Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN: Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Emine ÖZMETE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Semiyha TUNCEL: Spor Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Tülin ŞENER KILIÇ: Eğitim Bilimleri Fakültesi