Son yıllarda “feminizm ve “feminist” sözcükleri, günlük konuşmalara girecek denli yerleşti dilimize. Peki nedir feminizm? Feminist kimdir? Genellikle öyle sanıldığı gibi, kadın hakları için her uğraş feminizm, kadınların ezilmesine her karşı çıkan feminist midir? Yoksa feminizm, kadın sorununu açıklamaya çalışan başlı başına bir kuram mıdır?
Bu kitapçıkta, kendi içinde bütünlüğü olmasa da kuşkusuz apayrı bir kuram olan feminizm incelenmekte, feminizmin ve klasik marksizmin kadın sorununa yaklaşımındaki ayrılıkları ortaya konmakta ve feminizmle marksizmden “sosyalist feminizm” biçiminde genel geçer bir karma kuram oluşturmanın olanaksızlığı gösterilmektedir. Marksistler feminizme kuramsal düzlemde böyle yaklaşırken, eylemsel düzlemde feminist harekete nasıl tavır alıyorlar? İkinci bölümünde bu konuda Alman marksistlerin görüşlerinin yer aldığı bu kitabın, ülkemizde kadın hareketi ve feminizm çevresinde süren tartışmalara açıklık ve ivme kazandıracağı kanısındayız.

 

 

(Amaç Yayınları, 1988)