2005 – 2006 Faaliyet Raporu
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
FAALİYET RAPORU
(2005-2006)
Eğitim ve Danışmanlık Programları
1. “Yarın İçin Bu Günden” Kampanyası
Merkezimiz, Ka-Der Ankara Şubesi tarafından 2003 yılından bu yana sürdürülmekte olan “Yarın İçin Bu Günden: Yerel Siyasette Kadın Katılımını Artırma Kampanyası çerçevesinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu Kampanya çerçevesinde,
a) Yerel kadın örgütlerine yönelik eğitimlerde kullanılmak üzere hazırlanan üç eğitim kitapçığından ikisi, Merkezimiz tarafından hazırlanmıştır (“Düğüm Bilgisi”- Aksu Bora ve Ceren İşat, “Belediye Kadınlara da Hizmet Eder”- Ayten Alkan).
b) Mart ayında Muğla’da ve Ankara’da, Nisan ayında Kars’ta ve Urfa’da, Mayıs ayında Antalya, İzmir, Trabzon ve Nevşehir’de, Haziran ayında Van’da yerel yöneticiler (belediye meclis üyeleri) ve kadın örgütlerinin katılımıyla yürütülen atölyelerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde, Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar ve uzman Aksu Bora, katkı sunmuşlardır.
c) Kamu Yönetimi Reformu çerçevesinde gerçekleştirilen Belediye Yasası ve ilgili mevzuat değişikliğinin cinsiyet eşitliği açısından değerlendirilmesi ve raporlanması çalışmasına destek ve danışmanlık verilmiştir.
d) İçişleri Bakanlığı yetkilileri, yerel yöneticiler, siyasal partilerin temsilcileri ve ilgili meslek odalarından temsilcilerin katılımı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının desteği ile 30 Mayıs 2006 tarihinde gerçekleştirilen lobi toplantısının tasarlanması ve yürütülmesinde katkı verilmiştir.
e) Kampanya çerçevesinde dört ayda bir yapılan “Kadın Başkanlar Buluşmaları”nın 2005-2006 döneminde Tunceli ve Hatay’da yapılan ikisine Prof. Dr. Serpil Sancar ve uzman Aksu Bora katılmışlardır.
2. GAP İdaresi’nin talebi üzerine, İdare tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eğitimi programının oluşturulması ve yürütülmesinde Merkezimiz Uzmanı Aksu Bora görev almış ve Şubat- Haziran 2006 tarihleri arasında, dokuz ilde (Mardin, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Şırnak ve Adıyaman) toplam 235 muhtara yönelik Kadının İnsan Hakları başlıklı bir eğitim vermiştir.
3. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının talebi üzerine, bu program tarafından desteklenen kalkınma projelerinde çalışan personele yönelik bir “cinsiyet eşitliğinin proje hedefleriyle kaynaştırılması” (gender mainstreaming) programı Merkezimiz tarafından tasarlanmış ve yürütülmüştür. Erzurum (Doğu Anadolu Kalkınma Projesi), Mardin (GAP/GİDEM ve Yerel Gündem 21 Projeleri) ve Ankara’da (UNDP personeli) toplam 64 proje personelinin katılımı ile gerçekleştirilen program çerçevesinde hazırlanan eğitim kitapçığının, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından İngilizceye çevrilerek bölgesel kullanıma sunulması planlanmaktadır.
4. Bağımsız İletişim Ağı tarafından yerel medya kuruluşlarının temsilcilerine yönelik olarak yapılan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimlerine Merkezimiz Uzmanı Aksu Bora katılarak Batman ve Çanakkale’de cinsiyet eşitsizliklerine duyarlı habercilik konulu atölye çalışmaları gerçekleştirmiştir.
5. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde İŞKUR’a Teknik Destek Projesi” çerçevesinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ile işbirliği içinde yetiştirme yurtlarında barınan genç kızlara yönelik olarak gerçekleştirilen eğitim programına Merkezimiz Uzmanı Aksu Bora katılarak 10-11 Ağustos 2005 tarihlerinde iki tam günlük bir atölye çalışması yürütmüştür.
6. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği ile AÇEV işbirliği ile yürütülen ve okuma yazma kursları eğitmenlerinin cinsiyet duyarlılıklarını artırmayı hedefleyen eğitim programına Merkezimiz Uzmanı Aksu Bora katılmış ve 5 Ağustos 2005 tarihinde, tam günlük bir eğitici eğitimi programı yürütmüştür.
Diğer Çalışmalar
7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 26-27 Mayıs 2005 tarihlerinde Elazığ’da düzenlenen Kadın Erkek Eşitliği Seminerinde, Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar, “Siyasette ve Karar Alma Mekanizmalarında Kadın” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
8.Doğru Yol Partisi Kadın Kollarının talebi üzerine, partinin kadın politikalarının oluşturulması konusunda 28 Mayıs 2005 tarihinde yapılan Arama Konferansı’na Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar ile uzman Aksu Bora katılmışlar ve Cinsiyet Eşitliği ve Kota Politikaları konulu iki konuşma yapmışlardır.
9.Ak Parti Kadın Kolları’nın talebi üzerine, Üniversitelerin Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile partili kadınların davetli oldukları ve 30 Mayıs 2005 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye’de Kadın Politikaları konulu toplantıya Merkezimiz adına Prof. Dr. Serpil Sancar ile uzman Aksu Bora katılmışlardır.
10.Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 1 Ekim 2005 tarihinde Kars’ta düzenlenen “Türkiye ve Kafkaslarda Kadınlar İçin Ekonomik Fırsatlar” başlıklı tartışma toplantısına Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar katılmıştır.
11. Sivil Toplum Geliştirme Merkezinin desteği ile bağımsız kadın kuruluşları tarafından 10-11 Aralık 2005 tarihinde Diyarbakır’da düzenlenen Şiddete Karşı Kadın Buluşması I: Evde, Okulda, Kışlada, Gözaltında Şiddete Son, başlıklı toplantıya Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar ve uzman Aksu Bora katılarak ‘Toplumsal Cinsiyet, Feminizm ve Şiddet” ve “Türkiye’de Sıradan Şiddet: Bir Araştırmanın Gösterdikleri” başlıklı iki konuşma yapmışlardır. Aynı başlıkla 18-19 Mart 2006 tarihinde düzenlenen ikinci toplantıya da Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar katılmıştır.
12.Ankara Barosu tarafından düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayı programı çerçevesi içinde, 4 Ocak 2006 tarihinde, Merkezimiz Uzmanı Aksu Bora “Türkiye’de Feminist Hareketler” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
13.Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı tarafından 6-7 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Demokrasi Destek Diyaloğu: Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Kadınların Güçlendirilmesi” başlıklı uluslararası sempozyumda “Türkiye’de Kadınların Siyasal Katılımı” başlıklı açılış paneline Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar konuşmacı olarak katılmıştır.
14.Ankara Tabip Odası tarafından 4-5 Mart 2006 tarihinde düzenlenen “Öteki, Kadın, Doğu” Sempozyumuna Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar katılarak “Kimlik Politikaları ve Feminist Siyaset” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
15.Üniversitemizin 60 Kuruluş Yıldönümü Kutlama Programı çerçevesinde, 8 Mart 2006 tarihinde, “Ankara Üniversitesi’nin Kadınları” başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Panele konuşmacı olarak Prof. Dr. Sevda Şener, Dr. Güzin Yamaner ve Dr. Fevziye Sayılan, panel yöneticisi olarak ise Prof. Dr. Meral Uysal katılmışlardır.
16. Aydın Emekçi Kadınlar Platformu tarafından 12 Mart 2006 tarihinde Aydın’da düzenlenen konferansa Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar katılarak “Türkiye’de Kadın Olmak” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
17. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının talebi üzerine, merkezimiz uzmanı Aksu Bora, şehir plancısı Yıldız Tokman ile birlikte, Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi uygulamalarından sekiz ilden oluşan bir örneklem seçerek yerinde incelemiş ve Nisan 2006 tarihinde bir değerlendirme raporu hazırlamıştır. Bu rapor, Yerel Gündem 21 koordinatörü IULA-EMME ve UNDP yetkililerinin katılımıyla tartışılmış ve 2006’da yürürlüğe girecek yeni dönem projesi, bu doğrultuda revize edilmiştir.
18.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesinin daveti üzerine, Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı çerçevesinde hazırlanan Sosyal İçerme Belgesi’nin, cinsiyet eşitliği açısından gözden geçirilmesi ve eklemeler yapılması için kurulan ve Nisan- Mayıs 2006 tarihlerinde toplanan çalışma grubuna Merkezimiz Uzmanı Aksu Bora da katkı sunmuş, bu belge ile ilgili tarafların katıldığı danışma toplantısına ise Merkezimiz adına Prof. Dr. Gülay Toksöz katılmıştır.
19.Tuzluçayır Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı’nın daveti üzerine, Vakıf tarafından yürütülmekte olan bir girişimcilik projesinin eğitim bölümüne Merkezimiz uzmanı Aksu Bora katkı sunmuş ve 24 Mayıs 2006 tarihinde, tam günlük bir “cinsiyet eşitliği” eğitimi vermiştir.