan 2004’te İstanbul’da, 15 Mayıs’da İzmir’de Toplumsal Cinsiyet konulu seminerler verilmiştir.
13. Bilgi Üniversitesinin talebi üzerine, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılara yönelik olarak 4-5-6 Haziran 2004 tarihlerinde “Uygulama Projelerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi” konulu bir eğitim programı düzenlenmiş, bu programda kullanılmak üzere kapsamlı bir el kitabı hazırlanmıştır.
14. Malatya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonunun talebi üzerine, 12-13 Haziran 2004 tarihlerinde Kadının İnsan Hakları ve Uluslararası Sözleşmeler konulu bir eğitim programı düzenlenmiştir.
15. Yenimahalle Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliğinin talebi üzerine, Yenimahalle ilçesinde yapılacak bir istihdam ihtiyaçları araştırmasına Eylül-Kasım 2003 tarihleri arasında danışmanlık hizmeti verilmiştir.
16. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu Kadın Sekreterliğinin talebi üzerine, 25 Ekim 2003 tarihinde, Dünyada ve Türkiye’de Feminist Örgütlenmeler başlıklı bir konferans verilmiştir.
17. 5 Aralık 2003 tarihinde, kadınlara seçme ve seçilme haklarının verilmesinin yıldönümü dolayısıyla Türk Kadınlar Birliği’nin İskenderun’da düzenlediği seminerde Kadınların Siyasetle İlişkisi konulu bir konuşma yapılmıştır.
18. Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğünün talebi üzerine, 8 Mart 2004 tarihinde, Türkiye’de Kadın Örgütlenmesi konulu bir konferans verilmiştir.
19. Batıkent Lisesi Felsefe Kulübünün daveti üzerine, 28 Mayıs 2004 tarihinde, Toplumsal Cinsiyet ve Felsefe konulu bir konferans verilmiştir.
20. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın talebi üzerine, kuran kursu öğretmenlerine yönelik olarak bir cinsiyet duyarlılığı eğitim programı hazırlanmıştır. Bu programın sonbaharda yirmi beş kişilik bir grubun katılımıyla pilot uygulamasının yapılması planlanmaktadır.