Akademide Kadın İstatistikleri, Ocak 2019
KEFEK Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Raporu, Temmuz 2014
KEİG- Çalışma Yaşamında Eğretilik, Eğreti İstihdam ve Atipik İstihdam İlişkisi, 2014
Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı Toplumsal Cinsiyet Çalışma Raporu, 2013(Basılacak Nüsha)
Eğitim İzleme Raporu_ERG_2013

 Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı_ERG_2014

WEF_Gender Gap_Report_2013
Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, 2013 TUİK
81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi, 2014
Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İklimi ve Kültürü Araştırma 2013 Raporu
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Raporları
TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Faaliyet Raporları
Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Tutumları/ Nüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Kasım 2013
Türkiye’de Ev İşçileri “Kadının Görünmeyen Emeğinin Görünen Yüzü”, ILO 2013
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Kolluk Uygulamaları Uluslararası Seminer Sunumları; 2013, İstanbul;Türkiye SunumuFransa Sunumuİtalya Sunumuİspanya SunumuPortekiz SunumuŞili Sunumu
Toplumsal Cinsiyet Açısından Anayasa Konulu Komisyon Raporu,KEFEK
Avrupa Ülkelerinde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Erkek Eşitliği ile İlgili Düzenlemeler
Türkiye’nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi’ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor İçin STK Gölge Raporu
Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: Uzman Meslek Sahibi Başörtülü Kadınlar, TESEV
Eğitim İzleme Raporu,ERG
Türkiye, Avrupa ve Orta Asya “Kocandır, Döver De Sever De” Türkiye’de Aile İçi Şiddet ve Korumaya Erişim, HRW
İstatistiklerle Kadın 2012, TUİK
Genelgenin Ardından İstihdamda Kadının Durumu Araştırması, KEIG
“Seks Ticareti” Bilgilendirme Dosyası-8, CETAD
Gender Mainstreaming: Turkey’s Policies and Practices in Peacebuilding Initiatives, 2013
Turkey Shadow Follow Up Report, CEDAW-TURKEY
Towards Gender Equality in Turkey: A Summary Assessment, World Bank