2014-2015 Güz Dönemi Kadın Çalışmaları Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kazananlar Listesi
2014-2015 Güz Dönemi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Birleşik Doktora/ Doktora Programları Kazananlar Listesi