2004 – 2005 Faaliyet Raporu
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
FAALİYET RAPORU
(2004-2005)
Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
1. Yarın İçin Bugünden Kampanyası
Merkezimiz, Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme Derneği Ankara Şubesi tarafından 2003 yılından bu yana sürdürülmekte olan “Yarın İçin Bugünden: Yerel Siyasette Kadın Katılımını Artırma Kampanyası” çerçevesinde, eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda, aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür:
a) Ankara, Foça, Tunceli ve Hatay’da “Kadın Başkanlar Buluşmaları”nın düzenlenmesi
b) Kampanya çerçevesinde eğitim ve atölye çalışmalarında kullanılmak üzere dört eğitim kitapçığı ve bir cd’nin hazırlanması.
c) Muğla, Ankara, Urfa, Kars, Van, Nevşehir, Trabzon ve Antalya’da belediye meclisi üyelerinin ve yerel kadın örgütlerinin katılımı ile atölye çalışmaları düzenlenmesi.
d) Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde gerçekleştirilen Belediye Yasası ve ilgili mevzuat değişikliğinin cinsiyet eşitliği açısından değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmasına danışmanlık hizmeti sunulması; hazırlanan raporun kamu yöneticileri ve siyasal parti temsilcilerinin bilgilerine sunulduğu bir toplantı düzenlenmesi.
2. Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı Kadın Girişimciliği Eğitimi
Mamak Tuzluçayır’da Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı tarafından yürütülen Kadın Girişimciliği Eğitimi çerçevesinde, bir dizi toplumsal cinsiyet duyarlılığı eğitimi verilmiştir. Ekim 2004- Ocak 2005 tarihleri arasında devam eden bu eğitimlere toplam 100 kadın katılmıştır.
Aynı program çerçevesinde 24 Mayıs 2006 tarihinde de bir günlük cinsiyet duyarlılığı eğitimi verilmiştir.
3. Baro Kadın Komisyonları Eğitimleri
a) Merkezimiz, 11-12 Haziran 2004 tarihinde Malatya Barosu Kadın Hukuku Komisyonunun davetiyle, kadının insan hakları konusunda bir eğitim düzenlemiştir.
b) Merkezimiz, 2-3 Nisan 2005 tarihinde, Manisa Barosu Kadın Hukuku Komisyonunun davetiyle, kadının insan hakları konusunda bir eğitim düzenlemiştir.
c) Merkezimiz, 25 Şubat 2005 tarihinde, Ankara Barosu Kadın Hukuku Komisyonunun davetiyle, kadının insan hakları konusunda bir eğitim düzenlemiştir.
4. Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitimleri
Bilgi Üniversitesi tarafından sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik olarak düzenlenen proje eğitimi çerçevesinde, üç ayrı gruba yönelik olarak ikişer gün süreyle “Projelerde Cinsiyet Eşitsizliğinin Gözetilmesi” konulu eğitimler yürütülmüştür (29-30 Temmuz 2004, 15-16 Ocak 2005, 6-7 Mayıs 2005)
5. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Sağlık Bakanlığı Üreme Sağlığı Eğitimleri
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile ve Savunma Bakanlığının katkısıyla yürütülen er ve erbaşlara yönelik üreme sağlığı eğitimlerine cinsiyet eşitliğine ilişkin bir bileşenin eklenebilmesi için gerekli materyal yazılmıştır.
6. GAP İdaresi Toplumsal Cinsiyet Eğitimleri
GAP İdaresinin talebi üzerine, İdare tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eğitimi programının hazırlanması ve yürütülmesine katkı sunulmuştur. Bu kapsamda, Şubat-Haziran 2006 tarihleri arasında dokuz ilde (Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak ve Adıyaman) muhtar ve imamların katıldığı on sekiz eğitim programı gerçekleştirilmiştir.
7. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Gender Mainstreaming Eğitimleri
UNDP yetkililerinin talebi üzerine, bu program tarafından desteklenen kalkınma projelerinde çalışan personele yönelik bir “cinsiyet eşitliğinin proje hedefleriyle kaynaştırılması” (gender mainstreaming) programı, Merkezimiz tarafından tasarlanmış ve yürütülmüştür. Erzurum (Doğu Anadolu Kalkınma Projesi), Mardin (GAP/GİDEM ve Yerel Gündem 21 Projeleri) ve Ankara’da (UNDP personeli) toplam 64 proje personelinin katılımı ile gerçekleştirilen program çerçevesinde tarafımızdan hazırlanan eğitim kitapçığının, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından İngilizce’ye çevrilerek bölgesel kullanıma sunulması planlanmaktadır.
8. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Habercilik Eğitimleri
Bağımsız İletişim Ağı tarafından yerel medya kuruluşlarının temsilcilerine yönelik olarak yapılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimlerine Merkezimiz tarafından katkı sunulmuş, Batman ve Çanakkale’de “toplumsal cinsiyete duyarlı habercilik” konulu atölye çalışmaları düzenlenmiştir.
9. Yetiştirme Yurtlarında Barınan Genç Kızlara Yönelik Atölye Çalışması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde İŞKUR’a Teknik Destek Projesi” çerçevesinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile işbirliği içinde yetiştirme yurtlarında barınan genç kızlara yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim programına Merkezimiz tarafından katkı sunulmuş, 10-11 Ağustos 2005 tarihlerinde iki tam günlük atölye çalışması yürütülmüştür.
10. AÇEV Gönüllü Eğitimi
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği ve AÇEV işbirliği ile yürütülen ve okuma yazma kursları eğitmenlerinin cinsiyet duyarlılıklarını artırmayı hedefleyen eğitim programı çerçevesinde 5 Ağustos 2005 tarihinde tam günlük bir eğitici eğitimi programı yürütülmüştür.
11. BTC(Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı) kapsamında yürütülen ‘Toplumsal Yatırım Projeleri’ nde (Community Invesment Projects) kadın sorunlarına duyarlık ve projelere toplumsal cinsiyet eşitliğinin eklemlenmesini amaçlayan bir atölye çalışmasında proje eğitimi verilmiştir. 23-26 Temmuz 2006, Erzurum
Diğer Çalışmalar
1. Yerel Gündem 21 Kadın Meclisleri Değerlendirmesi
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkililerinin talebi üzerine, Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi uygulamalarından sekiz ilden oluşan bir örneklem seçilerek yerinde incelenmiş ve bir değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Bu rapor, Yerel Gündem 21 koordinatörü IULA-EMME ve UNDP yetkililerinin katılımıyla tartışılmış ve 2006’da yürürlüğe girecek yeni dönem projesi, bu doğrultuda revize edilmiştir.
2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal İçerme Raporunun Cinsiyet Eşitliği Açısından Değerlendirilmesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın talebi üzerine, Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı çerçevesinde hazırlanan Sosyal İçerme Belgesi’nin cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirilmesi ve revize edilmesi için kurulan çalışma grubuna Merkezimiz katkıda bulunmuştur.
Konferans ve Paneller
1. First Balkan Conference on Gender (1-3 Aralık 2004, Bosna-Hersek)
Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar, Toplumsal Cinsiyet Konulu 1. Balkan Konferansında “Politics of Gender Differences and Key Feminist Concept of Social Action” (Cinsiyet Farklılığı Politikaları ve Toplumsal Eylem İçin Feminist Kavramlar) başlıklı oturumda moderatör olarak görev yapmıştır. Ayrıca Merkezimiz Müdür Yardımcısı Nilüfer Timisi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi Ayten Alkan da birer Konferansta birer bildiri sunmuşlardır.
2. Seminar on Turkey (8-9 Kasım 2004, Stockolm)
Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar, İsveç Jarl Hjalmarson Vakfı tarafından düzenlenen Türkiye Seminerinde “Secularism in Our Time” (Günümüzde Laiklik) başlıklı bir konuşma yapmıştır.
3. Uluslararası Af Örgütü Paneli (1 Şubat 2005, Brüksel)
Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar, Uluslararası Af Örgütü tarafından düzenlenen bir panelde, “Women’s Rights in Turkey: A Reason to Question Access to EU?” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
4. Gender Studies at Greek and Other Universities: Assessment and Perspectives Uluslararası Konferans (31 Mart-1Nisan 2005, Selanik)
Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar, Aristotle Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansta “Women’s Studies in Turkish Academic Life” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
5. Erkek Demokrasiden Gerçek Demokrasiye: Eşit Temsil İçin Siyaset Kotası Semineri (25 Mayıs 2005, Ankara)
Prof. Dr. Serpil Sancar, Ka-Der tarafından düzenlenen “Erkek Demokrasiden Gerçek Demokrasiye: Eşit Temsil İçin Siyaset Kotası Semineri” başlıklı uluslararası toplantıda “Siyasal Katılım Açısından Kota Sorunları” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
6. 2 Temmuz 2004 tarihinde, Eğitim-Sen tarafından düzenlenen I. Kadın Kurultayında Prof. Dr. Serpil Sancar “Küresel Kadın Hareketi” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
7. 4 Temmuz 2004 tarihinde, Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği’nin düzenlediği Kadın ve Çocuk Sömürüsü, Kadınlara ve Çocuklara Uygulanan Şiddetin Teşhiri başlıklı eğitim programında, Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar tarafından İnsan Hakları Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi üyelerine yönelik olarak “Demokrasi ve Kadınlar” başlıklı bir seminer verilmiştir.
8. Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar, 23 Temmuz 2004 tarihinde, Tarih Vakfı tarafından Denizli’de düzenlenen Tanıklıklarıyla Türkiye’de İnsan Hakları ve Sivil Toplum Sergisi açılış panelinde “Kadının İnsan Hakları” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
9. 7-8 Eylül 2004 tarihinde Samsun Yerel Gündem 21 tarafından düzenlenen “Siyasette Yönetişim ve Kadın” başlıklı toplantıya Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar katılmıştır.
10. 9 Ekim 2004 tarihinde Samsun Yerel Gündem 21 tarafından düzenlenen 3. Ulusal Kadın Etkinlikleri Festivali’ne Prof. Dr. Serpil Sancar “Türkiye’de Kadın Hakları” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
11. 6 Kasım 2004 tarihinde, Ankara Gençlik ve Kültür Vakfı’nın davetiyle, uzman Aksu Bora tarafından “Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm” başlıklı bir konuşma yapılmıştır.
12. 22 Kasım 2004 tarihinde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin yürütmekte olduğu Okul Aile Birliği Eğitimleri çerçevesinde, Sincan Saraycık Köyü Okulu’nda uzman Aksu Bora tarafından Cinsiyet Eşitliği başlıklı bir seminer verilmiştir.
13. 26 Şubat 2005 tarihinde, Dikmen Halkevi’nde, uzman Aksu Bora tarafından Cinsiyet Eşitliği ve Kadının İnsan Hakları başlıklı bir seminer verilmiştir.
14. Prof. Dr. Serpil Sancar, 9 Nisan 2005 tarihinde TESEV tarafından düzenlenen “Kadınların Kamu Hayatına Katılımlarının Güçlendirilmesi” başlıklı arama konferansına katılmıştır.
15. 3 Mart 2005 tarihinde, uzman Aksu Bora tarafından Arı Hareketi mensuplarına yönelik olarak Cinsiyet Eşitsizliği ve Feminizm konulu bir seminer verilmiştir.
16. 15 Mart 2005 tarihinde, Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen “AB Süreci ve Müslüman Kadın Kimliği” toplantısında, Prof. Dr. Serpil Sancar, bir konuşma yapmıştır.
17. 7 Mart 2005 tarihinde, TBMM’nin Kuruluşunun 85. Yılında Kadın Hakları Panelinde, Prof. Dr. Serpil Sancar “Yeni Yasal Düzenlemeler ve Kadınların Siyasal Katılımı” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
18. 8 Mart 2005 tarihinde Ürgüp Yerel Gündem 21’in davetiyle Elif Ekin Akşit “Kadının İnsan Hakları” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
19. 8 Mart 2005 tarihinde Yıldırım Beyazıt Lisesinin davetiyle, Güzin Yamaner “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
20. 8 Mart 2005 tarihinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin davetiyle, Prof. Dr. Serpil Sancar “Türkiye’de Kadın Hareketi” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
21. 8 Mart 2005 tarihinde, Samsun Yerel Gündem 21 tarafından davet edilen uzman Aksu Bora, Türkiye’de Kadın Sorunları ve Kadın Hareketi başlıklı bir konuşma yapmıştır.
22. 22 Mart 2005 tarihinde, Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün davetlisi olan uzman Aksu Bora, “Kadın ve Yoksulluk” konulu bir konuşma yapmıştır.
23. 2 Mayıs 2005 tarihinde, Uluslararası Af Örgütü’nün davetiyle, uzman Aksu Bora tarafından “Toplumsal Cinsiyet” başlıklı bir seminer verilmiştir.
24. Prof. Dr. Serpil Sancar, 6-8 Mayıs 2005 tarihinde Afyon’da düzenlenen Kadın Buluşması’nda “Kadın Politikalarında Küresel Dinamiklerin Etkileri” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
25. Prof. Dr. Serpil Sancar, 20 Mayıs 2005 tarihinde, Diyarbakır’da yapılan KAMER Konferansları çerçevesinde “Feminizm Açısından İktidar Sorununa Bir Yaklaşım” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
26. 24 Mayıs 2004 tarihinde, uzman Aksu Bora tarafından, Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik olarak “Kadının İnsan Hakları” başlıklı bir konuşma yapılmıştır.
27. Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar, Çalışma Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 26-27 Mayıs 2005 tarihinde Elazığ’da düzenlenen “Avrupa Birliğinde Cinsiyet Eşitliği ve Ülkemize Yansımaları” Seminerinde “Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın” başlıklı bir konuşma yapmıştır. “Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın”,
28. Doğru Yol Partisi Kadın Kollarının talebi üzerine, partinin kadın politikalarının oluşturulması amacıyla 28 Mayıs 2005 tarihinde yapılan arama konferansına Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar ve uzman Aksu Bora katılarak Cinsiyet Eşitliği ve Kota Politikaları konularında birer konuşma yapmışlardır.
29. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1 Ekim 2005 tarihinde Kars’da düzenlenen “Economic Opportunities for Women in Turkey& the Caucasus” başlıklı bölgesel toplantıda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar, Towards the economic integration of women” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
30. Üniversitemizin 60. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı çerçevesinde, 8 Mart 2006 tarihinde, “Ankara Üniversitesinin Kadınları” başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Sevda Şener, Dr. Güzin Yamaner ve Dr. Fevziye Sayılan, yönetici olarak ise Prof. Dr. Meral Uysal katılmışlardır.
31. Ankara Barosu tarafından düzenlenen Uluslar arası Hukuk Kurultayı programı çerçevesinde, 4 Ocak 2006 tarihinde, Merkezimiz uzmanı Dr. Aksu Bora, “Türkiye’de Feminist Hareketler” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
32. Dışişleri Bakanlığı ve TESEV tarafından 6-7 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Democracy Assistance Dialogue: Women’s Empowerment in the Middle East and North Africa” Sempozyumunda “Türkiye’de Kadınların Siyasal Katılımı” başlıklı açılış paneli konuşması, Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar tarafından yapılmıştır.