w yeni afiş

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğrenci Kongresi Bildiri Çağrısı

Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları bölümü öğrencileri olarak, toplumsal cinsiyet alanında yapılan veya yapılması planlanan bilimsel çalışmaların (tez, tezden bölümler, makaleler, diğer araştırmalar) paylaşılabileceği bir kongre düzenliyoruz.
Kongre 24-25 Nisan 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir. Toplumsal cinsiyet alanında çalışan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden aşağıda belirtilen içeriklere uygun konularla ilgili bildiriler bekliyoruz.
Sunumlar Türkçe olarak, 15 dakikayı aşmayacak şekilde hazırlanacaktır. (İsteğe göre Power Point kullanılabilir).

Kongre İçerikleri

1. Feminizm

Feminist Teori, Feminist Tarih, Feminist Mücadele, Feminist Yöntem, Feminist Pratikler, Feminist Örgütlenmeler, Post-feminizm, Eko-feminizm…

2. Kuir / LGBTİ

Kuir Teori, Kuir Kimlikler, Kuir Sanat, Heteroseksizm, Heteronormativite, Homofobi, Transfobi, Sakatlık Çalışmaları, LGBTİ Hareketi ve Örgütlenmeler…

3. Erkeklik Çalışmaları

Erkeklik Çalışmaları Tarihi, Hegemonik Erkeklik, Eril Tahakküm, Erkeklik Krizi…

4. Toplumsal Cinsiyet Çalışma Alanları

Din, Medya, Eğitim, Hukuk, Sanat, Edebiyat, Tarih, Dil, Beden, Kent, Mekân, Ekonomi, Bilim ve Felsefe, Mitoloji, Şiddet, Göç, Teknoloji, İstihdam, Sağlık…
Özet Teslim Koşulları

  • Sunum özetleri Türkçe yazılmalı ve 300 kelimeyi aşmamalıdır.
  • Yazar ismi ve kısa özgeçmişi içermelidir.
  • Özetlerde 5 anahtar kelime bulunmalıdır.
  • Özetler en geç 25 Şubat 2014 tarihine kadar aukadinkongre@gmail.com mail adresine gönderilmelidir.

Kongre Sekretaryası İletişim Bilgileri
Atilla BARUTÇU – atikbarut@hotmail.com Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları ABD Doktora Öğrencisi
Beyhan YENİ – beyhanyeni@yandex.com Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi
Elif GÜRPINAR – elifgurpinar@yahoo.com Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi
Furkan PALABIYIK – frknplb@yahoo.com.tr Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi
Hatice KÜL – hhatticce_@hotmail.com Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi
Naz HIDIR –  nazhidir@gmail.com Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi
Tolga ULUSOY – tolgaulusoy85@gmail.com Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD Yüksek Lisans Öğrencisi

Ayrıntılı Bilgi İçin:

http://aukadinkongre.blogspot.com/

İletişim: aukadinkongre@gmail.com