Kadın gücü, kadınların kendi geleceğini seçme hakkına sahip olmaları demektir. Bu da ataerkil topluma ait tüm safranın atılmasını gerektirir. Kadının, onun mükemmel olmasını engellemeyecek bir ahlak kavramı ile onu ruhsal sakatlığa mahkum etmeyen bir psikoloji geliştirmek için yer ve fırsata gereksinmesi vardır.

 

(Pencere Yayınları, 1990)