KASAUM Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve akademik birimlerde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları akademik alanının gelişmesi için çalışmalar yapmaktır. Merkez müdürlüğünü Prof. Dr. Serpil Sancar yürütmektedir.

KASAUM 2012-2013 Toplantı ve Etkinlikleri

-10-11 Mart 2012 KASAUM  KAOSGL ile “Uluslararası Feminist Forum” toplantısı,

-12 Haziran 2012 Kürtaj Yasağına Karşı Akademik Bilgilendirme” Kürtaj Tartışmalarına Üniversitenin Bakışı” toplantısı,

– 13 Şubat 2013” Esmeray ile Yamalı Bohça Tiyatro Gösterimi” etkinliği,

-25 Şubat 2013 “Pınar ÖĞÜNÇ ile Medya ve Kadın Üzerine Söyleşi” etkinliği,

– 6 Mart 2013 “Ece Temelkuran ile Ortadoğu ve Kadın Üzerine Söyleşi” etkinliği yapmıştır.

KASAUM Toplumsal Cinsiyet Atölye Çalışmaları

30-31 Mart 2013 CTS Üyelerinin katılımı ile A.Ü. Beypazarı Meslek Yüksek Okulunda;

Gençler ve Cinsel Taciz

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Flört Şiddeti ve Beden” konulu birçok atölye çalışması yapmıştır.

– 13 Mayıs 2013 “Ayfer Tunç ile Popüler Bir Dünyada Hakiki Edebiyatın Yeri Neresi Söyleşisi”

-17 Haziran 2013 WomanStats Project Adlı Veri Tabanı Hakkında Bilgilendirme Toplantısı

– 18 Eylül 2013 “Esmeray Yırtık Bohça Tiyatro Gösterimi”

-2 Kasım 2013 “Satı Atakul Anma Töreni”

FE Dergi

KASAUM 2009’dan beri düzenli olarak kendi dergisi olan Fe Dergi’yi elektronik ve online yayımlayan merkezlerdendir. Fe Dergi iki hakemli olup derginin amacı, bilim ve teknolojiyi de içine alarak disiplinler-arası boyuta ulaşmaktır. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları’nın akademi ile siyaset arasındaki konumu Fe Dergi’yi beslemektedir. Fe Dergi 2013 yılı dokuzuncu sayısı itibari ile genderwatch indeksine dâhil olmuştur. Fe dergi aynı zamanda ULAKBİM tarafından Ulusal Veri Tabanı içinde taranmakta, EBSCO Publishing, Açık Erişimli Dergiler Katoloğu (DOAJ), ASOS ve Aso İndex tarafından da taranmaktadır. Fe Dergi Ankara Üniversitesi’nin atama ve yükseltme kriterlerine uygun bir bilimsel dergidir. Derginin editörlüğünü Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doç. Dr. Elif Ekin Akşit yürütmektedir. Derginin ayrıca bir danışma üyeleri ve yayın kurulu bulunmaktadır. Dergiye http://cins.ankara.edu.tr/ linkinden ulaşılabilmektedir.

Kadın Çalışmaları ABD

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı 1996 yılından itibaren lisansüstü öğrenci kabul etmektedir. Anabilim Dalı Başkanlığını Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Alev Özkazanç yürütmektedir. Anabilim Dalımız 2012-2013 eğitim öğretim döneminde 30 öğrenciyi bölüme kabul etmiştir. Ayrıca 10 adet özel öğrencisi bulunmaktadır. Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı öğretim üyeleri iki akademik dönemde toplamda 15 adet yüksek lisans dersi,  10 adet doktora dersi vermektedir. “Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet” ile “Queer Çalışmaları” dersi, her hafta farklı bir konuğun verdiği seminerler ile zengin bir içerikle kamuya açık olarak yetişkin eğitimi kapsamında yapılmıştır. Ayrıca bölüm öğretim üyeleri tez/proje aşamasına gelen öğrencileri tezli de 35 öğrenciye, tezsiz de 49 öğrenciye, doktora da 7 öğrenciye danışmanlık yapmaktadırlar.

KASAUM Proje ve Araştırmalar

– 18 Ocak 2013: Genovate: Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation başlıklı FP7 AB projesinin paydaşları ve bileşenleri ile ilk toplantısı yapıldı.

– 22 Nisan 2013: Genovate: Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation başlıklı FP7 AB proje ekibinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Komisyonu  ile  ilk toplantısı yapıldı.

– 22 Mayıs 2013 GENOVETE: Transforming Organisational Culture for Gender Equality in Research and Innovation FP 7 AB Projesinin üniversite açılış toplantısı yapıldı.

Tamamlanmış Araştırmalar:

– 15 Temmuz 2013 Genovate projesi kapsamında Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İklim ve Kültürünü Değerlendirme Araştırması tamamlandı.

KASAUM Sertifika Programları

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ile KASAUM işbirliği içerisinde yıllardır Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmiştir. Buna; hizmet içi eğitimler, eğiticilerin eğitimi, bilgilendirme toplantıları da dâhildir. 2012-2013 eğitim öğretim yılında Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’ne bağlı olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Katılım Belgeli Programı açmış, eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca 2013 Aralık ayı için katılım belgeli programı sertifika programına dönüştürmüş ve içeriğini hazırlamıştır. İçeriğe http://kasaum.ankara.edu.tr/?page_id=121 linkinden ulaşılabilmektedir.

KASAUM Strateji Planı ve Eylem Planı

Haziran 2013- KASAUM 2020 Strateji Planı ve KASAUM için öncelikli amaçları ve gerçekleştirilmeleri yönündeki somut adımları içeren KASAUM Eylem Planı hazırlanmıştır.

Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi

Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi tarafından Bilgilendirme Toplantıları yapılmıştır

 – 4 Mart 2013 saat 13.30-14.30 A.Ü. Eczacılık Fakültesi Bayer Konferans Salonu

– 7 Mart 2013 saat 13.30-14.30 A.Ü. Veteriner Fakültesi Satı Baran Konferans Salonu

– 8 Mart 2013 saat 13.30-14.30 A.Ü. Tıp Fakültesi Hastaneleri Cebeci Başhekimliği 50. Yıl Salonu Amfisi 

30-31 Mart 2013 – Beypazarı Meslek Yüksekokulu Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırı ile Aile İçi Şiddet Seminer Eğitimi

30 Mart ve 31 Mart 2013 tarihlerinde yapılan seminerlerde, Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine cinsel taciz ve cinsel saldırı kavramlarıyla ve aile içi şiddetle ilgili eğitimi Dr. F.Gökçen Taner ve Doç.Dr. Gülriz Uygur, Hukuk Fakültesi Kadın Hakları Grubu öğrencileri, Prof.Dr. Güzin Yamaner, Prof.Dr. Serap Şahinoğlu ve Doç.Dr. Alev Özkazanç vermiş, ardından seminer, öğrencilere katılım belgesi verilmesiyle sonlanmıştır.

25 Haziran 2013 Üniversitede Cinsel Tacizi Önleme Çalışmalarına Dair: Ankara Üniversitesi ile Söyleşi

Bu dönem, Üniversitede Cinsel Taciz çalışmamıza Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Komisyonu’nun kurulmasıyla beraber, diğer üniversitelerde kurulan komisyonların yönergelerini ve çalışmalarını inceleyerek devam ettik. Bu süreçte, yaptıkları çalışmalara dair ayrıntılı bilgi edinebilmek ve kendi çalışmalarımıza örnek teşkil edebilecek süreçleri görebilmek adına Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden komisyon koordinatörü Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülriz Uygur’la bir söyleşi gerçekleştirdik. Bize komisyonun yapısını/ kurulma sürecini, vakaları nasıl değerlendirdiklerini, komisyon kurulduktan sonraki beklentilerini ve gelişen süreci anlattı.