Aktif Öğretim Üyelerimizin Makaleleri
Akbulut, H. , Öztürk, S.R. (Der.). (2018). Perdeyi Aralamak. Ayrıntı.
Arda, B. (2011). Tıbbın cinsiyeti ve biyoetik açısından kadın.
Arda, B., Ekmekçi P.E. (2020). Artificial Intelligence and Bioethics. Springer.
Kaya Bahçe, S.A. & Memiş,E. (2013). Estimating the impact of the 2008–09 economic crisis on work time in Turkey. Feminist Economics, 19, 181-207.
Memiş, E. & Özay, Ö. (2011). Eviçi uğraşlardan iktisatta karşılıksız emeğe: Türkiye üzerine yapılan çalışmalara ilişkin bir değerlendirme.
Öneş, U & Memiş, E & Kızılırmak, B. (2013). Poverty and intra-household distribution of work time in Turkey: Analysis and some policy implications. Women’s Studies International Forum ,41:1, 55-64.
Öztürk, S,R. (2011). Türkiye sinema literatüründen kadınlara bakmak.
Öztürk, S.R. (1997). Sinemada Kadın Olmak. Alan.
Öztürk, S.R. (2004). Sinemanın “Dişil” Yüzü: Türkiye’de Kadın Yönetmenler. Om.
Patric, V. (2000). Sinemada Konstrüktivizm: Dziga Vertov. (Çev. G.Yamaner). Öteki.
Sarıtaş, E. (2020). Cinsel Normalliğin Kuruluşu: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları (2.Baskı). Metis.
Schoots, H. (2008). Tehlikeli Yaşamak: Belgesel Sinemanın Kurucusu Joris Ivens. (Çev. G Yamaner, E.Eserol). Hayal Et Kitap.
Uygur, G. (2011). 2006/17 Sayılı başbakanlık genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi: Değişen Devlet Anlayışı mı?
Uygur, G. (2013). Hukukta Adaletsizliği Görmek. Türkiye Felsefe Kurumu.
Uygur, G. (2015). Toplumsal cinsiyet ve adalet: Hukuk adaletsizdir. Ankara Barosu Dergisi, 4, 121-132.
Uygur, G. (2016). Kadına yönelik şiddeti önlemede toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi. Dini Araştırmalar 19 / 49 , 209-227.
Uygur, G., Özdemir, N. (Ed.). (2018). Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Seçkin.
Yamaner, G. (2002). Feminist Tiyatro Metinleri. Dost.
Yamaner, G. (2007). Postmodernizm ve Sanat. Algı
Yamaner, G. (2011). 20.Yüzyıl Tiyatrosunda Kadın Bakış Açısı. Kültür Bakanlığı.
Yamaner, G. (2011). Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunun Yarattığı Cinsiyetçi İmgelem.
Yamaner, G. (2011). Çalınmış Zamanlara Veda Çuha Çiçeğim. Toplumsal Dönüşüm.
Yamaner, G. (2011). Once again, a woman’s murder becomes necessary on stage – a cold night in Berlin.
Yamaner, G. (2015). Agavni: ağaca çıksa pabucu yerde kalmayacak kadar yalnız bir büyütme. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi, 2(2), 249-266.