ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
FAALİYET RAPORU
(2007-2008)
Yayınlanmış Çalışmalar:
Serpil Sancar, “Siyasal Katılım”, içinde Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, ( M. Tan, Y. Ecevit ve S. Acuner ile birlikte) TÜSİAD ve KAGİDER Yayını, 2008, İstanbul. (TÜSİAD 2000 tarihli raporun güncellenmesi).
Serpil Sancar, “Ortak Gündem Politikasının Başarıları ve Sorunları”, amargi, s.9, Yaz 2008, ss. 11-12.
Serpil Sancar, “Vicdani Red ve Eril Şiddet”, içinde Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler, (der.) Özgür Heval Çınar, Coşkun Üsterci, İletişim Yay., 2008; 135-43.
Katılınan Uluslararası Toplantı, Atölye ve Konferanslar:
Serpil Sancar, “The Politics of Belonging: Democracy, Identity and Power in the 21st Century”, (‘summer workshop’a katılım), 1-7 Temmuz 2008, Central European University (CEU) Budapeşte, Romanya.
Serpil Sancar, ‘Researching Gender Power Relations within Hierarchies and Communities: Feminist Research Examples from Turkey’, Workshop: Methods of Studying Gender and Political Participation, 30-31 Mayıs, 2008, University of Crete –Rethymno, Girit, Yunanistan. (Avrupa üniversiteleri kadın çalışmaları merkezlerinin katılımı ile gerçekleşen araştırma yöntemleri atölye çalışması )
Katılınan Ulusal Toplantı, Atölye ve Konferanslar
3. Uluslararası Homofobi Karşıtları Buluşması kapsamında 14 Mayıs 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi ATK Sanatevi’nde düzenlenen ve Prof. Dr. Tayfun Atay, Yıldız Tokman ve Burcu Ersoy’un konuşmacı olarak katıldığı “Toplumsal Cinsiyet ve Kadının İnsan Hakları” başlıklı oturum, Merkezimizden Prof. Dr. Serpil Sancar tarafından yönetilmiştir.
Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali kapsamında 13 Mayıs 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Beden-Sonuç İlişkisi”, “Her Gün Aynı” ve “Dışarısı nasıl?” adlı filmlerin gösterimi ve Merkezimizden. Mine Gencel Bek ve Ruken Öztürk’ün de katıldığı “Toplumsal Cinsiyet” başlıklı söyleşi.
Filmmor Kadın Kooperatifi ile 15 Nisan 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi ATK Sanatevi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Filmmor belgesellerinin gösterimlerinin ardından Kooperatiften Yasemin Temizarabacı ile söyleşi.
Serpil Sancar, “Kadın Bedeni Üzerinde Eril İktidar”, I. Kadın Sağlığı Kongresi: Kadına Yönelik Şiddet, Açılış Konuşması, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) ve ATO, 20-22 Mart 2008, Ankara.
Aksu Bora, ‘Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Sağlığı’, I. Kadın Sağlığı Kongresi: Kadına Yönelik Şiddet, Açılış Konuşması, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) ve ATO, 20-22 Mart 2008, Ankara..
Serpil Sancar, “Muhafazakar Modernlik Dönemi Kadın ve Aile Profilleri: 1945-65 Dönemi Gündelik Gazeteleri”, 6 Mart 2008, Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları 8 Mart Konferansı, SBF, Ankara.
Serpil Sancar, Ortadoğu’da ve Türkiye’de Kadın Hareketleri: Deneyimler, Kazanımlar, Sorunlar, Süreçler, Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü ve İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Sosyoloji Bölümü Çalıştayı, 7-9 Mart 2008, M.Ü. Haydarpaşa Kampüsü, Istanbul.
Serpil Sancar, “Kadın ve Siyaset”, Körfez Aktif Kadınlar Çevre ve Dayanışma Kooperatifi 8 Mart Paneli, 9 Mart 2008, Küçükkuyu, Çanakkale.
Serpil Sancar, Laiklik ve Cinsiyet Eşitliği, Kadın Olmak başlıklı Akdeniz Üniversitesi 8 Mart Paneli konuşması, 12 Mart 2008, Antalya.
Mine Gencel Bek ,‘Women in Turkish Media’ (presentation and roundtable discussion) 2008 Women’s Day, Strong Women: Strong World, 4 Mart, 2008, Kanada Elçiliği, Ankara.
Aksu Bora’nın katılımıyla 22 Subat 2008 tarihinde Diyanet İsleri Baskanlığı’na bağlı aile danışma merkezleri hakkında danışma toplantısı.
Mine Gencel Bek, ‘Aile içi Şiddet ve Medya’, Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi, 27 Ocak-2 Şubat 2008, Ankara.
Aksu Bora ‘Toplumsal Cinsiyet’, Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi, 27 Ocak-2 Şubat 2008, Ankara.
Serpil Sancar, “Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliği Politikaları ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu”, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önleme ve Etkin Belediyecilik, Mor Çatı Sığınma Vakfı Konferansı, 19.02.2008, Taksim, İstanbul.
Mine Gencel Bek, KSGM ‘Kadın ve Medya’ Ulusal Eylem Planı Grup Başkanlığı Toplantıları, 22 Ekim 2007, Şubat 2008.
Serpil Sancar, “Otoriter Türk Modernleşmesinin Cinsiyet Rejimi”, NIHA (Hollanda Yüksek Öğrenim Enstitüsü), konferans, 31.01.2008, Ankara.
Uzman Aksu Bora’nın katılımıyla 22 Ocak 2008 ve 24 Ocak 2008 tarihlerinde Kırkörük Kadın Kooperatifi üyelerine yönelik toplumsal cinsiyet ve aile içi şiddet konularında iki konferans.
Serpil Sancar, “Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği Ne Kadar Kamu Politikası Haline Geldi?” CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu’nun 12-13 Ocak 2008’ de yaptığı Katılımcı Bölgesel Eğitim Toplantısında yapılan konuşma, Aldino Otel, Ankara.
Serpil Sancar, “Kamunun Cinsiyeti”, Kamu Girişimciliği Çalıştayı,6-8 Aralık 2007, EMO ve Mülkiyeliler Birliği ortak konferansı, SBF, Aziz Köklü Salonu, Ankara.
Mine Gencel Bek, ‘Haberler ve Aile içi Şiddet: Temsildeki Sorunlar ve Etik İlkeler’, Gazi Hastanesi Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Çalışma Grubu, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinlikleri, 21 Kasım, 2007, Ankara.
Mine Gencel Bek, ‘Yazılı Basında Cinsel Obje Olarak Kadın’, 8. Alman-Türk Yerel Gazetecilik Semineri, Kemer, 15-16 Kasım 2007.
Mine Gencel Bek, ‘Kadınlara Yönelik Radyo Programı’, TRT Uluslararası Radyo Buluşmaları, Belek, 26-27 Ekim 2007.
Mine Gencel Bek, KSGM Kadına Yönelik Aile içi Şiddetle Mücadele Projesi İletişim Stratejisi Çalıştayı, İstanbul, 29 Eylül 2007.
Serpil Sancar, ‘“Vesayetçi Cinsiyetçilik ve Siyasal Partilere Kadınların İçerilmesi”, Türkiye’de Kadınların Siyasal Yaşamda Temsili: Alternatif Yaklaşımlar, KAGİDER ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen Panel, 1 Haziran 2007, İstanbul.
Mine Gencel Bek, ‘Medya ve Cinsel Kimlikler’, 3. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma, 17-20 Mayıs 2007, Ankara.