Emek Veren Hocalarımız
Abadan-Unat, N. & Mirdal, G. (Ed.). Emancipation In Exile Perspectives On The Empowerment Of Migrant Women (65-99). İstanbul Bilgi Üniv.
Alkan, A. (2008). Yerel Siyaset Kadınlar İçin Neden Önemli?. Birikim, 179.
Akşit, E.E. & Cantek, F. Ş. (2011). Kadınların kuşaklar ve sınıflar arası bilgi aktarımları.
Akşit, E.E. (2005). Kızların Sessizliği: Kız Enstitülerinin Uzun Tarihi. İletişim.
Akşit, E.E. (2008). Osmanlı feminizmi, uluslar arası feminizm ve Doğu kadınları. Doğudan, 7, 84-91.
Akşit, E.E. (2009). Haydi kızlar okula: kızların eğitimi, kadınların bilgisi ve kamusal alan tartışmaları. Toplum ve Bilim, 114, 7-26.
Akşit, E.E. (2013). Women, education, and agency, 1600–2000. History of Education: Journal of the History of Education Society, 42:2, 287-289.
Bek, M.G. (2011). Ataerkillik, piayasa ve mesleki değerler: medyada aile içi şiddetin temsili ve üretim pratikleri.
Bora, A. (2000). Gücümüzü Farketmek Kadınlarla Grup Çalışması İçin Rehber. KA-DER
Cantek, F.Ş. & Çakmak, S. & Ulutaş, Ç.Ü. (2011). Evin içindeki sokak, sokağın içindeki ev: kamusal ile özel “ara”sında kalanlar.
Cantek, F.Ş. (2001). Fakir/haneler: yoksulluğun “ev hali”. Toplum ve Bilim, 89, 102-131.
Cantek, F.Ş. (2003). “Yabanlar” ve Yerliler. İletişim.
Cantek, F.Ş. (2006). Sanki Viran Ankara. İletişim.
Cantek, F.Ş. (2012). Cumhuriyet’in Ütopyası: Ankara. Ankara Üniversitesi
Cantek, F.Ş. (2014). Kenarın Kitabı: “Ara”da Kalmak, Çeperde Yaşamak”. İletişim.
Dursun, Ç. (2011). Türkiye’de 1974-2010 arasında haber, habercilik ve gazetecilik çalışmalarında kadın sorunlarına bakış ve feminist yaklaşımlar.
Köse, E. (2011). Dindar kadınlığın kurulumunda tesettür: beden, yazın ve özneleşme.
Makal, A. & Toksöz, G. (Ed.) (2012). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği. Ankara Üniversitesi.
Özkanzanç, A. - Seks, kasetler, yalanlar. Birikim, 267.
Özkazanç, A. & Sayılan, F. (2008). Gendered Power Relations in the School:Construction of Schoolgirl Femininities in a Turkish High School. International Journal of Social Sciences, 3, 1-12.
Özkazanç, A. & Sayılan, F. (2009). İktidar ve Direniş Bağlamında Toplumsal Cinsiyet: Bir Okul Etnografisi. Toplum ve Bilim, 114,
51-73.
Özkazanç, A. (2009). Hüseyin Üzmez olayı. Feminist Politika, 2. 
Özkazanç, A. (2009). Üniversitede cinsel tacize karşı önlemler: mevcut yaklaşımlara eleştirel bir bakış. Birikim, 3
Özkazanç, A. (2010). Çalışma yaşamında annelik sorunu: Amerikan çıkmazı. Feminist Politika, 6.
Özkazanç, A. (2010, Mayıs). Bilim ve Toplumsal Cinsiyet. II. Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Kongresinde Sunulan Bildiri, Ankara Üniversitesi, Ankara.
Özkazanç, A. (2011, 26 Şubat). Cinsel Taciz, Siyaset ve Taciz Siyaseti. Bianet.
Özkazanç, A. (2013). Butler’in feminizmi: siyasi bir okuma için kılavuz. Mülkiye Dergisi, 37(4), 118-138.
Özkazanç, A. (2013). Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist. Dipnot.
Özkazanç, A. (2013). Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar. Dipnot.
Özkazanç, A. (2013, Mart). Herkes İçin Feminizm-Herkesle Feminizm, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 8 Mart Etkinlikleri.
Özkazanç, A. (2015). Feminizm ve Queer Kuram. Dipnot.
Özkazanç, A. (Mart, 2013). Türkiye'yi Bir Arada Tutan Şey Nedir?. Mülkiyeliler Birliği Söyleşisi.
Sancar S. (2012). Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar. İletişim.
Sancar, S. (1994). Liberalizmin ‘cinsiyetten arındırılmış birey’i ve feminist eleştiri. Mürekkep, 1, 57-61.
Sancar, S. (2003). Üniversitede feminizm? bağlam, gündem ve olanaklar. Toplum ve Bilim, 97, 164-182.
Sancar, S. (2004). Otoriter Türk modernleşmesinin cinsiyet rejimi. Doğu Batı: İdeolojiler II, sayı 29.
Sancar, S. (2007). İdeolojinin Serüveni: Yanlış Bilinçlinç ve Hegemonyadan Söyleme. İmge.
Sancar, S. (2009). Erkeklik İmkansız İktidar: Ailede, Piyasada ve Sokakta Erkekler. Metis
Sancar, S. (2011). Türkiye’de kadın hareketinin politiği: tarihsel bağlam, politik gündem ve özgünlükler.
Sancar, S. (2014). Devlet kıskacında din ve sekülerlik: Serpil Sancar ile söyleşi, Mülkiye Dergisi, 38, 205-213.
Sancar, S. (2015). Will Islamism be women’s rights friendly? compromises and conflicts on women’s rights Agenda in Turkey.
Sancar, S. (Der.) (2011). Birkaç Arpa Boyu:21.Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar: Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan. Koç Üniversitesi.
Sayılan, F. (2012). Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim: Olanaklar ve Sınırlar. Dipnot.
Şahin, Ö. (2000). Kadınlar İçin Kadınlarla Birlikte Siyaset. KA-DER.
Toksöz, G. (2017). "AKP İktidarı Döneminde Kadın İstihdamı Politikalarını ve Bu Politikaların Kadınların Hayatına Etkisi”, Evrensel Gazetesi Röportajı
Toksöz, G. &  Özkazanç, A. & Poyraz, B. (2001). “Kadınlar Kalkınma ve Sosyal Adalet”. KADER
Toksöz, G. & Atauz, A. & Kardam, F. (2014).  Satı Atakul’dan Hatice Can’a: Yitip Giden Canlar. Bianet.
Toksöz, G. & Dedeoğlu, S. & Memiş, E & Kaya Bahçe, S. (2014).  Türkiye’de Kadın İşgücü Profili ve İstatistiklerinin Analizi. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
Toksöz, G. & Elveren, A.D. (2017). Why don't highly skilled women want to return? Turkey's brain drain from a gender perspective. MPRA Paper, 1-28.
Toksöz, G. & Kardam, F. (2004). Gender Based Discrimination at Work in Turkey: A Cross-Sectoral Overview. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59, 152-172.
Toksöz, G. & Ulutaş, Ç. Ü. (2011). Göç kadınlaşıyor mu? Türkiye’ye yönelen düzensiz göçe ilişkin yazına toplumsal cinsiyet ve etnisiste temelinde bakış.
Toksöz, G. & Ulutaş, Ç. Ü. (2012). Is migration feminized? a gender and ethnicity based review of the literature on ırregular migration to Turkey.
Toksöz, G. (2007). Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu. Uluslararası Çalışma Örgütü.
Toksöz, G. (2011). Women’s employment in turkey in the light of different trajectories in  development-different patterns in women’s employment.  Fe Dergi, 3, 19-32.
Toksöz, G. (2013, 27 Kasım). Ev İşçisi Kadınları Sigortalamak. Bianet.
Toksöz, G. (2014, 28 Ocak). Bakım Hizmetleri Kadınlar İçin İstihdam Yaratabilir. Bianet. 
Toksöz, G. (2016). Transition from ‘woman’ to ‘family’ an analysis of AKP era employment policies from a gender perspective.  Journal für Entwicklungspolitik, 22, 111-121.
Yarar, B. (Der.) (2015). Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri. İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Yelsalı Parmaksız, P.M. (2011). Kadınların belleği: hatırlama, anlatı, deneyim ve toplumsal cinsiyet.
Yılmaz, Z. (2011). Küresel İslam hareketinde kadının yeni temsil biçimleri: Türkiye örneği.