“Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan” Kitabı İçinde Kadın Çalışmaları ABD Öğretim Üyeleri Makaleleri (İçindekilere Göre Sıralanmıştır).
Serpil Sancar, “Türkiye’de Kadın Hareketinin Politiği: Tarihsel Bağlam, Politik Gündem ve Özgünlükler
Gülay Toksöz-Çağla Ünlütürk Ulutaş, ” Göç Kadınlaşıyor mu? Türkiye’ye Yönelen Düzensiz Göçe İlişkin Yazına Toplumsal Cinsiyet ve Etnisiste Temelinde Bakış”
Gülay Toksöz-Adem Yavuz Elvren, “Why Don’t Highly Skilled Women Want to Return? Turkey’s Brain Drain from a Gender Perspective”
Emel Memiş-Özge Özay, “Eviçi Uğraşlardan İktisatta Karşılıksız Emeğe: Türkiye Üzerine Yapılan Çalışmalara İlişkin Bir Değerlendirme”
Funda Şenol Cantek- Elif Ekin Akşit, ” Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları”
Funda Şenol Cantek- Çağla Ünlütürk Ulutaş-Sermin Çakmak, “Evin İçindeki Sokak, Sokağın içindeki ev: Kamusal ile özel “ara” sında kalanlar”
Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, “Kadınların Belleği: Hatırlama, Anlatı, Deneyim ve Toplumsal Cinsiyet”
Çiler Dursun, ” Türkiye’de 1974-2010 Arasında Haber, Habercilik ve Gazetecilik Çalışmalarında Kadın Sorunlarına Bakış ve Feminist Yaklaşımlar”
Mine Gencel Bek, ” Ataerkillik, Piayasa ve Mesleki Değerler: Medyada Aile İçi Şiddetin Temsili ve Üretim Pratikleri”
S. Ruken Öztürk, “Türkiye Sinema Literatürleründen Kadınlara Bakmak”
Güzin Yamaner, “Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Yarattığı Cinsiyetçi İmgelem”
Zehra Yılmaz, “Küresel İslam Hareketinde Kadının Yeni Temsil Biçimleri: Türkiye Örneği”
Elifhan Köse, “Dindar Kadınlığın Kurulumunda Tesettür: Beden, Yazın ve Özneleşme”
Berna Arda, ” Tıbbın Cinsiyeti ve Biyoetik Açısından Kadın”
Berna ARDA ve Kadın Çalışmaları ABD Öğrencilerin Ortak Yayını, 2017
Gülriz Uygur, ” 2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi: Değişen Devlet Anlayışı mı?”
KADIN ÇALIŞMALARI ABD ÖĞRETİM ÜYELERİ MAKALELERİ (Alfabetik Sıralama)
Alev Özkazanç, “Judith Butler ve Queer Üzerine Bir Söyleşi”
Alev Özkazanç, “Butler’in Feminizmi: Siyasi bir Okuma için Kılavuz”
Alev Özkazanç, “Gezi’den Sonra Gelen: “Kızlı-Erkekli” Şeyler Üzerine Düşünceler”
Alev Özkazanç, “Türkiye Toplumunu Bir arada Tutan Nedir?”
Alev Özkazanç, “Herkes İçin Feminizm-Herkesle Feminizm”
Alev Özkazanç, “Seks, Yalanlar ve Kasetler”
Alev Özkazanç, “Çalışma Yaşamında Annelik Sorunu: Amerikan Çıkmazı”
Alev Özkazanç, “Bilim ve Toplumsal Cinsiyet”
Alev Özkazanç, “Cinsel Taciz, Siyaset ve Taciz Siyaseti”
Alev Özkazanç, “Hüseyin Üzmez Olayı”
Alev Özkazanç, Fevziye Sayılan, ” Gendered Power Relations in the School:Construction of Schoolgirl Femininities in a Turkish High School”
Alev Özkazanç, Fevziye Sayılan, “İktidar ve Direniş Bağlamında Toplumsal Cinsiyet: Bir Okul Etnografisi”
Alev Özkazanç, “Üniversitede Cinsel Tacize Karşı Önlemler: Mevcut Yaklaşımlara Eleştirel bir Bakış”
Ayten Alkan, “Yerel Siyaset Kadınlar İçin Neden Önemli?”
Ayten Alkan, “Akademik Çalışma ile Kadın Politikası Arasında Bağ Kurmak ya da “Kadınların Bilgisini Kadınlara Geri Döndürmek”
Elif Ekin Akşit, “Osmanlı Feminizmi, Uluslararası Feminizm ve Doğu Kadınları”
Elif Ekin Akşit, “Kızların Eğitimi, Kadınların Bilgisi ve Kamusal Alan Tartışmaları”
Elif Ekin Akşit, “Women, Education, and Agency, 1600–2000”
Emel Memiş, “Estimating The Impact of 2008-09 Economic Crisis on Work Time in Turkey”
Emel Memiş,”Poverty and Intra-Household Distribution of Work Time in Turkey: Analysis and Some Policy Implications”
Funda Şenol Cantek, Elif Ekin Akşit, “Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları”
Funda Şenol Cantek, “FAKİR/HANELER, Yoksulluğun ‘ev hali’ “
KARDAM, TOKSÖZ VE ATAUZ YAZDI: Satı Atakul’dan Hatice Can’a: Yitip Giden Canlar
Gülay Toksöz, AKP İktidarı Döneminde Kadın İstihdamı Politikalarını ve Bu Politikaların Kadınların Hayatına Etkisi”, Röportaj
Gülay Toksöz, “Bakım Hizmetleri Kadınlar İçin İstihdam Yaratabilir”
Gülay Toksöz, “Ev İşçisi Kadınları Sigortalamak”
Gülay Toksöz, “Gender Based Discrimination at Work in Turkey: A Cross-Sectoral Overview”
Gülay Toksöz, “Is Migration Feminized?”
Gülay Toksöz, “Kalkınmada Kadın Emeği”, Kitap İncelemesi
Gülay Toksöz, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği”, Kitap Tanıtımı
Gülay Toksöz, “Türkiyede Kadın İstihdamının Durumu”
GülayToksöz, “Women’s Employment in Turkey in the Light of Different Trajectories in Development-Different Patterns in Women’s Employment,”
Gülay Toksöz, Kadın’dan Aile’ye Geçiş AKP Döneminin İstihdam Politikalarının Toplumsal Cinsiyet Açısından Analizi,
Gülriz Uygur, “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi”
Gülriz Uygur, “Toplumsal Cinsiyet ve Adalet: Hukuk Adaletsizdir”,
Güzin Yamaner, “Once Again, a Woman’s Murder Becomes Necessary on Stage – A Cold Night in Berlin”
Güzin Yamaner, “Agavni: Ağaca Çıksa Pabucu Yerde Kalmayacak Kadar Yalnız Bir Büyütme”
Pınar Melis Yelsalı Parmaksız; Tüm çalışmaları için tıklayınız
Serpil Sancar, “Otoriter Türk Modernleşmesinin Cinsiyet Rejimi”
Serpil Sancar, “Üniversitede Feminizm? Bağlam, Gündem ve Olanaklar”
Serpil Sancar, “Will Islamism be Women’s Rights Friendly? Compromises and Conflicts on Women’s Rights Agenda in Turkey”
Serpil Sancar, 2014, “Devlet Kıskacında din ve Sekülerlik: Serpil Sancar ile Söyleşi”, Mülkiye Dergisi, 38(4); 205-213.
Serpil Sancar, 2012, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, İletişim Yay, içinde Bl.1: “Modernleşmeye katılım ve farklı kadınlık deneyimleri” ve Bl. 2: “Uluslaşma süreçlerine kadınların katılımı”, ss. 23-80.
2004, Otoriter Türk Modernleşmesinin Cinsiyet Rejimi”, Doğu Batı: İdeolojiler II, sayı 29.
Serpil Sancar, 1994, “Liberalizmin ‘Cinsiyetten Arındırılmış Birey’i ve Feminist Eleştiri”, Mürekkep, 1, (Haziran); 57-61.
Gülay TOKSÖZ, Alev ÖZKAZANÇ, Bedriye POYRAZ, “Kadınlar Kalkınma ve Sosyal Adalet” 2001 KADER
Ayten ALKAN, “Yerel Politikada Kadin” 2000 KADER
Aksu Bora, “Gücümüzü Farketmek Kadınlarla Grup Çalışması İçin Rehber”, 2000 KADER
Özlem ŞAHİN, “Kadınlar İçin Kadınlarla Birlikte Siyaset”, 2000 KADER
Zeynep KILIÇ, “Eşitlik ve Kota Politikaları”, 2000 KADER