Takip Ettiklerimiz
RaporAkademide Kadın İstatistikleri, Ocak 2019.
RaporAnkara Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İklimi ve Kültürü Araştırma Raporu, 2013.
RaporCEDAW, Türkiye’nin Kadına Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi’ne Sunduğu Altıncı Periyodik Rapor İçin STK Gölge Raporu, 2010.
RaporCEDAW-TURKEY, Turkey Shadow Follow Up Report, 2010.
RaporCETAD, “Seks Ticareti” Bilgilendirme Dosyası-8.
RaporERG, Eğitim İzleme Raporu, 2010.
RaporERG, Eğitim İzleme Raporu, 2013.
RaporERG, Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı, 2014.
RaporGender Mainstreaming: Turkey’s Policies and Practices in Peacebuilding Initiatives, 2013.
RaporHRW, Türkiye, Avrupa ve Orta Asya “Kocandır, Döver De Sever De” Türkiye’de Aile İçi Şiddet ve Korumaya Erişim, 2011.
RaporILO, Türkiye’de Ev İşçileri “Kadının Görünmeyen Emeğinin Görünen Yüzü”, 2013.
RaporCombating Violence Against Women and Law Enforcement Practices in Turkey, 2013.
RaporKalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı Toplumsal Cinsiyet Çalışma Raporu, 2013.
RaporKEFEK Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Raporu, Temmuz 2014.
RaporKEFEK, Toplumsal Cinsiyet Açısından Anayasa Konulu Komisyon Raporu, 2013.
RaporKEIG, Genelgenin Ardından İstihdamda Kadının Durumu Araştırması, 2012.
RaporKEİG- Çalışma Yaşamında Eğretilik, Eğreti İstihdam ve Atipik İstihdam İlişkisi, 2014.
RaporNüfus Bilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Konusunda İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Tutumları, Kasım 2013.
RaporTBMM, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Faaliyet Raporları Ekim 2009-Ekim 2010.
RaporTEPAV, 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi, 2014.
RaporTESEV, Başörtüsü Yasağı ve Ayrımcılık: Uzman Meslek Sahibi Başörtülü Kadınlar, 2010.
RaporTUİK, İstatistiklerle Kadın, 2012.
RaporTUİK, Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, 2013.
RaporWEF, Gender Gap Report, 2013.
Kitap Tanıtım/EleştiriAslıcan Kalfa Topateş, “Kadın Emeğini Farklı Boyutlarıyla Düşünmek”.
Kitap Tanıtım/EleştiriBeyhan Yeni, “Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar”.
Kitap Tanıtım/EleştiriÇiğdem Akgül, “”Mekez’e Yön Şaşırtan Kenar”lar: Kenarın Kitabı”.
Kitap Tanıtım/EleştiriÇiğdem Akgül, “Avangart Bir Oyun İzler Gibi: Cinsellik, Şiddet ve Hukuk”.
Kitap Tanıtım/EleştiriEzgi Sarıtaş, “Cinsellik,Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar Üzerine”.
Kitap Tanıtım/EleştiriGülsüm Ekinci, “Kenarın Kitabı “Ara”da Kalmak, Çeperde Yaşamak”.
Kitap Tanıtım/EleştiriSeher Kırbaş Caniklioğlu, “Damdan Düşen Feminist: Jane Gallop”.
MakaleAyten ALKAN, “Yerel Politikada Kadın” 2000 KADER.
DiğerBAU SOC Webinar Serisi 4: Salgının Cinsiyeti Olur mu? Koronavirüs Salgınında Toplumsal Cinsiyet. (6 Haziran 2020). Moderatör Doç. Dr. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız; konuklar: Doç. Dr. Emel Memiş Parmaksız (Ankara Üniversitesi, SBF), Prof. DR. Serpil Sancar
RaporBetül Altuntaş, Reyhan Atasü Topcuoğlu; “Engelli Bakımı Alanında Bakım Emeği, Sosyal Bakım ve Kadın İstihdamı”.
SöyleşiCinsiyet Belasından Feminist Bir Yaşam Sürmeye: Sara Ahmed’in Judith Butler’la söyleşisi.  Çatlak Zemin.
RaporCOVİD-19 Karantinasından Kadının Etkilenimi ile Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma Raporu, Nisan 2020.
Gazete Haberi/ Köşe YazısıEmel Memiş, Murat Koyuncu, Şemsa Özar, İşçi/İşsiz Kadınlar Salgında Tam Kapasite Evin Hizmetinde, 2020.
Oyun EleştirisiErdoğan, B. (2021). Bir ölümün anatomisi: Anton Çehov'un İvanov oyununda İvanov'un intiharını anlamaya çalışmak. Sahne ve Müzik, (12), 1-20.
Oyun Eleştirisi Erdoğan, B. (2021). Jean Genet Oyunlarında Törensilik Bağlamında Kurbanla Faili Aynı Bedende Okumak. Yedi, 26. 1-13.
DiğerFriends of UNFPA Turkey: You are not alone at home, Mayıs 2020.
AraştırmaGökhan Savaş, Senem Ertan, Fatma Yol, 2018.  Türkiye’deki Üniversitelerin Kadın Araştırmaları Merkezleri Profili Araştırması.
RaporKezban Çelik, Zeynep Şimşek, Yasemin Yüce Tar, Aylin Kırca Duman; “Gezici Mevsimlik Tarım İşinde Çalışan Kadınların Çalışma ve Yaşam Koşullarının İrdelenmesi”.
RaporMeltem A. Aran, Nazlı Aktakke ; “Kadınların Görünmeyen Katkısı: Türkiye’de Kadınların Ücretsiz Bakım Faaliyetlerinin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi ve Kadınlar Üzerindeki Bakım Yükünün Azaltılmasına Yönelik Politika Seçenekleri”.
RaporNihan Akyelken; ” Organize Sanayi Bölgelerinde Kadın İstihdam Yapısı ve Erişilebilirlik: Afyonkarahisar ve Şanlıurfa Örnekleri Üzerine Gözlemler”.
RaporÖzlem Şahin, “Kadınlar İçin Kadınlarla Birlikte Siyaset”, 2020 KADER.
RaporProf. Dr. Aylin Görgün Baran, Yrd. Doç. Dr. Ayça Gelgeç Bakacak, Arş. Gör. Canet Tuba Eldem, Fatma Hikmet Barut; “İş Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İÇASİFED Üyesi İşverenlerin Eğilim ve Beklentileri Açısından Değerlendirilmesi”.
RöportajProf. Dr. Çiler DURSUN, “Türkiye’de Geleneksel ve Yeni Medyada Kadın Habercilerin Çalışma Koşulları ve Mesleki Kimliklenmeleri”  Adlı Proje Hakkında Röportaj.
DiğerProf. Dr. Gülriz Uygur, (16 Ekim 2020), Adaletsizlik Perspektifinden Yargılama: Toplumsal Cinsiyet Ön Yargıları Ve Klişeleri Bağlamında İstanbul Sözleşmesi, KOÇKAM.
DiğerProf. Dr. Güzin Yamaner, Mustafa Yılmaz, ADA ve Fareler Tiyatrosu’ndan Korona Günleri’nden Sürpriz Armağan, 27 Nisan 2020.
DiğerProf. Dr. İpek İlkkaracan, (10 Haziran 2020). COVID-19 günlerinde bakım ekonomisi krizi ve kadın emeği, Doç. Dr. Emel MEMİŞ Moderatörlüğünde, CGC Istanbul.
RaporProf. Dr. Nurcan ÖZKAPLAN, Prof. Dr. Ester RUBEN, Dr. Ece ÖZTAN; “Alışveriş Merkezlerinde Çalışan Kadın Satış Elemanlarının Çalışma Yaşamları: Mesleki Algıları ve Kariyer Beklentileri”
DiğerProf. Dr. Serpil Sancar-Pandeminin Toplumsal Cinsiyet Boyutu, Nisan 2020.
MakaleProf.Dr. Gülriz Uygur, (1 Aralık 2020) Koronavirüs günlerinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği: adaletsizlik perspektifinden bir değerlendirme ve derinleşen eşitsizlikler, Çatlak Zemin.
RaporROSA Kadın Derneğı̇’nı̇n Pandemı̇ Sürecı̇nde Ücretlı̇ Ev İçı̇ Emek Üreten Kadınlara Daı̇r Yaptığı Anket Çalışmasının Raporu.
RaporSabancı Üniversitesi, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi, (Haziran 2020). Pandemi Toplumsal Cinsiyet, Dayanışma ve Umut Temalı Yayınlar.
AnalizSaniye Dedeoğlu, Aslı Şahankaya; “Türkiye’de İşverenlerin Kadın İstihdam Etmeye Yönelik Tutumları: Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman Örneğinde Talep Yönlü Bir Analiz”.
RaporSibel Kalaycıoğlu, Helga Rittersberger-Tılıç, Kezban Çelik. “Bakım Sektöründe Kayıt-Dışı Kadın Emeğinin Farklı Aktörleri ve Boyutları”
MakaleSylvia Walby ile Kriz, Brexit ve Cinsiyet Rejimindeki Değişimler Üzerine. Çatlak Zemin, 2019.
DiğerWebinar-Istanbul Convention Action against violence against women and domestic violence , 20 May, 2020.
MakaleYrd. Doç. Dr. Sıla AY. (2016). Cinsel Yönelim Algısı ve Ses Özellikleri İlişkisi.
Gazete Haberi/ Köşe YazısıSalih Can Açıksöz - Zeynep Kurtuluş Korkman (2013). Tayyip'in Erk'ekliği ve Direnişin Dili. Bianet.
Gazete Haberi/ Köşe YazısıGezi Park Evacuated, Istanbul and Turkey Explode
Gazete Haberi/ Köşe YazısıULAŞ BAŞAR GEZGİN - Direnişin Psikolojisi: Kibir Sendromu Tezi Neleri Örtüyor?
Gazete Haberi/ Köşe YazısıRiots, Resistance and Repression: Notes on the Gezi Protestshttp://www.vocativ.com/06-2013/a-bogus-boom-gezi-park-protests-highlight-soft-spots-in-turkeys-economy/
Gazete Haberi/ Köşe YazısıKorkut Boratav, Gezi Direnişi’ni değerlendirdi: “Olgunlaşmış
bir sınıfsal başkaldırı…”
Gazete Haberi/ Köşe YazısıTurkey “to rebel is something to be proud of”
Gazete Haberi/ Köşe YazısıPınar Melis Yelsalı Parmaksız - #resistankara: Notes of a Woman Resisting
Gazete Haberi/ Köşe YazısıPınar Melis Yelsalı Parmaksız - Direnen Bir Kadının
#direnankara Notları
Gazete Haberi/ Köşe YazısıGezi Parkı Direnişçileriyle Yapılan Anketten Çıkan Sonuçlarhttp://m.t24.com.tr/haber/gezi-parki-direniscileriyle-yapilan-anketten-cikan-ilginc-sonuclar/231335
Gazete Haberi/ Köşe YazısıSlavoj Zizek Türkiye'yi yazdı: 'Cennette Sıkıntı'
Gazete Haberi/ Köşe YazısıDoç. Dr. Betül Yarar - Çıkış Yeni Siyaset Arayışında