2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Özel Öğrenci Başvuruları

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel öğrenci başvuruları 31.07.2014 -01.09.2014 tarihleri arasında yapılacaktır.

2 nüsha halinde hazırlanacak olan başvuru evrakları (Dilekçe, Lisans/Yüksek Lisans diploma fotokopisi ve not döküm belgesi fotokopisi) ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Evrak Kayıt birimine şahsen başvurduktan sonra, bir nüshası ilgili anabilim dalı başkanlığına teslim edilecektir.

NOT: Anabilim dalı başkanlığına teslim edilecek nüshalara 1 adet niyet mektubunun eklenmesi zorunludur.

Detaylı Bilgi İçin: http://sosbilens.ankara.edu.tr/?p=5770