Bölümümüz hocalarının siteye yüklenmiş makaleleri için tıklatınız…
KADIN ÇALIŞMALARINDA YARARLANILABİLECEK KİTAP LİSTESİ için tıklayınız
Ezgi Sarıtaş,Cinsel Normalliğin Kuruluşu Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları (Ankara: Metis Yayınları 2020)
Alev Özkazanç, Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar (Ankara: Dipnot Yayınları, 2013)
Alev Özkazanç, Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist (Ankara: Dipnot Yayınları, 2013)
Hasan Akbulut, Semire Ruken Öztürk (der.), Perdeyi Aralamak, (Ayrıntı Yayınları, 2018)
Atilla Barutçu, Figen Uzar Özdemir (der), Yüz Karası Değil Kömür Karası Zonguldak, (İletişim Yayıncılık, 2017/1. Baskı)
Y. Ecevit ve N. Kargıner (der.), Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi Yayını, no. 1304, 2011.
Y. Ecevit ve N. Kargıner (der.), Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim fakültesi Yayını, no. 1309, 2011.
Serpil Sancar (der.), Birkaç Arpa Boyu: 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Eleştirinin Birikimi (Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan) İstanbul, Eylül 2011.
Serpil Sancar, Erkeklik İmkansız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler, İstanbul, 2009.
Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, İstanbul, 2012.
Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, İstanbul, 2012.
Gülay Toksöz, Ahmet Makal (der.), Geçmişte Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ankara, 2012.
Saniye Dedeoğlu, A.Y. Elveren (Der.), Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın,
İletişim Yayınları, İstanbul, 2012.
Aynur Özuğurlu (Der), 21. Yüzyıl Feminizmine Doğru. Nota Bene. Ankara: 2013.
Fevziye Sayılan, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar, Ankara, 2012.
Çiğdem Akgül, Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri: Devlet, Ordu ve Toplumsal Cinsiyet, Dipnot Yayınları, 2011.
B. Hooks, Feminizm Herkes İçindir, BGST Yayınları, İstanbul, 2012.
J. Donovan, Feminist Teori, İletişim yayınları, İstanbul 1997.
A.Berktay Hacımirzaoğlu (der) 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, Tarih Vakfı, İş Bankası, İMKB, İstanbul 1999.
A. İlyasoğlu, N. Akgökçe (der) Yerli Bir Feminizme Doğru, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2001.
A.Altınay (der) Vatan, Millet Kadınlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2001.
A.Bora, A. Günel (der) 90’larda Türkiye’de Feminizm, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.
A.İlyasoğlu, N. Akgökçe, S. Çakır (der) Farklı Feminizmler Açısından Kadın Araştırmalarında Yöntem, Sel Yayıncılık, İstanbul, 1996
D. Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Metis Yayınları, İstanbul, 1997.
Elif Ekin Akşit. Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi, İstanbul, 2005.
G. Acar Savran, Beden Emek Tarih: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Kanat Yayınları, İstanbul, 2004.
Ruken Öztürk, Sinemanın “Dişil” Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler, Om Yayınevi, İstanbul, 2004.
Ruken Öztürk, Sinemada Kadın Olmak, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1997.
Şirin Tekeli (der) 1980’ler Türkiyesi’nde Kadın Bakış Açısından Kadınlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1993.
Oya Çitçi (der), 20. YY’ın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, TODAİE Yayınları, 1998.
R.W. Connell, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998.
TÜSİAD, Kadın Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş, Haz. M. Tan, S. Sancar, Y. Ecevit, İstanbul, 2008 (TÜSİAD web sayfasında var)
Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet araştırması; (http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/kadininstatusu.gov.tr/mce/eski_site/tdvaw/doc/Ana_Rapor_Mizan_1.pdf)
DERGİLER
AmargiDergi
Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar