Araştırma ve Uygulama Merkezlerin İrtibat Bilgileri
Üniversiteler 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Bilim Dalı Başkanlığı
Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Anadolu Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKAUM)
Atılım Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Başkent Üniversitesi Kadın-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Çankaya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM)
Gazi Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)
İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadına Yönelik Ayrımcılık ve Şiddetin Önlenmesi Çalışma Grubu
İzmir Ekonomi Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOKAM)
Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu
Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Alanında Çalışan Kuruluşlar
GENOVATE
Kadın Platformu Koordinatörlüğü
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Filmmor
Kadın Adayları Destekleme Derneği (Ka-Der)
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Kadın Dayanışma Vakfı
Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Vakfı
Kamer Vakfı
Kaos GL
Lambdaistanbul Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
SPoD (Sosyal Politikalar ve Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği)
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği (Flying Broom)
Süreli Yayınlar
Amargi Dergi
Kadın Araştırmaları Dergisi
Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar
Kadın Haberleri
Kazete
Bianet Kadın Haberleri
Yayınevleri
Ayizi Yayınevi
Resmi Kurumlar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
TC. Sosyal Güvenlik Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu
İngilizce Sayfalar
American Women’s History: A Research Guide (Middle Tennessee State University)
Association of Libertarian Feminists
Bibliography on Feminism and World Politics
Distinguished Women of Past and Present
Ecofeminism: An Introductory Bibliography
Feminist Collections World Wide Web Reviews
Feminist Majority Foundation
Feminist Theory
Feminist.com
Feminists for Free Expression
National Organisation for Women (NOW)
National Women’s Studies Association
The Feminist Majority Online
The Society for Women in Philosophy
Women and Gender in the Ancient World
Women and Gender Studies Web Sites (ACRL)
Women and Social Movements in the United States, 1830-1930
Women in America, 1820 to 1842
Women in politics
Women Watch
Women’s Legal History Biography
Women’s Resource Project