Betül Yarar’ın derlediği “Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri” başlıklı derleme çıktı…
Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri
Betül Yarar’ın derlediği bu eser, toplumsal cinsiyet ve şiddet arasındaki ilişkileri, kuramsal ve olgusal olarak irdelemektedir. Kitapta şiddetin öznellik ve iktidarla ilişkisi; cinsiyetli iktidarın uygulanması veya iktidarın-öznellliğin cinsiyetlenmesi açısından şiddetin önemi; toplumsal cinsiyet rejiminin ve cinsiyet-cinsel kimliklerin kuruluşu açısından şiddetin yeri; şiddetin tarihsel-toplumsal olarak değişen biçimi; eril iktidar ilişkilerinin baskı, zor ve şiddetle farklı eklemlenme biçimleri gibi sorunsallar izleğinde, şiddetin değişen cinsiyetli yüzleri ele alınmıştır.
Toplumsal cinsiyetli şiddetin “kadına yönelik şiddet” olarak ifade edilen biçimi dışındaki hallerine dikkat çekmek isteyen ve cinsiyet ile şiddet arasındaki ilişkinin (örneğin erkeklik, eşcinselliğin politik ve hukuki karşılığı, militarizm, psikanalitik açıdan şiddet, ekonomik şiddet gibi) farklı yönlerini tartışmaya açan eser, esasen dolaylı da olsa hala siyasi bir görünmezlik taşıyan “kadına yönelik şiddet” olgusunun diğer şiddet biçimleriyle ilişkisiz olmadığını ve bu ilişkinin pekiştirici bir etkiye sahip olabileceğini de ima etmektedir. Bu açıdan eserin “kadına yönelik şiddet” sorununu yadsımadığı, aksine bu soruna odaklanan feminist literatür ve kuramı derinleştirme arayışında olduğu belirtilmelidir. Bu amaçla zımnen de olsa Türkiye’de egemen radikal feminist bakış açısını yeniden düşünmek ve yenilemek fikrini okuyucuya sunmaktadır.
Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri, cinsiyet ile şiddet arasında varsayılandan çok daha karmaşık bir ilişki olduğu görüşünü tartışmaya sunarken, bu yönde atılmış ilk adımlardan biri olarak, bu aşamada sadece söz konusu alanda yer alan dağınık ve farklı bakış açılarını bir ölçüde bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışma, kuramsal açıdan daha tutarlı bir çerçeve içinde yazılmış eleştirel tartışmaların derinleşmesine doğrudan katkı sunacak yeni çalışmalara bir başlangıç olma niteliğindedir.
-Radikal Kitap, Toplumsal Tarih, Agos-
Yazarlar:
Betül Yarar, Alev Özkazanç, H. Bahadır Türk, İlknur Hacısoftaoğlu, Nefise Bulgu, Özkan Agtaş, Funda Şenol Cantek, Emel Memiş, Gülriz Uygur, Oya Aydın, Çiğdem Akgül
(Tanıtım Bülteninden)
Editör : Fahri Aral
Derleyen : Betül Yarar
Türkçe
256 s. — 2. Hamur– Ciltsiz — 16 x 23 cm
İstanbul, 2015
ISBN : 9786053994084