İslam dünyasında birbiriyle rekabet halindeki siyasi aktörler olarak, İslamcılar ve köktendincilerle, kurulu rejimler, neden, düşmanlıklarını unutarak bir tek konuda; Müslüman kadınları bastırmak, geri sürmek ve kapatmak konusunda, fikir birliği ederler? Müslüman kadınların, ya da, Müslüman erkeklerin gücünün yettiği kadınların toplumsal ve kamusal alanda görünmez kılınması, kapanması ve geride durması, gerçekten, İslam’ın kesin ve temyiz edilemez emri, ilan edilmemiş altıncı şartı mıdır? Peygamberin ve dört gerçek halifesinin uyguladıkları Müslümanlıkta kadının yeri hakikaten böyle miydi, yoksa bu birçok Müslümanın gözünde asr-ı saadet ve dört gerçek halife çağının ardından bir gerileme ve yozlaşma çağını temsil eden Emevi ve Abbasi saltanatlarının kurup yerleştirdiği bir bid’at mıdır?

 

(Epos Yayınları, 2003)