Frankfurt Goethe Üniversitesinden Kadın Çalışmaları ABD için Gelen Sosyoloji Profesörü Phil Langer ile Seminer Programı:

7 Nisan 2014 Pazartesi saat. 16.40-19.30 Siyasal Bilgiler Fakültesi Z-07 nolu sınıf 
Almanya’da Toplumsal Cinsiyet ve Queer Çalışmalarının Durumu (ardıl çeviri)
8 Nisan 2014 Salı  saat: 17.30-20.30 ATAUM 15 nolu sınıf
Quuer Çalışmalarında Psikanalizin Kullanımı (ardıl çeviri)