Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Esra Gül DARDAĞAN KİBAR (KASAUM Müdürü): Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Gülriz UYGUR: Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Güzin YAMANER: Devlet Konservatuvarı

Prof. Dr. Ruken ÖZTÜRK: İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Berna ARDA: Tıp Fakültesi