18-19 Aralık 2015, Türk Adalet Sisteminde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Çalıştayı hakkındaki kısa bilgi ve fotoğraflar için tıklayınız…