kasaum_afis

Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezimiz (KASAUM), Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile yeterli başvuru olması halinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Eğitim Programı düzenleyecektir.
Düzenlenecek sertifika programı, 15 Kasım 2014 tarihinden 31 Ocak 2015 tarihine kadar 12 hafta sürecektir.
Program broşürü için tıklayınız…
 
EĞİTİMİN ADI                                      

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı

AMACI                                                    

Bu program, toplumsal cinsiyet kavramını, bu kavramın teorik ve pratik boyutlarını açıklamayı; başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere, her türlü ayrımcılığın yaratacağı sorunları göz önüne sermeyi; kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet literatürünü tanıtmayı amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramını, ekonomi-politik, kültür, psikoloji, sosyoloji, hukuk, medya, siyaset bilimi, tarih, fen bilimleri, tıp ve diğer disiplinlerle ilişkileri içerisinde ele alarak, kavramın bir değişken olarak işlevselliğini sergilemeyi hedeflemektedir.

Üniversitelerde toplumsal cinsiyete dayalı eğitim verilmesi CEDAW, 2006/17 Başbakanlık Genelgesi, İstanbul Sözleşmesi ve Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Kanunu’na dayalı olarak hüküm altına alınmıştır. Sözleşme ve Kanun hükümleri doğrultusunda, toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimlikleri, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle ilgili çalışacakların konularında uzman olmaları, eğitim almaları gerekmektedir. Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD ve Toplumsal Cinsiyet ABD’nda ders veren öğretim görevlileri bu gerekliliği yerine getirecek donanıma sahiptirler. Ayrıca YÖK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında yapılan protokolde, ilgili merkezlerin bu yönde çalışma yapmalarının destekleneceği belirtilmektedir. Ankara Üniversitesi’ne bağlı Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) de 1993 yılından bu yana, bu yöndeki çalışmalarını sürdürmektedir. Gerek sendikaların kadın kollarından, gerekse çeşitli kamu kuruluşlarından Merkezimize iletilen talepler, toplumsal cinsiyet eşitliği sertifika programının özellikle ilgili kamu kurumlarında işe alınma ve yükselme süreçlerinde faydalı olacağı yönündedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen yasal düzenlemeler doğrultusunda, önümüzdeki günlerde ortaöğretim kurumlarına yönelik olarak tasarlayıp ve uygulamaya koyacağı toplumsal cinsiyet eşitliği konulu bir ders söz konusu olursa, eğiticilerin eğitimi bakımından bu sertifika programının önemi daha da artacaktır.

İÇERİĞİ                                                  

Prof. Dr. Alev ÖZKAZANÇ: Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik, 6 Saat

Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve LGBT Politikalar, 6 Saat

Prof. Dr. Serpil SANCAR: Siyasetin Cinsiyeti ve Feminist Hareket, 6 Saat

Prof. Dr. Elif Ekin AKŞİT VURAL: Kadınların Tarihi: Edebiyat, Siyaset, Tarih, 3 Saat

Prof. Dr. Gülriz UYGUR: Hukuk, Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet, 6 Saat

Yrd. Doç. Dr. Emel MEMİŞ: Kadının Hane İçindeki Karşılıksız Emeği, 3 Saat

Öğr. Gör. Dr. Fevziye SAYILAN: Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet, 3 Saat

Prof. Dr. Gülay TOKSÖZ: İşgücü Piyasaları, Çalışma Yaşamı ve Toplumsal Cinsiyet, 3 Saat

Prof. Dr. Seyhan ERDOĞDU: Sendikalar ve Kadın Çalışanlar, 3 Saat

Prof. Dr. Berna ARDA: Beden, Kadın ve Biyoetik, 3 Saat

Prof. Dr. Nahide BOZKURT: Kadın Bağlamında İslam ve İslam Algısı, 3 Saat

Prof. Dr. Güzin YAMANER: Aile Modelleri, Gelenek ve Toplumsal Roller, 3 Saat

Dil ve Toplumsal Cinsiyet, 3 Saat

Prof. Dr. Funda ŞENOL CANTEK: Toplumsal Cinsiyet ve Mekân, 6 Saat

Prof. Dr. S. Ruken ÖZTÜRK: Sinemada Kadınlar ve Cinsiyetçilik, 6 Saat

Prof. Dr. Çiler DURSUN: Popüler Kültürde ve Toplumsal İletişimde Cinsiyetçilik, 6 Saat

BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHİ

Başlangıç:15 Kasım 2014, Bitiş: 31 Ocak 2015

SÜRESİ                                                                

12 Hafta, 69 Saat

GÜNLER VE SAATLERİ                                  

Cumartesi günü

09:30-12:30/13:30-16:30

KİMLER KATILABİLİR                                  

En az lise mezunu olanlar.

DEĞERLENDİRME                                  

Eğitimin tamamlanmasından sonra tüm bilgilerin ölçüldüğü yazılı bir sınav yapılacaktır.

EĞİTİMİN ÜCRETİ

Eğitim Ücreti: 1200,00 TL (KDV dâhil) Üç taksitte ödeme seçeneği ile.

  • Ankara Üniversitesi Öğrencileri: 840,00 TL (KDV dâhil) %30 indirimli
  • Ankara Üniversitesi personeli ve mezunları, Ankara Üniversitesi personelinin eş ve çocukları: 960,00 TL (KDV dâhil) %20 indirimli
  • Diğer öğrenciler, Merkezimizin düzenlediği sürekli eğitim programlarına daha önce katılmış olanlar, Özel veya Kamu kuruluşlarından gelen toplu taleplerde 4 ve üzeri katılımcı olduğunda: 1020,00 TL (KDV dâhil) %15 indirimli
  • Kamu Çalışanları- Kamu kuruluşlarından emekli olmuş personel: 1080,00 TL (KDV dâhil) %10 indirimli

BANKA HESAP NUMARASI                                                                

Ziraat Bankası Kamu Girişimci Şubesi Bakanlıklar/ANKARA

 Şube Kod: 2532 7064101-5005       TR970001002532070641015005

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER                                                                                             

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Derslikleri