DERECETEZLER
Yüksek LisansAkar, M.F. (2017). Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığının İş Yaşamındaki Organizasyon Yapısına Yansıması: Kamu Kurumu Örneğiyle Bir Analiz. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansAkgül, Ç. (2011). Militarizm ve Cinsiyet. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansAktaş, Y. (2018). Yerinden Edilmenin Kadın Ve Biyoetik Açısından. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansAkyürek, K. (2017). Kadın Özerkliği Bağlamında İstenmeyen Gebeliklerin Sonlandırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansAl, G.Ü. (2002). Türkiye'de Kadına Yönelik Kurumsal Politikalar: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin Olanak ve Sınırları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansAldemir, A. (2006). Türkiye'de Kadın Hareketi ve Karar Alma Süreçlerini Etkileme Becerisi: TCK Platformu Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansArıduru, T. (2020). Pornografik Materyal Tüketimi İle Toplumsal Cinsiyet Rolleri Ve Şiddete Yönelik Tutumların İlişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansAtakul, S. (2002). Popüler Feminist Bir Yayın Deneyimi: Kadınlara Mahsus Gazete Pazartesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansAtaman, N. (1997). Erken Cumhuriyet Döneminde Kadın Kimliğinin Oluşumu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansAyaz, E. (2008). Kadınla İlgili Forward E-postalar Bağlamında İnternet ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansAydın, O. (2002). Feminist Hukuk Eleştirileri Bağlamında Türkiyeli Kadınların Hukuk Deneyimleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansAzeritürk, R. (2005). Ofis Mobilyalarında Cinsiyetçilik ve İktidar Örüntüleri: Nurus-Alparda-Koleksiyon Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansBarutçu, A. (2013). Türkiye'de Erkeklik İnşasının Bedensel ve Toplumsal Aşamaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansBerberoğlu, D. (2021). COVID-19 Pandemi Sürecinin Yansımaları: Beyaz Yakalı Çalışan Kadınlar Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansBilir, E.Z. (2016). Alışveriş Merkezlerinde Kadın Emeğinin İncelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansÇamer, H.N. (2005). Başkent Kadın Platformu Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve Uçan Süpürgede Yer Alan Gönüllü Kadınların Gönüllülük Deneyimleri ile Elde Ettikleri Kazanımlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansÇelik Keskin, S.Ç. (2020). Türkiye'de Farklılıkların Yönetimi: Bankacılık Sektöründeki Kadın Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansÇelmen, S. (2004). 1980 Sonrası Türk Sinemasında Fahişelik Olgusu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansDemirdizen, D. (2006). Türkiye'de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansDemirtaş, H.A. (1999). Anne ve Baba Adaylarının Doğacak Çocuklarına Yönelik Beklentileri: Çocuğun Cinsiyetinin ve Ana Babanın Cinsiyet Rolü Yöneliminin Etkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansDinçer, Ö. (2007). Namus ve Bekaret: Kuşaklar Arasında Değişen Ne? İki Kuşaktan Kadınların Cinsellik Algıları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansDoğan, G. (2020). Düşünce İnşacısı Olarak Dilin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerindeki Rolü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansDönmez, Y. (2020). Geçimlik Üretim Sürecinde Kadın Emeği: Amasra Galla Bazarı Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansErenci, D. (2011). Nezihe Meriç’in Eserlerinde Kadın Kimlikleri Ve 1950’lerin Kadın Sorunları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansEroğlu, D. (2015). Cumhuriyet Döneminde Sembolik Şiddetin Kurumsallaşması: Erken Cumhuriyet Dönemi Kadın Tasavvuru. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansErtoy, F. (2021). Belirsizlikle İlişkilenme: Başlıklı Tez Savunma Arkadaşlık Uygulamalarında Partner Seçimi, Motivasyonlar ve Şiddet. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansFiskeci, H. (2019). Suriyeli Kadınların Akademik Çalışmalarda Görünürlüğü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansGüler, N. (2008). Zeki Demirkubuz Sinemasında Kadın Temsilleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansGülmez, D. (2011). Ortaçağ'da Kadınların Varoluş Biçimlerinden Örnekler: Yazarken ve Örgütlenirken Kadınlar: Anadolu ve Avrupa Karşılaştırması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansGürbüz, Z. (2004).Kız ve Erkek Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Algıları: "Şevket Evliyagil Ticaret Meslek Lisesi Örneği". (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansGürpınar, E. (2017). Kadınların Kendilerini Var Etme Stratejileri Olarak Kabul Günleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansGürses, F. (2001). Türkiye'de Medyada Kadın Öğretmenin Temsili. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansHıdır, N. (2015). Erkeklik Kimliğindeki Değişimlerin Sorgulanması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek Lisansİnan, H. (2020). Gemlik İlçesindeki Küçük ve Orta Büyüklükteki Zeytin İmalat İş Yerlerinde Kadınlara Yönelik Uygulanan Psikolojik Şiddet/Mobbing. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek Lisansİşat, C. (2006). Türk Kadınlar Birliğinde Devlet ve Sınıf İlişkileri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansKaan, E.S. (2006). Feminist Örgütlenme Modeli. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansKadıoğlu Bakan, B. (2021). Günümüz Masal Anlatıcıları Sağaltım Pratikleri ve Toplumsal Cinsiyet. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansKalfa, A. (2008). Eski Doğu Bloku Ülkeleri Kaynaklı İnsan Ticareti ve Fuhuş Sektöründe Çalışan Kadınlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansKaraosmanoğlu, A. (2016). Bir Uluslararası İlişkiler Teorisi Olarak Feminizm. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansKeskin, K. (2019). Dişil Zaman Algısı: Sarmal Zaman. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansKeskin, Ü. (2021). Sınıf Öğretmenlerinin Eğitimde Toplumsal Cinsiyete Yönelik Bakış Açılarının Etkileri: Ankara Mamak İlçesinde Bir İlkokul Üzerinden İnceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansKuzuca, İ.G. (2007). Türkiye'de Tıpta Uzmanlık ve Akademisyenlik Aşamalarında Cinsiyetçi Yaklaşımlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansNas, M.F. (2007). Bölgesel ve Küresel Dinamikler Bağlamında Ortadoğu'daki Kadın Hareketi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansOk, S. (2011). İşsizlik ve Erkeklik Krizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansOnur Cansız, R. (2004). Çocuk Yetiştirme Modellerinde Cinsiyetçi Yaklaşımlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansOrun, N. (2017). Türkiye'de Resmi İdeolojinin Toplumsal Cinsiyeti. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansÖzdinç, B. (2001). Toplumsal Farklılığın Kadın Çalışmalarındaki Yeri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansÖzdural, Z. (2006). Diyanet İşleri Başkanlığının Cuma Hutbelerinde Kadına İlişkin Söylemler (Aydın Kadınların Değerlendirmesiyle). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansÖzkan, Ö. (2020). Madencilik Sektöründe Kadın Emeği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansÖzoğlu, B. (1996). Türkiye'de Çalışan Kadınlara Yönelik Devlet Politikaları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansSağlam, M. (2021). Bedenin Güzelleştirme Baskısı ve Kadın. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansSahillioğlu, M. (2006). Avrupa Kadın Lobisi ve Türkiye. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansSayın, A. (2006). Çalışma Yaşamında Kadın-Erkek Eşitliği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansSezer, Ö. (2004). Masallarda Toplumsal Cinsiyetin İşlenişi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansSoyumert, A. (2008). Türk Sinemasının Susturulmuş Kadın Karakterleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansŞahin, D. (2021). Şiddetin Eczanesi: Dekolonyal Feminist Fenomenoloji ile Bir Panzehir Arayışı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansŞimşek, B. (2006). Kadınlar Arası Konuşma Sürecinde Toplumsal Cinsiyetin Dil Üzerinde. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansTarihci Delici, S. (2006). Hemşirelik Mesleği ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Hemşirelik Mesleğine Etkilerinin Betimlenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansTaşkan, N. (2004). Çalışan Kadınlarda Boşanma Sorunsalı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansTenekeci, İ. (2000). Türkiye'de Sağlık Sektöründe Kadın İstihdamı ve Bu Sektördeki Sendikal Örgütlenmelerde Kadınların Durumu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansTosunbaş, B. (2019). Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı Yaratma Aracı Olarak Yaratıcı Drama Alanında Süreçsel Drama Yaklaşımı Örneği:"Eril Dünya Temsili: Otomotiv Sektörü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansTunçdemir, İ. (1996). Çoksesli Müzik Alanındaki Kadın Devlet Sanatçıları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansTümen, B.C. (2004). Yaşam Öyküleri Üzerinden Kadınlar Arası Farklılık. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansUzuner, H. (2017). Türk Toplumunda Kadının Çalışma Hayatına Bakışta Din Söyleminin Etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansÜnal, Ü. (2020). Türkiye'de Yereldeki Uygulama Örnekleri Üzerinden Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerini Dönüştürme Potansiyeli Üzerine Bir İnceleme. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansYıldırım, D.Ö. (2020). Cinsel Saldırı Suçunun Eşe Karşı İşlenmesi Hali: Evlilik İçi Tecavüz Ve Adli Makamların Suskunluğu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansYıldız, H. (2015). Türkiye'de Kadınların Siyasi Haklar Mücadelesi ve Nakiye Ergül. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansYılmaz Dağcı, A. (2021). Sivil Toplum Kuruluşları Aracılığıyla Türkiye'deki Mülteci Kadın Güçlenmesine Uzmanların Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
Yüksek LisansYılmaz, A. (2006). Siyaset ve Kadın Kimliği: Leyla Zana. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

Yüksek LisansYılmaz, S. (2015). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Kadın Öğretmen Kimliği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
DoktoraAkgül, Ç. (2019). Çatışmalar, Kadınlar ve Cinsiyet Eşitliği Yaklaşımları: Birleşmiş Milletler (BM) Dokümanlarının Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

DoktoraBarutçu, A. (2019). Eşikte Dans: Beden ve Performans Ekseninde Köçekler. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

DoktoraBora, A. (2004). Ücretli Ev Hizmetleri Bağlamında Kadın Öznelliğinin Yeniden İnşası. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
DoktoraBoztaş, Ö. (2020). Amerikalı Misyoner Kadınlar, Doğulu Kızlar: Stereotipleri Yıkan Karşılaşmalar, 1870-1915. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

DoktoraCennet Morsünbül, B. (2019). Feminist Olma Öyküleri ve Deneyim Anlatıları Üzerinden Türkiye'de Feminist Hareketin Dönüşümü. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

DoktoraÇöçel, G. (2019). Gaziantep'te Üst Orta Sınıf Kadınların Tüketim Pratikleri ve Yeni Muhafazakâr Kimlik. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF

DoktoraDoğan, M. (2021). Norm Hiyerarşisi ve Abjection: BM Cinsiyet Rejiminin Postkolonyal ve Kristevacı Bir Eleştirisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
DoktoraHatipoğlu, B. (2020). Taşrada Mülteci Kadın Olmak: Kütahya'da Somalili Kadınlar. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
DoktoraKemik, D. (2020). Hong Kong'da Yaşayan Filipinli Ev İşi ve Bakım Çalışanları ile Kadın İşverenlerin Annelik Deneyimleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
DoktoraMinnet, B. (2018). Popüler Olandan Politik Olana: Popüler Kültür İkonlarının Toplumsal Dönüşüme Etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
DoktoraSarıtaş, E. (2018). Heteronar Matinte ve İstikrarsızlıkları: Akşit Vural Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Cinsel Modernlik. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.Dijital Kopyasına Erişilmemektir
DoktoraYetiş, E.Ö. (2020). Türkiye'de Erkeklerin Şiddet Hakkında Algı, Düşünce ve Deneyimleri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

PDF