2006 – 2007 Faaliyet Raporu
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
FAALİYET RAPORU
(2006-2007)
Eğitim ve Danışmanlık Programları
1. Ka-Der Ankara Şubesi ile Merkezimizin 2003 yılından başlayarak birlikte sürdürdüğü “Yerel Siyasette Kadın Katılımı ve Temsilini Artırma Kampanyası” çerçevesinde yapılan çalışmalar çerçevesinde,
a) Antalya, Trabzon, Nevşehir ve İzmir’de kadın örgütleri temsilcilerinin katılımıyla birer eğitim atölyesi düzenlenmiştir.
b) Anılan Kampanya çerçevesinde hazırlanan beş eğitim kitapçığının basımı Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu desteği ile tamamlanmış, her bir kitapçıktan üçer bin adet Türkiye’nin çeşitli illerindeki kadın örgütlerine gönderilmiştir.
2. 24-28 Ağustos 2006 tarihleri arasında Ka-Mer kadın derneğinin Elazığ’da düzenlemiş olduğu eğitim programına Merkezimiz uzmanı Aksu Bora katılarak iki tam günlük yerel siyasete kadın katılımı konulu bir çalışma yürütmüştür.
3. Birleşmiş Milletler Ortak Programı tarafından yerel yönetici ve yerel hizmet sağlayıcılara yönelik olarak düzenlenen “Kadın Dostu Belediye Hizmetleri Atölyesi” kapsamında 9-19 Kasım 2006 tarihlerinde Kars, Urfa, Trabzon ve İzmir’de düzenlenen çalışmalara Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar katılarak “Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” konulu eğitimler vermiştir.
4. 3 Kasım 2006 tarihinde, Ankara Tabip Odası Kadın Komisyonu üyelerine yönelik olarak Toplumsal Cinsiyet ve Aile İçi Şiddet konulu bir eğitim, Merkezimiz uzmanı Aksu Bora tarafından verilmiştir.
5. 30 Kasım 2006 tarihinde, Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Kadın Komisyonu üyelerine yönelik olarak Eğitim Sektöründe Çalışan Kadınlar konulu bir eğitim verilmiştir.
6. Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği tarafından düzenlenen Siyaset Okulu çerçevesinde 9-10 Aralık 2006 tarihlerinde Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Serpil Sancar ve uzman Aksu Bora tarafından Toplumsal Cinsiyet, Türkiye’de Kadın Hareketi ve Siyasal Katılım başlıkları altında eğitimler verilmiştir.
7. 14-15 Aralık tarihlerinde, Ka-Mer kadın derneğinin Gaziantep’te düzenlemiş olduğu program çerçevesinde, Kadınlar ve Yerel Siyaset başlıklı bir atölye çalışması yapılmış ve Merkezimiz uzmanı Aksu Bora tarafından yürütülmüştür.
8. Ankara Barosu Kadın Komisyonu tarafından 2-5 Şubat 2007 tarihlerinde Kızılcahamam’da düzenlenen eğitim programına Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar ve uzman Aksu Bora katılarak Toplumsal Cinsiyet ve Siyasal Katılım konulu eğitimler vermişlerdir.
9. Kaosgl Derneği tarafından 14-16 Nisan 2007 tarihlerinde yerel muhabirlere yönelik olarak düzenlenen eğitim programında, Merkezimiz uzmanı Aksu Bora, Hak Haberciliği ve Medyada Kadınlara Yönelik Ayrımcılık konulu bir eğitim vermiştir
10. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Aile, İrşat ve Rehberlik Bürosu görevlilerine yönelik olarak düzenlediği hizmet içi eğitime 30 Mayıs 2007 tarihinde Merkezimiz uzmanı Aksu Bora katılarak Türkiye’de Üniversitelerde Kadın Çalışmaları konulu bir eğitim vermiştir.
11. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile İçişleri Bakanlığı tarafından karakollarda görevli 40.000 polis memuruna yönelik olarak düzenlenecek eğitim programlarında kullanılmak üzere Merkezimiz uzmanı Aksu Bora tarafından Toplumsal Cinsiyet başlıklı bir eğitim kitapçığı hazırlanmış ve 1 Mayıs 2007 tarihinde basılmak üzere teslim edilmiştir.
Araştırmalar
1. Muhafazakâr Modernlik Dönemi Kadın ve Aile Profilleri, 1945-65, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, 2007 (Prof. Dr. Serpil Sancar).
2. Demokrasi Kültürünün Cinsiyet Boyutu: Modern Erkeklik ve Cinsiyet Farkları, Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri, 2007 (Prof. Dr. Serpil Sancar).
Diğer Çalışmalar
1. Başbakanlığın 4 Temmuz 2006 tarihinde yayınladığı 2006/17 sayılı ve “Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler” başlıklı genelgenin uygulanması konusunda Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 8 Eylül 2006 tarihinde düzenlenen toplantıya Merkezimiz adına uzman Aksu Bora katılarak görüşlerimizi iletmiştir.
2. Heinrich Böll Vakfı tarafından 22 Eylül 2006 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Türkiye’de Toplumsal Cinsiyetin Ana Politika, Program ve Planlara Yerleştirilmesi konulu toplantıya Merkezimiz uzmanı Aksu Bora katılarak “sosyal politikalar” atölyesine katkıda bulunmuştur.
3. UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu) ve Hürriyet Gazetesi’nin 17-18 Kasım 2006 tarihlerinde İstanbul’da düzenledikleri “No to Domestic Violence” başlıklı uluslararası Konferansa Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar katılarak “Erkeklik ve Şiddet İlişkisi” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
4. Kadınların seçme ve seçilme haklarına kavuşmalarının yıldönümü münasebetiyle 5 Aralık 2006 tarihinde Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen panele Merkezimiz uzmanı Aksu Bora katılarak Kadınların Siyasal Hak Mücadelesi başlıklı bir konuşma yapmıştır.
5. 21 Aralık 2006 tarihinde Afyon Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen Konferansa Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar katılarak “Türkiye’de Kadınların Siyasal Temsili” başlıklı bir konuşma yapmıştır.
6. STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi) tarafından 6 Şubat 2007 tarihinde düzenlenen Eğitim Çalışmasına Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar katılarak “Sivil Toplumda Cinsiyet Eşitliği Politikaları” başlıklı bir ders vermiştir.
7. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Topluluğu’nun davetiyle Merkezimiz uzmanı Aksu Bora 2 Nisan 2007 tarihinde bu üniversitede Türkiye’de Kadın Hareketi başlıklı bir konuşma yapmıştır.
8. Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar, 3 Mayıs 2007 tarihinde, Uğur Mumcu Vakfı’nda “Şiddet ve Cinsiyet” başlıklı bir konferans vermiştir.
9. KAGİDER (Kadın Girişimciler Derneği) ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından İstanbul’da düzenlenen 1 Haziran 2007 tarihli “Türkiye’de Kadının Siyasi Yaşamda Temsili: Alternatif Yaklaşımlar” Sempozyumunda Merkezimiz Müdürü Prof. Dr. Serpil Sancar, “Vesayetçi Cinsiyetçilik ve Siyasal Partilere Kadınların İçerilmesi” başlıklı bir konuşma yapmıştır.