Kuzeyle Güney, erkeklerle kadınlar, zenginlerle yoksullar, beyazlarla siyahlar arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. Doğal zenginlikler acımasızca talan ediliyor; çevre onarılmayacak bir düzeyde kirletiliyor; dünya çölleşiyor; iklimler değişiyor…
Batı merkezli ekonomizm söylemi “piyasa” ve yarattığı “kitle kültürü” aracılığı ile bütün dünyayı “rekabete” ve tüketime” çağırıyor. Yarışmak, yok ederek başarmak ve kar etmek hayatın tek mümkün amacı sayılıyor…

 

 

(Ayrıntı Yayınları, 1993)