Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Tanıtım Slaytı, 2014

Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM), Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve akademik birimlerde kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları akademik alanının gelişmesi için çalışmalar yapmaktır.

Bu amaçla:

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalının kuruluşunu sağlayarak Kadın Çalışmaları yüksek lisans programının 1996′dan bu yana sürdürülmesini destelemektedir. Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları alanında öğrenci yetiştirmek, yüksek lisans tezlerinin hazırlanması sağlamak yoluyla Türkiye’de akademide kadın çalışmaları alanının yerleşik ve saygın bir disiplinler arası alan haline gelmesine katkıda bulunmaktadır

Türkiye’de kadının insan hakları ihlallerini önlemeyi ve cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan araştırma, eğitim, politika geliştirme ve uygulama projelerinin hayata geçirilmesine danışmanlık ya da uzmanlık düzeyinde katkı yapmaktadır.

Kadın sorunlarının çözümü ve cinsiyet eşitliğinin kamu politikalarına yerleştirilmesini amaçlayan politika, plan, projelerin yönetici, uzman ve uygulayıcılarına yönelik özel eğitim programları hazırlamaktadır.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kaynaklarının araştırılması ve çözüm yollarının geliştirilmesine hizmet edecek araştırmaların yapılmasını desteklemekte ve Ankara üniversitesi bünyesinde yapılacak kadın araştırmalarının çoğalmasına katkıda bulunmaktadır.