MEB’in Başörtüsü Düzenlemesi Kabul Edilemez!

MEB’in öğrencilerin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelikte başı açık ibaresinin kaldırılması ile 5.sınıftan itibaren kız öğrencilerin başörtüsü takarak okula gitmesini mümkün kılan düzenleme kabul edilemez. Bizler geçmişte üniversite öğrencilerinin yetişkin birer birey olarak kılık kıyafet özgürlüğünü ve bu arada başörtüsünü kişisel hak ve özgürlükler temelinde kabul ettik ve savunduk. Ancak açıktır ki bu düzenleme kişisel özgürlükler çerçevesinde görülemez, başörtüsünün 5. Sınıftan itibaren serbest bırakılması, ailelerin  9-10 yaşındaki kız çocuklarının okulda kapanması için dayatmasına devlet olarak izin verilmesi anlamını taşır. Kadın erkek eşitliğine Anayasa ve yasalarda yer veren ve demokratik olduğunu iddia eden bir ülkede bu dayatma eşitliğe aykırıdır.  Reddediyoruz.

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri