Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği” İstanbul, 2015
Betül Yarar, “Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri” İstanbul, 2015
Prof. Dr. Ayşe Gülay Toksöz, Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu, Yrd. Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız, Yrd. Doç. Dr. Seçil Kaya Bahçe,  “Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi”,( Ankara,2015)
Alev Özkazanç, Feminizm ve Queer Kuram (Ankara: Dipnot Yayınları, 2015)
Alev Özkazanç, Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist (Ankara: Dipnot Yayınları, 2013)
Alev Özkazanç, Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar (Ankara: Dipnot Yayınları, 2013)
Elif Ekin Akşit, Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi (İstanbul: İletişim Yayınları, 2005)
Fevziye Sayılan, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar (Ankara: Dipnot, 2012)
Funda Şenol Cantek, Kenarın Kitabı: “Ara”da Kalmak, Çeperde Yaşamak” (İletişim Yayınları /Memleket Kitapları Dizisi, İstanbul, 2014)
Funda Şenol Cantek, Cumhuriyet’in Ütopyası: Ankara (Ankara Üniversitesi Yayınları/Kent Dizisi, 2012)
Funda Şenol Cantek, Sanki Viran Ankara (İletişim Yayınları, Memleket Kitapları Dizisi, İstanbul, 2006)
Funda Şenol Cantek, “Yaban”lar ve Yerliler (İletişim Yayınları/Memleket Kitapları Dizisi, 2003)
Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği (İstanbul: Varlık Yayınları2012)
Gülay Toksöz, Ahmet Makal (der.) Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2012)
Gülriz Uygur, Hukukta Adaletsizliği Görmek (Türkiye Felsefe Kurumu, 2013)
Güzin Yamaner, 20.Yüzyıl Tiyatrosunda Kadın Bakış Açısı (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2011)
Güzin Yamaner, Postmadernizm ve Sanat (Ankara: Algı Yayınevi, 2007)
Güzin Yamaner, Feminist Tiyatro Metinleri (Ankara: Dost Yayınevi, 2002)
Güzin Yamaner, Çalınmış Zamanlara Veda Çuha Çiçeğim (İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2011)
Güzin Yamaner, V. Petric. Sinemada Konstrüktivizm: Dziga Vertov (Ankara: Öteki Yayınları, 2000) Çeviri Kitap
Güzin Yamaner, Eray Eserol, Joris Ivens Tehlikeli Yaşamak, (İstanbul: Hayal Et Kitap, 2008) Çeviri Kitap 
Ruken Öztürk, Sinemanın “Dişil” Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler (İstanbul: Om Yayınevi, 2004)
Ruken Öztürk, Sinemada Kadın Olmak (İstanbul: Yeni Alan Yayıncılık, 1997)
Serpil Sancar (der.) Birkaç Arpa Boyu: Yirmi Birinci Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2011)
Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012)
Serpil Sancar, Erkeklik İmkansız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler (İstanbul: Metis Yayınları, 2009)
Serpil Sancar, İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinçlinç ve Hegemonyadan Söyleme (Ankara: İmge Kitapevi, 2007)