KASAUM düzenli olarak kendi e dergisini yayımlayan ilk programdır: Fe Dergi. Bu hakemli dergi, 2009’dan beri düzenli yayınlanmaktadır. Derginin amacı, bilim ve teknolojiyi de içine alarak disiplinler-arası boyuta ulaşmaktır. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları’nın akademi ile siyaset arasındaki konumu Fe Dergi’yi beslemektedir. Dergi, son bir yıldır ULAKBİM’de taranmaktadır. Ankara Üniversitesi’nin atama ve yükseltme kriterlerine uygun bir bilimsel dergidir. Derginin editörlüğünü A.Ü. SBF’den Doç.Dr. Elif Ekin Akşit yürütmektedir. Derginin ayrıca bir danışma ve yayın kurulu bulunmaktadır.
Kadın Çalışmaları ABD ile KASAUM, işbirliği içerisinde yıllardır Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Buna, hizmet içi eğitimler, eğiticilerin eğitimi, bilgilendirme toplantıları da dahildir. Bu yıl, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları ABD’nin de açılmasıyla güçlenen kurum, A. Ü. Sürekli Eğitim Merkezi’ne bağlı olarak Toplumsal Cinsiyet Sertifika Programı açmış,eğitimini başarıyla tamamlamıştır.
Yine bu yıl yaşanan önemli bir gelişme, üniversitemiz rektörlüğünün de onayı ile Cinsiyet Eşitliği Politika Belgesi’nin kabul edilmesidir. Bu belgenin kabulüyle birlikte, Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Anabilim Dalları ile KASAUM, bu alanda bir uluslar arası projenin de ortağı olmuştur: Transforming organisational culture for gender equality in research and innovation: GENOVATE (EU FP7 Project, duration is 01.01.2013- 31.12.2017; bütçe 2.500.000 euros, AU portion is 200.000 euros)
Proje ekibi şöyledir: Yürütücü Prof. Dr. Çiler Dursun, Araştırmacılar Prof. Dr. Ruken Öztürk, Prof. Dr. Güzin Evliyaoğlu, Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş, Doç. Dr. Bedriye Poyraz. Bu projenin, üniversitemizin uluslar arası alanda adını duyurmasına katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.
Kadın Çalışmaları Programı bünyesinde farklı sosyal bilimler disiplinlerinden, cinsiyet rejimi algılarını değiştirecek ciddi sayıda tez üretilmiştir. Farklı üniversitelerden sosyal bilimler fakülteleri ön lisans ve lisans programlarında toplumsal cinsiyet konusuna yer verseler de bu durum, tıp, mühendislik, mimarlık ve beşeri bilimler fakülteleri için geçerli değildir. Kadın Çalışmaları programlarında, pek çok feminist uzman fazla mesai yapmak pahasına gönüllü olarak ders vermektedir. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları bölümleri her ne kadar akademik zümrenin bir parçasıysa da, bölüm bu zümrenin ihmal ettiği alt sınıftan kadınların sorunlarını da araştırmaktadır. Akademideki feminist çalışmalar, kadınların deneyimlerini bilimsel veri olarak kabul eder. Ankara Üniversitesi’ndeki Kadın Çalışmaları Merkezi, kadın organizasyonlarının aktivitelerini takip eder ve onlarla birlikte çalışır. Bunun yanında, öğrenciler ve öğretim elemanlarının işbirliğiyle kadın tarihi alanında uygulamalı çalışmalar yapar ve sözlü tarih tekniğiyle farklı özelliklere sahip kadınlarla yapılmış görüşmelerin arşivini tutar.
Bu akademik gelişmeler ve toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları programları sayesinde, Türkiye’de kadınların bilgi ve deneyimleri daha görünür hale gelmiştir. Gerçek şu ki, kadın çalışmaları yalnızca kadınların yaşamı ile ilgilenmez, Türkiye’de pek çok sosyal bilimci konuya karşı ilgisizse de bir diğer taraftan, sosyal bilimlerdeki disiplinler-arası çalışmalar, akademik gelenekteki cinsiyet körü yaklaşımdan uzaklaşma umudu vermektedir. Sonuç olarak; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmalarında Türkiye’deki deneyim ve kadın hareketi ile akademik feminizmin işbirliği, Orta Doğu ve Avrupa ile birlikte yaşama modeli açısından umut vermektedir.
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ,ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAEM),Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÜ-KASAUM) işbirliğiyle 3-5 Ekim 2012’de, Kıbrıs’ta 4. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansını düzenledi.
10-11 Mart 2012 tarihinde Kaos GL Derneğinin ,KASAUM ve KÇ öğretim üyelerimizin desteğiyle koordine ettiği Uluslar arası Feminist Forum’u programı düzenlenmiştir.
KASAUM ve KADIN ÇALIŞMALARI ABD’nda faaliyet gösteren öğretim elemanlarını 2010-2011 yılına ait etkinlikleri aşağıdadır:
1.PROF. DR. SERPİL SANCAR
Konuk öğretim üyesi, George Washington University, Columbian Institute of Art and Science, Washington DC, ABD, (10 Şubat- 1 Aralık, 2012).
YAYINLAR: Kitap
Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, İletişim Yayınları, 2012, Istanbul.
(derleme) Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Eleştirinin Birikimi/ Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan, bölüm I ve II, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, Eylül 2011.
ULUSLARAESI AKADEMİK TEBLİĞLER
 “A New Gender Perspective in Turkey: Secularism and New Women’s Rights Policy of the Bureau of Religious Affairs” at The Middle East Institute’s Center for Turkish Studies and the Institute of Turkish Studies at Georgetown University, November 5, 2012, Washington, DC.
 “Secularism, Islamism and Women’s Rights in Turkey”, Georgetown University BMW Center for German and European Studies and Institute of Turkish Studies, November 12, 2012, Georgetown University Campus, Washington, DC.
 “Are Islamism and Feminism Converging on a Women’s Rights Agenda? Comparing Women’s Rights Campaigns from Turkey”, The George Washington University’s Department of Religion and Women’s Studies Program, November 19, 2012, Washington, D.C.
 “The Evolution of Women’s Rights Movement in Turkey: Historical Background and Current Dynamics”, BBL lecture at WITSA, World Bank-IMF Turkish Staff Associations, Nov. 28, 2012, World Bank Building, MC-5-100, Washington DC.
ARAŞTIRMA ÖDÜL, DESTEK VE PROJELERİ
 TÜBİTAK Yurt dışı araştırma bursu, “Shifting Perspectives in Islamic Politics: Different Aspects of Islamic Women’s New Public Visibility”. (George Washington University, Columbian College of Art and Science’da konuk araştırmacı olarak, 1 Şubat-31 Ekim 2012).
 Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) tarafından verlen araştırma destek ödülü, “Türkiye’de Din Hizmetleri ve Cinsiyet Eşitliği”, Eylül 2011-Eylül 2012.
SEÇİLMİŞ YAYINLANMIŞ MAKALELER
Türkiye’de Kadın Hareketinin Politiği: Tarihsel Bağlam, Politik Gündem ve Özgünlükler, içinde Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Eleştirinin Birikimi, der. Serpil Sancar, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, Eylül 2011, s.53-109.
Erkeklik, içinde Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, der. Y. Ecevit ve N. Karkıner, Anadolu Üniversitesi Yayınları , 2011, s.168-93.
Women and Gender Studies in Turkey: From Developmentalist to Critical Feminist, (Elif Ekin Akşit ile birlikte) Aspasia:The International Yearbook of Central, Eastern and Southeastern European Women’s and Gender History, vol., 5, 2011s. 188-92.
 
2.PROF.DR.GÜLAY TOKSÖZ:
Yayınlar:Kitaplar
1. – Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları, Istanbul, 2012.
Derleme Kitaplar:
1. –& Makal A. (der.) Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2012.
Kitap Bölümü ve Dergi Makaleleri:
1) –& Ünlütürk Ulutaş Ç. “Is migration feminized? A Gender and Ethnicity Based Review of the Literature on Irregular Migration to Turkey”, in Elitok S., Straubhaar T. (eds) “Turkey, Migration and the EU: Potentials, Challenges and Opportunities ” 5th volume of the Edition HWWI, Hamburg University Press, 2012.
2) — “The State of Female Labor in the Impasse of Neoliberal Market and Patriarchal Family and Society” in Dedeoglu S., Elveren A. (eds) Gender and Society in Turkey: The Impact of Neo-liberal Policies, EU Accession and Political Islam, I.B. Tairus, 2012.
3) – “Women’s Employment in Turkey in the Light of Different Trajectories in Development-Different Patterns in Women’s Employment”, Fe Dergi, 2011-3, No.2, cins.ankara.edu.tr
4) — “One Step Forward-Two Steps Backward” From Labor Market Exclusion to Inclusion: a Gender Perspective on Effects of the Economic Crisis in Turkey” in Visvanathan N., Dugan L., Nisonoff L., Wiegersma N. (eds) The Women, Gender & Development Reader, Zed Books LTD, (2nd edition) 2011.
 
ULUSLAR ARASI KONGRE/KONGRE/ÇALIŞTAY:
“Women’s Employment in Turkey in the Light of Different Trajectories in Development-Different Patterns in Women’s Employment” başlıklı bildirinin 28.6.2012 tarihinde Barcelona’da yapılan 2012 IAFFE Konferansında sunumu
 
3.PROF.DR.GÜZİN YAMANER
Jüri Üyeliği ve TİK Üyeliği Yapılan YL/DR Tezleri:
2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yeşim Arsoy Baltacıoğlu, doktora tezi, hem TİK üyeliği, hem de jüri üyeliği, “Üç Boyutlu Makyaj Uzmanı Alan Yeterliklerinin Geliştirilmesi”.
2011 Bilge Serdar, YL, “Gençlik Tiyatrosunda bir estetik deneyim olarak dansın yeri ve işlevi”, DTCF.
. Yayınlar
a. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
–(2011).“Once Again, a Woman’s Murder Becomes Necessary on Stage – A Cold Night in Berlin”, Critical Stages: IATC Webjournal, Issue no.5, December 2011, Güney Kore.
b. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
-(2011) Symposium Ottoman Empire and European Theatre IV The Turkish Subject in
Ballet and Dance from the Sixtennth Century Onwards, “The Position of Women Dancers from Middle Asian to Modern Turkish Dancers” başlıklı bildiri, 28-29 April, Avusturya.
c. makale:
-(2011) “Zenne – Kıpkırmızı Bir Toplumsal Duruş Vakti”, KAOS GL Dergisi, sayı: 121, Kasım- Aralık 2011, s.10-11.
d. kitap:
-(2011) Çalınmış Zamanlara Veda Çuha Çiçeğim, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul.
e. kitap bölümü:
– (2011) “Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Yarattığı Cinsiyetçi İmgelem”, Birkaç Arpa Boyu, Der. Serpil Sancar, Koç Üniversitesi Yayınları, II.Cilt, 2011, İstanbul, 701-730.
 
. Akademik Dergi Danışma Kurulu Üyeliği
2005- Sahne Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği
2006- Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergi Hakemliği
 
. Panel – Konferans Çalışmaları
2011 “Eril Dil”, HÜKSAM Hacettepe Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi, Konferans, Ankara, 25 Mart 2011.
2011 “Feminizmin Sinemada Kadın Bedeni Üzerinde Üretilen Cinsiyetçi Görünümlerle
Mücadelesi”, Beden Politikalarının Sinemadaki Yansımaları Paneli,
48.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 13 Ekim 2011.
2012 ÖZGÜR TİYATRO SÖYLEŞİLERİ 4 – Mülkiyet İlişkileri Tarihi Boyunca Kadın/sı Olanın Konumu, 20 Mayıs 2012, Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara.
2012 “Kamusal Eğitim Sempozyumu – Sanat Kamusal Eğitimin Neresinde? Başlıklı oturumda panelist”, “ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 4-6 Ekim 2012, Ankara.
 
. Projeler
-(2011) “Three Sisters and the Blind Shaft”, 8-12 Nisan 2011. Yaratıcı Drama atölyesi ve dans gösterimi, Roma Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Theatre Potlach, Fara Sabina, Roma, İtalya.
-(2012) Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ile atölye çalışması: art and gender in dance school, 4-9 February 2012, Amsterdam.
-(2012) “The Cronic Life” Odin Theatre in Theatre du Soleil, 17-21 March, Paris.
-(2012) “A Dutch Modern Dance Experience For/With Turkish Modern Dance Students” Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten – Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Ana Sanat Dalı, Ankara.
. Radyo Programı
2011 TRT 1 Ankara Radyosu’nda her Cuma günü saat 17:30’da yayımlanan “Aşk Yada Herşey…” adlı programda her hafta yayımlanan düzenli bir yorum köşesi.
. İdari Görevler
Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Dans Bölümü, Bölüm Başkanlığı, 2006-2011.
Yönetim Kurulu Üyeliği2006-2011 (15 Nisan 2011’de bitti), Konservatuvar Kurulu Üyeliği 2006-2011.
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyeliği 1996-2012
Ankara Üniversitesi, CTS Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi Yönetim Kurulu Üyeli
Dekor-Kostüm Tasarımı Çalışmaları:
2011 Dört Mevsim, Koreografi: Yrd.Doç.Dr.Selçuk Göldere (Ankara Üniversitesi, Devlet
Konservatuvarı, Dans Bölümü)
 
 
4.PROF.DR. BERNA ARDA
 
Basılmış kitap bölümleri;
Arda B: In the Light of Democracy; Women, Bioethics and Islam in Turkey. in. Bioética: Herramienta de Políticas Públicas y los Derechos Fundamentales en el Siglo XXI (Ed. Teodora ZAMUDIO) pp. 343-378, 2012. ISBN 978-987-28182-2-7 © UMSA-UNISA-ProDiversitas. Hecho el Depósito Ley 11.723, Buenos Aires, Octubre 2012.
Arda B: Tıbbın cinsiyeti ve biyoetik açısından kadın. (içinde) Türkiyede Kadın Çalışmaları: Bilanço 1975- 2010. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan ( Derleyen Serpil Sancar) pp. 825 – 846, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2011.
Uluslararası kongre bildirileri
Arda B: Assisted reproduction in single women: problematic or not at all? Guest speaker, Precongress course, European Society of Human Reproduction; ESHRE, 28th Annual Meeting, Lutfi Kırdar Kültür Kongre Merkezi, İstanbul, 1 Temmuz 2012.
İlgili Ö, Arda B: Higher Council of Health of Turkey and Gynecology and Obstetric cases; Deontological analysis (2000-2005), (Sözel bildiri), World Congress of Medical Law, Maceio- Brazil, 7-10 August 2012.
Ulusal etkinlikler
Arda B: Biyoetik ve Kadın.( konferans) Ankara Barosu Sürekli Eğitim Etkinlikleri, ABEM, Ankara, 12 Şubat 2012.
 
5.DOÇ.DR.FUNDA ŞENOL CANTEK
Şenol Cantek, Funda, “Şehir Ona Yakışmadı, Ayaşlı ile Kiracıları’nda Kadınlar ve Mekanlar”, (L. Cantek ile birlikte), İdeal Kent, Kent Araştırmaları Dergisi, sayı 5, Kış 2011.
Şenol Cantek, Funda, “Birbirimizle Paylaşmasak Yükümüz Çok Ağır Olur”, Kadınlararası Dostluk Üzerine, Amargi, Aralık 2011.
Şenol Cantek, Funda, “Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları”, (E. Akşit ile birlikte), Birkaç Arpa Boyu, 21. Yüzyıl’a Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan, Der. Serpil Sancar, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2011.
Şenol Cantek, Funda, “Hem Evde, Hem Sokakta: Özel ile Kamusal Arasında “Ara Alanlar” Olarak Balkon ve Kapı Önü”, (S.Çakmak ve Ç.Ünlütürk Ulutaş ile), IV. Uluslar arası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi, Kültür Araştırmaları Derneği, İstanbul, Eylül 2011.
Şenol Cantek, Funda, “Mutfakta Pişer, İnternete de Düşer, Yemek Blogları Kadınlara Neler Vaad Ediyor?”, Kültür ve İletişim, A.Ü. İletişim Fk. Hakemli Dergisi, 14/1, 2011.
Doç.Dr. Funda Şenol Cantek ve Arş.Gör.Ezgi Sarıtaş
“Mekana Dair Tanıklıklarla Kadınların Cezaevi Deneyimleri”, 4. International Conference on Womens’s Studies, Gender Equailty and the Law, 3-5 October 2012, Famagusta, North Cyprus.Derleyen: Funda Cantek, cumhuriyet’in ütopyası: ankara, ankara üniversitesi yayınevi, Ankara, 2012.
 
 
6.Doç. Dr. ELİF EKİN AKŞİT:
2011
“To Learn From Women,” Horizons of the World: Festschrift for İsenbike Togan / Hududü’l- Alem: İsenbike Togan’a Armağan, İlker Evrim Binbaş and Nurten Kılıç-Schubel (eds) İstanbul: İthaki, 2011, 381-403.
“The women’s quarters in the historical hammam”, Gender, Place Culture, 18/2, 2011, 277-293.
“Harem education and heterotopic imagination” Gender and Education 23/3, 2011: 299-311.
Serpil Sancar ile, “Women’s and Gender Studies in Turkey: From Developmentalist Modernist to Critical Feminist,” Aspasia 5, 2011: 188-193.
Funda Şenol Cantek ile “Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları,” Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar / Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan” (Der. Serpil Sancar), Koç Üniversitesi Yayınları, 535-569.
“Osmanlı İmparatorluğunda Kızların Eğitimi ve Özel Alan Kamusal Alan Dinamikleri,” Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan Kitabı (Editör: Prof.Dr. Cemil Öztürk) Ankara: Pegem Akademi, 2011, 157-166.
“The usage of film in women’s history,” Women’s Memory: The Problem of Sources, ed: Fatma Türe and Birsen Talay Keşoğlu, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2011.
konf:
“Gendering The Ottoman Empire with Clothing Laws in the Turkish Classroom” New Perspectives on late Ottoman empire: A conference İn memory of Donald Quataert (1941-2011), Boğaziçi Üniversitesi, 27 Mayıs Cuma 2011.
2010
“Politics of decay and spatial resistance,” Social & Cultural Geography 11/4, 2010: 343-357.
Fatma Aliye’s Stories: Ottoman Marriages Beyond the Harem, Journal of Family History 35/3, 2010: 207-218.
Bahattin Akşit ile “Shifting conceptions of science, religion, society and state in Turkey,” Middle East Critique, 19/1, 2010: 71-87.
“Hanımlara Mahsus Milliyetçilik: Fatma Aliye ve Erken Milliyetçi Stratejiler, ” Kebikeç 30, 2010.
“”Scientific Motherhood.” Encyclopedia of Motherhood Volume 3, ed. Andrea-OReilly, London: Sage Publications, 2010: 1103-1104.
“”Fertility.” Encyclopedia of Motherhood Volume 1, ed. Andrea-OReilly, London: Sage Publications, 2010: 407-410.
“Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde nüfus kontrolü yaklaşımları,” Toplum ve Bilim 118, 2010: 179-197.
“Kadınların Mekansal Davranışlarının Siyasal Niteliği” Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, ed: Hülya Durudoğan, Fatoş Gökşen, Bertil Emrah Oder, Deniz Yükseker, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2010.
“Latife’nin bir Jesti: Doğu ve Batı Feminizmleri ve Devrimle İlişkileri” Jön Türk Devriminin Yüzüncü Yılı, ed. Sina Akşin, Barış Ünlü and Sarp Balcı, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2010: 235-264.
 
konf:
“Battal Gazi and the Quest of Hearts,” Dünya Tarihinde Bizans ve Osmanlı Medeniyetleri, Şehir Üniversitesi ve World History Association, 20-23 Ekim 2010.
“Osmanlı’da ve Cumhuriyet Türkiye’sinde Nüfus Politikaları” II. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, TTB ve
KASAUM, 20-23 Mayıs 2010.
 
 
7.Yrd.Doç.Dr.PINAR MELİS YELSALI PARMAKSIZ
Konferanslar:
“Constituted Identities of Motherhood, Fatherhood, Childhood and the Family Relations in Turkish Modernization (1908–1945)”,ESSHC European Social Science History Conference April 2012, Glasgow University, Glasgow, İngiltere.
“Women’s Movement, Women’s Organizations and Civil Society in Turkey, A Glance at History, A Prospect for the Future”, Women’s Organizations and Civil Society, Joint Seminar with Edyta Pietrzak, Niha, March, 28th, 2012, Ankara, Türkiye.
Yayınlar:
-“Digital Opportunities for Social Transition:
Blogosphere and Motherhood in Turkey,” Fe Dergi 4, sayı 1 (2012), 123-134.
-“Berin Menderes’in Piyanosu ya da Tek Parti’den Çok Partili Dönem’e Geçiş ve Demokrat Parti Döneminde Siyasal İktidar ve Modernlik”, Türk Tarihinde Adnan Menderes I-II, Dilşen İnce Erdoğan vd (der.), Adnan Menderes Üniverstesi Yayını, Aydın, 2012.
8.Yrd. Doç.Dr. EMEL MEMİŞ:
Danışmanlık
Mayıs, 2010 –halen Levy Economics Institute araştırmacısı olarak Meksika Hükümeti’ne Yoksullukla Mücadelede Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dayanan Kamu İstihdam Yaratma Programının tasarlanmasında danışmanlık (Participating as a member of Levy Economics Institute Team in a consultancy, in advisory capacity to the Government of Mexico for formulating a new Social Pro-poor, Gender Equitable Public Job Creation Program.)
Yayınlar:
‘Estimating the Impact of 2008-09 Economic Crisis on Work Time in Turkey’, (forthcoming in April 2013), Feminist Economics, 19 (2) Special Issue on Critical and Feminist Perspectives on Financial and Economic Crises (with S.K. Bahçe).
‘Feminist Economics and Its Continued Leap’ in Fe Journal (Feminist Critique), 2011 (3), Number 2 (with H. Togrul).
‘Housewifization of Women: Contextualizing Gendered Patterns of Paid and Unpaid Work’ (Ocak 2012) Gender and Society in Turkey: The Impact of Neo-liberal Policies, EU Accession and Political Islam içinde S. Dedeoğlu and A. Elveren (ed.), I.B. Tairus, (Umut Öneş ve Burça Kızılırmak ile birlikte).
‘Eviçi Uğraşlardan İktisatta Karşılıksız Emeğe: Türkiye Üzerine Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir Değerlendirme’, Birkaç Arpa Boyu…21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar içinde S. Sancar (ed.), Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Sept. 2011. (Özge Özay ile birlikte).
‘İktisadi Krizler ve Kadının Karşılıksız Emeği,’ İktisat Dergisi, 514, s. 35-42, 2010 (S.K. Bahçe ile birlikte).
Çalışma Raporları
‘Estimating the Impact of Recent Economic Crisis on Work Time in Turkey’ the Levy Economics Institute Working Paper 686, Eylül 2011 (S.K.Bahçe ile birlikte).
‘Time and Poverty from a Developing Country Perspective’, the Levy Economics Institute Working Paper 600, Mayıs 2010 (Rania Antonopoulos ile birlikte).
Konferans Sunumları, Calistay ve Seminerler
Calistay: Kadin Istihdaminda Is ve Aile Yasamini Uzlastirma Politikalari, AKP Kadin Kollari, 2 :ubat 2012.
Panelist: Türkiye’de Kadın İstihdamı: Güncel Sorunlar Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çasgem, 17 Ocak 2012.
Panelist: ‘Calisma Yasaminda Kadin ve Kadinin Karsiliksiz Emegi’, Egitim, Saglik ve Istihdamda Toplumsal Cinsiyet Esitligi, KSGM, 28 Kasim 2011.
‘Evolution of Concepts and Measures of Poverty ’, başlıklı ders ve ‘Estimating the Impact of Recent Economic Crisis on Work Time in Turkey’ başlıklı sunum, the program launched by the International Working Group of Gender, Macroeconomics and International Economics (GEM-IWG), Ekim 13-17, 2011.
‘Housewifization of Women: Contextualizing Gendered Patterns of Paid and Unpaid Work’, başlıklı sunum, 2nd European Conference on Politics and Gender, Ocak 13-15, 2011, Budapeşte.
‘Karşılıksız Emek’, Panel: Türk Metal Sendikası, 8 Mart 2011.
‘Analytical and Policy Implications of Time Use for Poverty Reduction Strategies’, başlıklı sunum VIII International Meeting of Experts on Time-Use Surveys and Public Policies Haziran, 30-Temmuz 2, 2010, Mexico City, organized by UNIFEM, ECLAC, INMUJERES Office of Mexico.
‘Housewifization of Women: Contextualizing Gendered Patterns of Paid and Unpaid Work’, başlıklı sunum 32. Time Use Conference, Temmuz 7-10, 2010, Paris.
‘Karşılıksız Emek ve İktisat: İnsan Hakları Temelli Bir Yaklaşım’, Panel: İnsan Hakları ve Ekonomi, H.U. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Hakları Merkezi, 29 Nisan 2010.
‘Karşılıksız Emek, İktisat ve Kriz’, Panel: Toplumsal Cinsiyetin Ekonomi Politiği, Hacettepe Universitesi, 8 Mart 2010.