Feminist Tiyatro Metinleri

 Feminist Tiyatro Metinleri
Güzin Yamaner
 Dost Kitabevi
Kadın oyun yazarı, erkek-egemen düzendeki     tiyatronun tüm cinsiyetçi kalıplara karşı, özellikle geride bıraktığımız     yüzyılda büyük bir mücadeleye giriştiler ve sanatın cinsiyeti üzerine     sürekli tartışarak ilerlediler. Kimi kadın oyun yazarı, tıpkı erkekler gibi     yazabildiğini kanıtlamaya çalıştı ve eşitlik üzerine kurdu mücadelesini.     Böylece zorunlu olarak, kadını nesne konumuna indirgeyen kalıp-yargıları     yineleme tahlikesiyle yüz yüze geldi. Kimi kadın oyun yazarı ise, kadın     hakları mücadelesinin en radikal tavırlarını benimsedi ve kadına özel alana     tıklayarak ikincileştirilen, değersizleştirilen ve sahnenin dışında  tutulan temalarını tiyatronun kamusal alanına taşıdı. Eciture Féminine    (dişil yazın) kavramıyla sözlü dilini yazıya dökme hızını artırdı.