Prof. Dr. Semire Ruken ÖZTÜRK (KASAUM Müdürü): İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Berna ARDA: Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Gülriz UYGUR: Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Güzin YAMANER: Devlet Konservatuvarı

Prof. Dr. Nahide BOZKURT: İlahiyat Fakültesi