Cam Tavanın Ötesinde: Yükseköğretim ve Araştırmada Kadın Temsili, Prof. Dr. Çiler DURSUN,18 Nisan 2016 / Süleyman Demirel Kültür Merkezi-İstanbul