Pınar Melis Yelsalı Parmaksız
Personal Information
Birth Date: 20/02/1977
Birth Place: Ankara
Contact: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Cemal Gürsel Caddesi Cebeci, Ankara Türkiye
Tel: 0090532 551 7886
E mail: melispy@gmail.com
Education
Leiden University, Turkish Studies, PhD, Leiden, The Netherlands. (Title of The Thesis: “Modernization and Gender Regimes, Life Histories of the Wives of Turkish Political Leaders”, Supervisor: Prof. Dr. Erik Jan Zürcher)
Middle East Technical University, Department of Sociology, MA, Ankara, Turkey. (Title of the thesis: “Politics of Women’s Organizations and Civil Society in Turkey”, Supervisor: Prof.Dr. Mehmet Ecevit)
Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of International Relations, BA, Ankara, Turkey.
Academic Experiences
2010-
Assistant Professor, Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Political Sciences, Ankara University.
2010-
Assistant Professor, Ankara University, Women’s Studies Center (KASAUM).
2007-2010
Research Assistant, Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Political Sciences, Ankara University.
2007-2010
Research Assistant, Ankara University, Women’s Studies Center (KASAUM).
2002-2007
Guest Researcher, Center for Non-Western Studies (CNWS) (from September 2008 on, Institute of Area Studies-LIAS), Leiden University.
1999-2002
Research Assistant, Department of Sociology, Middle East Technical University.
Conferences
“Culturalization of War Memory in Turkey”, Solidarity, Memory and Identity, Gdansk University, Gdansk, Poland, September, 2012.
“Constituted Identities of Motherhood, Fatherhood, Childhood and the Family Relations in Turkish Modernization (1908–1945)”, ESSHC European Social Science History Conference April 2012, Glasgow University, Glasgow, UK.
“Women’s Movement, Women’s Organizations and Civil Society in Turkey, A Glance at History, A Prospect for the Future”, Women’s Organizations and Civil Society, Joint Seminar with Edyta Pietrzak, Niha, March, 28th, Ankara, Turkey.
“Berin Menderes’in Piyanosu ya da Tek Parti’den Çok Partili Dönem’e Geçiş ve Demokrat Parti Döneminde Siyasal İktidar ve Modernlik”, Türk Tarihinde Adnan Menderes Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, 12-14 May 2011, Aydın Türkiye.
“Türk Modernleşmesinin Cinsiyet Rejimi”, Kadın ve Siyaset, Panel, Başkent University, March, 2011.
“Mommy Blogs and Motherhood in Turkey”, Mothering and Motherhood in the 21st Century: Research and Activism, February 18-19, 2010, MIRCI and Lisbon University, Lisbon, Portugal.
“Life History Analysis of the Women of High ‘Echelon’: An Account on Subjectivity and Experience”, Collecting Women’s Lives, Women’s History Network Annual Conference, September 2007, Winchester University, Winchester, UK.
“Keeping Step with Modernization: Discontinuities with the Early Republican Gender Regime”, Middle East Studies Association (MESA) Annual Meeting, November 2006, Boston, United States.
“Prisoner to Her Own Memories: Repressed Memory vs. Official History”, 6th European Social Science History Conference, March 2006, Amsterdam, The Netherlands.
“Personal Memory versus Official History: Repressed Memory of Latife Uşşakî”, Leiden University, PhD Seminars, 9 March 2006, Leiden, The Netherlands.
“Patterns of Gender Regime and Modernization in Turkey”, Gendering Memory, January 2005, Mannheim University, Germany.
“Women’s Organizations and Civil Society in Turkey”, 5th European Feminist Research Conference, Gender and Power in the New Europe, August 2003, Lund University, Sweden.
Publications
“ ‘Onze vinger zit nog in het gat’ 400. Yıl Vesilesiyle Hollanda Canon’u ve Kolektif Bellek Üzerine Düşünceler”, Folklor/Edebiyat, 19(73), 2013/1, 219-228.
“Çanakkale Bellek Savaşı”, Neye Yarar Hatıralar? Bellek ve Siyaset Çalışmaları, Pınar Melis Yelsalı Parmaksız (ed. and author), Phoenix Yayınevi, Ankara, 2012.
Neye Yarar Hatıralar? Bellek ve Siyaset Çalışmaları, (ed. and author), Phoenix Yayınevi, Ankara, 2012.
“Digital Opportunities for Social Transition: Blogosphere and Motherhood in Turkey,” Fe Dergi 4, no. 1 (2012), 123-134.
“Berin Menderes’in Piyanosu ya da Tek Parti’den Çok Partili Dönem’e Geçiş ve Demokrat Parti Döneminde Siyasal İktidar ve Modernlik”, Türk Tarihinde Adnan Menderes I-II, Dilşen İnce Erdoğan vd (der.), Adnan Menderes Üniverstesi Yayını, Aydın, 2012.
“Kadınların Belleği”, Birkaç Arpa Boyu…21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2011.
Türkiye’de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılığın Ölçülmesi Araştırması (Rapor Kitabı), Argun Akdoğan, Ayşegül Sabuktay, Başak Beydoğan, Hasan Saim Vural ile birlikte, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2010.
The Research on Measurement Disability Discrimination in Turkey (Project Book), Argun Akdoğan, Ayşegül Sabuktay, Başak Beydoğan, Hasan Saim Vural ile birlikte, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2010.
“Interviewing with Women of High “Echelon”, Is it a Contradiction in Terms?”, Ankyra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 2010.
“Nancy Reagan”, Encyclopedia of Motherhood, Andrea O’Reilly (ed. by), Sage Publication, 2010.
Modernization and Gender Regimes, Life Histories of the Wives of Turkish Political Leaders, VDM Verlag Dr. Müler, Saarbrücken, 2010.
“Erkek Toplumuz Biz, Dünya Bir Erkek Toplum”, Virgül, Eylül-Ekim 2009 (Review Article)
“Modern yet Modest: Women Allegories in Turkish Modernization”, The Gender of Memory: Cultures of Remembrance in Nineteenth and Twentieth Century Europe, Sylvia Paletschek; Sylvia Schraut (eds.), Campus-Verlag, Frankfurt, New York, 2008.
“A Muslim Family in Infidel İzmir at the Turn of the Century: “The Evliyazades”, Ottoman İzmir, Studies in Honour of Alexander de Groot, Mauritz H. Van den Boogert (ed.), Nederlands Insitituut voor het Nabije Oosten, 2007.
“Opmerkingen over deTurkse Geschiedschrijving”, Historica, No: 1, 2007.
“Küreselleşme ve Toplumsal Kuram”, Mürekkep, Sayı: 15, 2000.
Grants
2004.
LUF (Leids Universiteit Funds) Conference Grant.
2002
Higher Education Institute Grant for PhD Abroad.
Academic Interests
Teaching Experiences
Sociological Theory, Gender Studies, Modernization, Late Ottoman and Early Republican Era Turkish History, Memory Studies, Oral History.
Introduction to Sociology, Social Change and Novels in Turkey, Memory and Politics, Gender of Memory
Administrative Experiences
2011-2012
Erasmus Program vice Faculty Coordinator (Ankara University, Faculty of Political Sciences)
2012-2013
Erasmus Program Faculty Coordinator (Ankara University, Faculty of Political Sciences)
Projects Involved
Constituted Otherness’ in the Framework of Femininity, Masculinity and Childhood in Turkish Modernization (1908–1945), Ankara University BAPRO Project, 2010-2012.
The Research on Measurement Disability Discrimination in Turkey, TODAİE, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, 2010.
ESCALA – European Youth Summer Camp a la Turca, Netherlands Alumni Association of Turkey (NAATR), European Commission, Youth in Action Project, 2008.
Journal Boards/Affiliations
Fe Journal: Feminist Critique (Advisory Board Member).
Yearbook of Philosophical and Social Civitas Hominibus (Advisory Board Member).
Levant Report Series (Editorial Board Member)
Mülkiye Dergisi (Editorial Board Member).
NAATR, Netherlands Alumni Association of Turkey (Founding Member and Board Member).