Kadınların yaşamı, doğaları gereği zengin ve karmaşık. Ama aynı ölçüde güçlüklerle, sorunlarla, eşitsizliklerle ve adaletsizliklerle dolu. Kadınlar yaşamın ve insanlığın sürdürülebilmesi için anahtar varlıklar. Pratikte ise, bu değerleri dünyanın pek çok bölgesinde görmezden geliniyor. Bugünün dünyasını hem görkemli gelişmeler, hem de muazzam yıkım üreten bir sistem yönlendirmekte. Kadınların bu sistem içinde yaşam üreten ve yaşamın sürekliliğini sağlayan faaliyetlerini tanıtmaya, bugün daha fazla ihtiyaç duyuyor olmamız, biraz da erkek egemen yıkıcı kurumların giderek güçlenmesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle, yeryüzündeki bütün insanların toplumsal açıdan adil ve eşit yaşama hakları olduğu anlaşılıncaya kadar kadınlar için mücadele sürecek. Hayli zaman alacağını ise, tahmin etmek güç olmasa gerek…

 

(Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2004)