Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Konferansı

Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi, Stony Brook Üniversitesi Erkek ve Erkeklik Araştırmaları Merkezi, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) ve İzmir Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle 11-13 Eylül 2014 tarihleri arasında İzmir’de “1. Uluslararası Erkekler ve Erkeklikler Sempozyumu” düzenleniyor.
Er Meydanı / Murat Tosyalı
Sempozyumun amacı, “Küresel Güney ve Doğu Avrupa’ya odaklanarak, erkeklere ve erkekliklere ilişkin teorileri, anlatıları, deneyimleri, itirazları, söylemleri ve aktivizmi, cinsiyetçi ve heteroseksist erkekliklerin dönüşümüyle ilişkisi içinde tartışmaya açmak” olarak açıklandı.
Sempozyum çağrı metninde şu ifadeler yer aldı:
“Küreselleşmenin etkisiyle ulus devlet ve milliyetçiliklerin yeniden düzenlenmesi; kimlik politikaları; yeni toplumsal hareketler ve politik aktivizm; dijital teknolojinin popülerleşmesi ve yeni sosyal medya; postmodern ve queer teorilerin etkisi gibi pek çok olgu, erkekleri ve erkeklikleri derinlemesine etkilemekte ve değiştirmektedir. Ancak bu olguların yol açtığı dönüşümlerin nasıl adlandırılabileceği üzerinde bir görüş birliği bulunmamaktadır. Söz konusu dönüşümlere ilişkin konuların erkekler ve erkeklikler üzerindeki etkilerini politik, ekonomik, sosyal ve kültürel yönleriyle birlikte ele almayı amaçlayan konferansın, aynı zamanda bu değişiklik ve gelişmeler ışığında yeniden değerlendirilmesi gereken eleştirel erkeklik incelemelerinin metodolojisi, kapsamı ve kavramsal sınırlarına ilişkin tartışmaları da içermesini umuyoruz.”
Sempozyumda bildiri sunmak isteyenler için ise çerçeve şöyle açıklandı:
“Devrimci hareketler, politik aktivizm, etnik/dinsel çatışma, yeni toplumsal hareketler
Milliyetçilik, askerlik ve militaristleşme
Beden temsilleri/deneyimleri, sakatlık çalışmaları
Cinsellikler, arzu, pornografi
Mahremiyet, duygular, duygu sosyolojisi/antropolojisi
Öznellikler ve deneyimler
Cinsel kimlikler, müphem erkeklikler, “queerleştirme”, akışkanlık ve olumsallık
Erkeklik çalışmalarının dünü ve yarını; feminizmlerin erkeklik çalışmalarıyla ilişkisi ve etki alanı”
Davetli konuşmacı olarak Michael Kimmel, Jeff Hearn, Elijah C. Nealy ve Serpil Sancar’ın katılacağı konferanstan seçilen bildiriler Masculinities: A Journal of Identity and Culture dergisinin özel sayısında yayımlanacak.
Detaylı bilgiye sempozyum web sitesindenulaşılabilir.