odul_afis_web
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) ve Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı olarak düzenlediğimiz Satı Atakul Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Makale Yarışması, Satı’nın doğum günü olan 6 Mayıs’ta sonuçlandı. Sanam Vaghefi, “Devlet ve Diaspora Çıkmazında Feminizm: Türkiye’deki İranlı Sığınmacı Kadınların Toplumsal Dışlanma ve Gündelik Direniş Deneyimleri” isimli makalesiyle ödüle değer bulundu.
Ödüle değer bulunan makalenin yanı sıra Arzu Özyön’ün “Timberlake Wertenbaker’in Bülbül’ün Aşkı Adlı Oyununda Kadının Sessizleştirilmesi ve Sessizleştirilmeye Tepkisi: Pagliaesk Bir Yaklaşım”, Canet Tuba Sarıtaş Eldem’in “Genç Kadın Emeği ve Sermaye Arasındaki Pazarlık: Devlet, Emek Piyasası ve Aile Bağlamında Bir İşsizlik Analizi”, Hatice Çoban Keneş’in “Yeni Irkçılığın Bileşeni Olarak Cinsiyetçilik: Irkçılığın Cinsiyetçilikle Eklemlenmesi”, Nisan Kuyucu’nun “Kadınların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Adalete Erişim Sorunu: Mahkeme Kararlarında Cinsiyet Ayrımcılığı Olarak Kadına Yönelik Şiddet”, Sengül Kılınç’ın “Ataerkil Sistemde Kadın Cinselliğinin Tahakküm Altına Alınması” isimli makaleleri jüri tarafından, yazarların da onayı alındıktan sonra fe dergi’de ve Satı Atakul’a Armağan kitabında yayımlanmak üzere seçildi.
Ödül töreni 23 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenecektir. Programın ayrıntıları için www.kasaum.ankara.edu.tr adresini takip ediniz.
Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
Satı Atakul 1971 yılında Bahadın’da (Yozgat) doğdu. Sağlık meslek lisesinin ardından hemşire olarak çalışmaya başladı, bir yandan da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. İletişim yüksek lisansına devam ederken 1996 yılında açılan Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’na bağlı Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programına,bölümün ilk öğrencilerinden biri olarak kaydoldu. 2002 yılında “Popüler feminist bir yayın deneyimi: Kadınlara mahsus gazete Pazartesi” başlıklı yüksek lisans teziyle bölümden mezun oldu. Bu süre boyunca önce Sağlık Bakanlığı’nda ardından Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM)’ de çalışmaya devam etti, evlendi ve anne oldu. Hayatla derdi olan kadınlardan biri olarak değdiği her alana, dokunduğu her insana ilişkin hikayeleri oldu hep. Kadın çalışmaları öğrencisi olmak,anne olmak, feminist bir anne olmak, hemşire olmak… Bütün bunlara ilişkin kadın anlatıları, özgün diliyle yazdığı yazılarına yansıdı. Satı, aynı zamanda Eksik Etek ve Uçan Haber gibi kadın dergilerinin çıkarılmasında yer aldı. Kadın politikasını, Günebakan, Kadın Dayanışma Vakfı, Feminist Anneler, Ankaralı Feministler gibi feminist örgüt ve gruplarda sürdürdü.