ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
2008-2009 YILI FAALİYET RAPORU
Dergi Çalışması
2009 yılı itibariyle KASAUM “Fe-Dergi” adında, internet üzerinden yayın yapan uluslararası hakemli bir dergi yayınlamaya başlamıştır. Derginin editörlüğü Doç. Dr. Elif Ekin Akşit tarafından yürütülmektedir.
Üniversite İçinde Çalışmalar
Dönem boyunca üniversitede cinsel ayrımcılık konusunda fakülteler arası ortak bir çalışma grubu oluşturuldu ve Hukuk, Eğitim, Siyasal ve İletişim Fakülteleri bünyesinde öğretim üyeleri aracılığıyla cinsiyete dayalı ayrımcılığın boyutları, düzeyleri ve biçimlerini anlamaya yönelik bir araştırma yürütüldü. Boğaziçi ve Sabancı Üniversiteleri ile bağlantı kurularak deneyim paylaşımı yapılmıştır. Bu çalışma önümüzdeki akademik dönemde de devam edecektir.
Yayınlanmış Çalışmalar
KASAUM, Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları akademik alanını desteklemeye devam etmektedir. Aşağıda bu alanda yapılmış akademik çalışmalardan seçme örnekler vardır:
• Prof. Dr. Serpil Sancar, İmkânsız İktidar Erkeklik: Türkiye’de Farklı Erkekliklerin Toplumsal Bağlamı, Metis Yayınları, Nisan 2009.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Türkiye’de Feminizmin Siyasal Bilimlere Etkisi”, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Özel sayı: Türkiye’de Siyaset Bilimi, 40: 119-132, Mart 2009.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, Conscientious Objections and Masculine Violence, içinde Conscientious Objection: Resisting Militarized Society, (der.) Özgür Heval Çınar, Coşkun Üsterci, Zed Books, 2009.
• Prof. Dr. Gülay Toksöz, “Neoliberal Piyasa ve Muhafazakar Aile Kıskacında Türkiye’de Kadın İşgücü” Sönmez S., Mütevellioğlu N. (der), içinde Küreselleşme, Kriz ve Türkiye’de Neoliberal Dönüşüm, İstanbul, Bilgi Üniversiteli Yayınları, 2009.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit “The Rearrangement of the Public and the Private Spheres in the Early Turkish Republic” içinde Ottoman Women: A Social History from 19th and 20th Centuries, London: I.B. Tauris, 2009.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit , “Kadınların Hamamı ve Dönüşümü”, içinde Cins Cins Mekan, Ayten Alkan (ed.) İstanbul: Varlık Yayınları, 2009.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit , “Haydi Kızlar Okula: Kızların Eğitimi, Kadınların Bilgisi ve Kamusal Alan Tartışmaları, Toplum ve Bilim 114: 7-26, 2009.
• Doç.Dr. Funda Şenol Cantek ve L. Cantek, “Siyasi Muhalefetin Bir Biçimi Olarak Tahkir: Erken Cumhuriyet Dönemi Politik Mizahında Kadınlık Halleri ve Kadınsı Erkekler”, Toplum ve Bilim, Sayı: 116, 2009.
• Doç.Dr Alev Özkazanç ve Dr.Fevziye Sayılan, “Gendered Power Relations in the School: Construction of Schoolgirl Femininities in a Turkish High School”, International Journal of Social Sciences, vol.3, no.1, p. 35–43, 2008.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Siyasal Katılım”, içinde Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Sorunlar, Öncelikler ve Çözüm Önerileri, ( M. Tan, Y. Ecevit ve S. Acuner ile birlikte) TÜSİAD ve KAGİDER Yayını, 2008, İstanbul. (TÜSİAD 2000 tarihli raporun güncellenmesi).
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Vicdani Ret ve Eril Şiddet”, içinde Çarklardaki Kum: Düşünsel Kaynaklar ve Deneyimler, (der.) özgür Heval Çinar, Coşkun Üsterci, İletişim Yay., 2008; 135-43.
• Doç. Dr. Alev Özkazanç & Dr. Fevziye Sayılan, “Gendered Power Relations in the School: Construction of Schoolgirl Feminities in a Turksih High School”, International Journal of Social Sciences, 3:1, winter, 2008.
• Doç.Dr. Çiler Dursun, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Haber Medyası: Alternatif Bir Habercilik”, KSGM yayını, Ekim 2008, Ankara.
• Doç.Dr. Çiler Dursun, (Sema Becerikli ile ortak), Medya ve Kadın Odaklı STK’lar: Olanaklar, Sorunlar ve Çözümler, KSGM yayını, Ankara, Ekim 2008.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit, “Halk Eğitiminin Başarısı ve Başarısızlığı”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (TALİD), 12, 2008.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit, “Women, the Modern State and Religious Space in Turkey”, içinde Mediations in Cultural Spaces: Structure, Sign, Body. John Wall (ed.), Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit, “Osmanlı Feminizmi, Uluslararası Feminizm ve Doğu Kadınları, Doğudan 7, 2008.
• Prof. Dr. Gülay Toksöz, Decent Work Country Report-Turkey, ILO Regional Office for Europe and Central Asia, 2008.
• Doç. Dr. Alev Özkazanç ve Dr. Fevziye Sayılan, “İktidar ve Direniş Bağlamında Toplumsal Cinsiyet: Bir Okul Etnografisi, Toplum ve Bilim, 114:51-74, 2009.
• Doç.Dr Alev Özkazanç, “Hüseyin Üzmez Olayı”, Feminist Politika, Sayı. 2, Bahar, 24 Eylül 2009.
• Doç. Dr Alev Özkazanç , “Üniversitede Cinsel Tacize Karşı Önlemler: Mevcut Yaklaşımlara Eleştirel bir Bakış”, Feminist Politika, sayı 3, Yaz 2009.
• Dr. Fevziye Sayılan, “Kadın Emekçiler ve Sendikalar,” Emek Tartışmaları 1, DİSK Yayınları No 56. Şubat 2008: 263-285.
• Dr. Fevziye Sayılan, “Gender and Education in Turkey,” Education in Turkey (eds A.M. Nohl-A.Akkoyunlu-S.Wigley). Waxman New York-Berlin. 2008: 247-241.
• Doç. Dr. Güzin Yamaner, “Sadakatin Kızı”, KAOS GL Dergisi 100.Sayı, Mayıs-Haziran 2008, s.53
• Doç. Dr. Güzin Yamaner, “East and West”, Open Page, no 13 October, 2008, p.118-121.
• Güzin Yamaner, “Sahne Dergisi’ne Europa’dan Mektup, Kültür’ün Yosması: Kültürlerarası Norge/AnaTolia Günlerimiz’den…”, Sahne, Ocak-Şubat 2008, s.12-19.
Katılınan Uluslararası Toplantı, Atölye ve Konferanslar
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “After Two Decades of Movement: Considerations on Successes and Failure of Feminism in Turkey”, 1st European Conference on Politics and Gender (European Concorcium for Political Research), 21-23 Ocak 2009 Queens University Belfast, Kuzey İrlanda.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “ Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadelenin Siyasal Bağlamı ve Geleceği İlişkin Politika önerileri”, Hukuksal Normların Uygulanması: Türkiye’de ve Almanya’da Kadına Yönelik Şiddet Uluslararası Çalışma Atölyesi, Humboldt-Universitat zu Berlin, Graduate School of Social Sciences, 22-23 Ocak 2009, Berlin, Almanya.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit , “Türkiye’de Bilimsel Annelik” Annual Meeting for the Reproductive Health Working Group, 15-17 July, Aleppo, 2009.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit , “Kız Estitüleri, Modernleşme, Türkleşme,” Anadilde Eğitim Sempozyumu, 30-31 Mayıs, 2009, Ankara
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Political Participation and Role of Women’s Movement in Turkey” International Conference on Women and Governance in Eastern Europe and CIS, UNDP, TİKA, 1-3 Aralık 2008, Hilton Oteli, İstanbul.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Türkiye’de Kadınların Siyasal Kararlara eşit Katılımı Neden ve Nasıl Sorunlu?” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, 29-30 Kasım 2008, Koç üniversitesi, İstanbul.
• Doç. Dr. Çiler Dursun, “Yazılı, Görsel ve Elektronik Medya ve STK’lar”,STK’ lara yönelik Atölye çalışması ve seminer sunuşu, BM- KSGM- AB desteğiyle, 14 Ekim 2008, Ankara.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Participation of Women in Political Life at the National and Local Level: Results Achieved and Challenges Ahead in Turkey”, Seminar on Gender Equality, European Commission TAIEX, (ABGS tarafından düzenlenen seminer) 7-8 Ekim 2008, Ankara.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “The Politics of Belonging: Democracy, Identity and Power in the 21st Century”, (‘summer workshop’a katılım), 1-7 Temmuz 2008, Central European University (CEU) Budapeşte, Romanya.
• Doç.Dr. Çiler Dursun, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Haberlerinde Alternatif Bir Dil Yaratmak”, Yerel Medya Atölye çalışması ve seminer sunuşu, BM- KSGM- AB desteğiyle, 14 Haziran 2008, İstanbul.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, ‘Researching Gender Power Relations within Hierarchies and Communities: Feminist Research Examples from Turkey’, Workshop: Methods of Studying Gender and Political Participation, 30-31 Mayıs, 2008, University of Crete –Rethymno, Girit, Yunanistan. (Avrupa üniversiteleri kadın çalışmaları merkezlerinin katılımı ile gerçekleşen araştırma yöntemleri atölye çalışması )
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit, “Osmanlı Feminizmleri”, 1908-2008: Jön Türk Devriminin 100.Yılı, Ankara, SBF, 28-30 May 2008.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit , “Kamu Devlet Özdeşleşmesi ve Kadınların Kamusal Diyaloğunun Mekansal Niteliği,” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, November 29, 2008, Koç University, İstanbul.
Katılınan Ulusal Toplantı, Atölye ve Konferanslar
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Türkiye’de cinsiyet eşitliği politikaları ve kurumsallaşma”, Kadın Dostu Kentlere Doğru, BM Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı, 2 Temmuz 2009, Trabzon, 1.Haziran İzmir.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Etnikleştirilmiş ve millileştirilmiş erkelikler”(tartışmacı), Anadolu ve Komşu Bölgelerinde Etnisite ve Ulus-Devlet/ Hrant Dink Atölye Çalışmaları 2009, 22. 05.2009, Sabancı Üniversitesi, Istanbul.
• Doç. Dr. Alev Özkazanç, “Ataerkillik ve Kadın Hareketi ya da Bir Feminizm Propagandası” başlıklı konuşma, Kadın Meselesi mi: O da ne?, SBF Mor Çerçeve grubunun düzenlediği Panel, 3 Mart 2009, Ankara.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit , “Kadınlar ve Bilgi,” Sabancı Üniversitesi, Mor Sertifika Programı, Kapanış, 4 Temmuz 2009, İstanbul.
• Doç. Dr. Alev Özkazanç, “Kriz, Toplumsal Muhalefet ve Kadın Emeği,” başlıklı konuşma, KESK, Kriz ve Kadınlar Paneli, 1 Şubat 2009, Eğitim-Sen, Ankara.
• Dr. Fevziye Sayılan, Ekonomik Kriz ve Eğitim Emekçisi Kadınlar,”. Kriz ve Kadınlar Sempozyumu. Eğitim Sen. 31 Ocak-1 Şubat 2009. Ankara.
• Doç. Dr. Funda Şenol Cantek, Betül Yarar ve Petra Holzer, “Türkiye Modernleşme Tarihine Sporcu Kadınların Gözünden Bakmak”, Karaelmas 2009: Medya ve Kültür, 5. Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2-4 Temmuz 2009, Zonguldak.
• Doç.Dr. Güzin Yamaner, “Tiyatromuzda Kadın Sorunu”, Eğitimiş Sendikası, Panel, Ankara, 7 Mart 2009.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Kültür ve cinsiyet”, Kültür ve Kimlik Sempozyumu, düzenleyen Hitit Akademisi, 20 Aralık 2008, Çorum.
• 3. Uluslararası Homofobi Karşıtları Buluşması kapsamında 14 Mayıs 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi ATK Sanatevi’nde düzenlenen ve Prof. Dr. Tayfun Atay, Yıldız Tokman ve Burcu Ersoy’un konuşmacı olarak katıldığı “Toplumsal Cinsiyet ve Kadının İnsan Hakları” başlıklı oturum, Merkezimizden Prof. Dr. Serpil Sancar tarafından yönetilmiştir.
• Doç.Dr. Çiler Dursun, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Haberlerinde Alternatif Bir Dil Yaratmak”, Yerel Medya Atölye çalışması ve seminer sunuşu, BM- KSGM- AB desteğiyle 16 Mayıs 2008, İzmir.
• Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali kapsamında 13 Mayıs 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Beden-Sonuç İlişkisi”, “Her Gün Aynı” ve “Dışarısı nasıl?” adlı filmlerin gösterimi ve Merkezimizden. Doç. Dr. Mine Gencel Bek ve Doç. Dr. Ruken Öztürk’ün de katıldığı “Toplumsal Cinsiyet” başlıklı söyleşi.
• Filmmor Kadın Kooperatifi ile 15 Nisan 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi ATK Sanatevi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Filmmor belgesellerinin gösterimlerinin ardından Kooperatiften Yasemin Temizarabacı ile söyleşi.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Kadın Bedeni Üzerinde Eril İktidar”, I. Kadın Sağlığı Kongresi: Kadına Yönelik Şiddet, Açılış Konuşması, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) ve ATO, 20-22 Mart 2008, Ankara.
• Doç. Dr. Aksu Bora, ‘Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Sağlığı’, I. Kadın Sağlığı Kongresi: Kadına Yönelik Şiddet, Açılış Konuşması, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) ve ATO, 20-22 Mart 2008, Ankara.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Muhafazakar Modernlik Dönemi Kadın ve Aile Profilleri: 1945-65 Dönemi Gündelik Gazeteleri”, 6 Mart 2008, Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları 8 Mart Konferansı, SBF, Ankara.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, Ortadoğu’da ve Türkiye’de Kadın Hareketleri: Deneyimler, Kazanımlar, Sorunlar, Süreçler, Marmara Üniversitesi Kadın İşgücü ve İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Sosyoloji Bölümü Çalıştayı, 7-9 Mart 2008, M.Ü. Haydarpaşa Kampüsü, Istanbul.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Kadın ve Siyaset”, Körfez Aktif Kadınlar Çevre ve Dayanışma Kooperatifi 8 Mart Paneli, 9 Mart 2008, Küçükkuyu, Çanakkale.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, Laiklik ve Cinsiyet Eşitliği, Kadın Olmak başlıklı Akdeniz Üniversitesi 8 Mart Paneli konuşması, 12 Mart 2008, Antalya.
• Doç Dr. Mine Gencel Bek ,‘Women in Turkish Media’ (sunuş ve roundtable discussion) 2008 Women’s Day, Strong Women: Strong World, 4 Mart, 2008, Kanada Elçiliği, Ankara.
• Doç. Dr. Aksu Bora’nın katılımıyla 22 Şubat 2008 tarihinde Diyanet İsleri Başkanlığı’na bağlı aile danışma merkezleri hakkında danışma toplantısı.
• Doç. Dr. Mine Gencel Bek, ‘Aile içi Şiddet ve Medya’, Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi, 27 Ocak-2 Şubat 2008, Ankara.
• Doç. Dr. Aksu Bora ‘Toplumsal Cinsiyet’, Toplumsal Cinsiyet ve Medya Atölyesi, 27 Ocak-2 Şubat 2008, Ankara.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliği Politikaları ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu”, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddeti Önleme ve Etkin Belediyecilik, Mor Çatı Sığınma Vakfı Konferansı, 19.02.2008, Taksim, İstanbul.
• Doç. Dr. Mine Gencel Bek, KSGM ‘Kadın ve Medya’ Ulusal Eylem Planı Grup Başkanlığı Toplantıları, 22 Ekim 2007, Şubat 2008, Ankara.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Otoriter Türk Modernleşmesinin Cinsiyet Rejimi”, NIHA (Hollanda Yüksek Öğrenim Enstitüsü), konferans, 31.01.2008, Ankara.
• Doç. Dr. Aksu Bora’nın katılımıyla 22 Ocak 2008 ve 24 Ocak 2008 tarihlerinde Kırkörük Kadın Kooperatifi üyelerine yönelik toplumsal cinsiyet ve aile içi şiddet konularında iki konferans.
• Prof. Dr. Serpil Sancar, “Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliği Ne Kadar Kamu Politikası Haline Geldi?” CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu’nun 12-13 Ocak 2008’ de yaptığı Katılımcı Bölgesel Eğitim Toplantısında yapılan konuşma, Aldino Otel, Ankara.
• Doç.Dr. Gülriz Uygur, -“Hukuk ve Kadın”, A.Ü.Hukuk Fakültesi, 7 Mart 2008.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit , “Osmanlı Feminizmleri,” 1908-2008: Jön Türk Devriminin 100. Yılı 28-30 Mayıs SBF , Ankara, SBF, 28-30 May 2008.
• Doç. Dr. Elif Ekin Akşit, “Kamunun Kıyısında,” S.B.F. Asistan Sunuşları, Ankara University, Ankara, Kasım 2008.
• Doç.Dr.Alev Özkazanç, “Kapitalizm, Sosyalizm ve Feminizm”, SDP’den ayrılanların düzenlediği konuşma, 28 Şubat, 2008.
• Doç.Dr.Alev Özkazanç, “Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı panelde konuşma, Mülkiye İnsan Hakları Topluluğu, AÜ Hukuk Fakültesi, 11 Mart 2008.
Projeler/Eğitim Programları/Radyo Programı
• Doç.Dr. Funda Şenol Cantek, “Türk Modernleşme Tarihine Sporcu Kadınların Gözünden Bakmak”, Tamamlanmış TÜBİTAK Projesi, B.Yarar ve Petra Holzer ile birlikte, Proje Asistanı, 2009.
• Dr. Fevziye Sayılan, “Toplumsal Cinsiyet ve Sendikalarda Eşitlik Politikaları” Eğiticilerin Eğitimi. Eğitim Sen.13-14 Eylül 2009.
• Doç.Dr. Güzin Yamaner, 2 Ekim 2009. SiS Science in Society Brokerage Event , TÜBİTAK ve Avrupa Birliği 7.Çerçeve programı Toplumda Bilim Proje Pazarlığı çalışma toplantısı, “ISTA-AnaTolia – A Female Cultural Power from Anatolia to the Rest of the World”, başlıklı proje önerisi sunumu.
• Doç.Dr. Güzin Yamaner, TRT I Ankara Radyosu’nda haftalık yayınlanan “Tarih Yazan Kadınlar” adlı programda, her hafta kadın bakış açısı ile o gün ele alınan kadının yaşantısı üzerine yorum köşesi, 2008.