Müdür

Prof. Dr. S. Ruken ÖZTÜRK (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Berna ARDA (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Nahide BOZKURT (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. S. Ruken ÖZTÜRK (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Prof. Dr. Güzin YAMANER (Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Prof. Dr. Gülriz UYGUR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Emine ÖZMETE (Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Fatma Umut BEŞPINAR (ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Semiyha TUNCEL (Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Zeynep ERDOĞAN (Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi)

Doç. Dr. Cemile Akça ATAÇ (Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Doç. Dr. Perihan Elif EKMEKÇİ (TOBB ETÜ Tıp Fakültesi)

Doç. Dr. Tülin Şener KILINÇ (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ve KASAUM Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Berna ARDA (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Prof. Dr. Nahide BOZKURT (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)

Prof. Dr. S. Ruken ÖZTÜRK (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Prof. Dr. Güzin YAMANER (Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)

Prof. Dr. Gülriz UYGUR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Doç. Dr. Emel MEMİŞ (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Doç. Dr. Tuğba TAŞ (Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Doç. Dr. Nadire ÖZDEMİR (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dr. Ezgi SARITAŞ (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Personel Görev ve Unvanları

Fidan SABAZ TANIŞMAN – Bilgisayar İşletmeni