YAYIN LİSTESİ

1.      Adı Soyadı: Güzin Yamaner

2.      Doğum Tarihi: 9.01.1968 

3.      Unvanı: Prof.Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

LisansLisans Kimya MühendisliğiGüzel Sanatlar-Tiyatro ODTÜDokuz Eylül   Üniversitesi

TERK

1991

Y. Lisans 1.    Sosyal Bilimler-Tiyatro2. Sosyal Bilimler –   Kadın Çalışmaları Ankara Üniversitesi

1995

1999

Doktora 3. Sosyal Bilimler –   Güzel Sanatlar Eğitimi Ankara Üniversitesi

2001

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :     –

Doçentlik Tarihi                : 17 Nisan 2006                                            

Profesörlük Tarihi            : 19 Haziran 2012

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

      6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nda;

Bitmiş Tezler/Projeler:

1.Berna Gün “Masallara Feminist bir Bakış ve Cinsiyet Meseleleri” (tezli)

2.Yıldız Cihan – “Erkek Yazarlarımızda Kadın İmgesi Üzerine Bir İnceleme: Orhan Pamuk”(tezli)

3.Gül Varlı – “Üçüncü Tiyatro ve Türkiye’de Kadın Tiyatroları” (tezli)

4. Kübra Arslan – “Dişil Dil, Ekofeminizm ve Edebiyat: Muinar Üstüne bir İnceleme” (tezli)

5.Dilek Metin Sert – “Cumhuriyet Dönemi Türk Heykellerine Toplumsal Cinsiyet Açısından  Bakış”(tezsiz)

6. Aysun Tongür “Opera Sanatında Kadın Sanatçı Olmayı  Toplumsal Cinsiyet Olgusu ile Yeniden       Okumak ” (tezsiz)

7. “Gülcan Kılıç, “Anadolu’da Değişen Annelik Modelleri”

Devam Eden Tezler/Projeler:

1. Arzu Burcu Tuner Dedeoğlu –“Kadının Kamusal Alanla İlişkisi Üzerine Tarihsel Zeminde Bir Söylem Çözümlemesi”

2.Çağdaş Gümüşoluk – “Toplumsal Cinsiyetve Futbol Kültürü”(tezli)

3.Hande Turhan, – “Odisseus Mythi’nin Dişil Yeniden Yazımı” (tezli)

4. Senem Gökçe, – “Sanal Dünya ve Görsel İmgelerin Toplumsal Cinsiyet Açısından Çözümlenmesi” (tezsiz)

5.Atakan Çaylak –  “Anne-Çocuk İlişkisi ve Kadın Çalışmaları”

6. Ebru Öcalan – “Yaratıcı Dramada Feminist Grup Çalışmalarının Kullanımı” (tezsiz)

Jüri Üyeliği ve TİK Üyeliği Yapılan YL/DR Tezleri:

2005 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Süreyya Çelmen’in “Türk Sinemasında Kadın” konulu yüksek lisans tezi.

2006 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Özüm Dinçer’in “Namus ve Bekaret: Kuşaklar Arasında Değişen ne? İki Kuşaktan Kadınların Cinsellik Algıları” başlıklı tezi.

2007 ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı yüksek lisans

Öğrencisi Habibe Burcu Baba’nın “Teacher candidates as the Agents of Change for a more Gender Equal Society” başlıklı yüksek lisans tezi.

2007 AnkaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim DalıTezli Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Alica’nın “Türk Ebebiyatında Kadın  Yazarlada Anne-Kız İlişkisi” konulu yüksek lisans tezi.

2008  Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, “Kamusal Alan ve Medya” başlıklı    doktora tezi, Emek Cayli.

2008 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Anabilim Dalı Doktora tezi,Hakan Altun, “Denizden Gelen Kadın” üstüne bir Reji Çalışması.

2008 Özgür Adam İnanç, Doktora TİK (Jüri üyeliği bir dönem yapıldı)

2010 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Zeynep Alica’nın “Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar Tezi”, (Afla dönen tez)

2010  Ayşen Üstün, Doktora TİK

2010  Burcu Erman, Doktora TİK

2010  Füsun Ataman, Doktora TİK

2010  Ayfer Yakar, Doktora TİK 

2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yeşim Arsoy Baltacıoğlu, doktora tezi, hem TİK üyeliği, hem de jüri üyeliği, “Üç Boyutlu Makyaj Uzmanı Alan Yeterliklerinin Geliştirilmesi”.

2011 Bilge Serdar, “Gençlik Tiyatrosunda Bir Estetik Deneyim Olanağı Olarak Dansın Yeri ve İşlevi”,   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

-(2003). “5.Avrupa Feminist Araştırmaları Konferansı ve Nordik Üniversite Kültürü’nün

Penceresinden ‘Yeni Avrupa’da Toplumsal Cinsiyet Güç İlişkileri’ ”, KADIN/WOMAN 2000 – Kadın Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies, Aralık/December, Cilt/Volume IV Sayı/Issue 2, s. 157-164, Kıbrıs.

-(2004). “Bir Kadın Yazar Hayran Olduğu Erkek Yazarlarla Yaşamın Ucuna Yolculuk Düşlerse:           Tezer Özlü’den Kafka, Svevo ve Pavese’ye”, KADIN/WOMAN 2000 – Kadın           Araştırmaları Dergisi/Journal for Woman Studies, Haziran-Aralık/June-December, Cilt/Volume V, Sayı/Issue 1-2, s. 77-91, Kıbrıs.

-(2006). “Never Let Go”, Open Page,  no 11 March, p.121-126, Denmark.

-(2007). “Gül Dünya”, Open Page, no 12 June, p.107-108,Denmark.

-(2008). “East and West”, Open Page, no 13 October, p.118-121,Denmark.

–(2011).“Once Again, a Woman’s Murder Becomes Necessary on Stage – A Cold Night in Berlin”, Critical Stages: IATC Webjournal, Issue no.5, December 2011, Güney Kore.

       7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

Yurtdışında Yapılan Çalışmalar – Alan gereği, kimi kez basılan bildiri yerine yapılan sanatsal çalışmanın görsel arşivi mevcuttur.

-(1997). G.Yamaner. “The Women of the Two Seas: Black Sea and Mediterranien” adlı Festivalin “Drama and Innovation” adlı oturumunda “Feminist Theatre History/ Feminist Tiyatro Tarihi” konulu bildiri/Atölye çalışması. Ağustos – Selanik/Yunanistan.

-(2003). “5th European Feminist Research Conference – Gender and Power in the New Europe, Lund Üniversitesi, “Dil ve Toplumsal Cinsiyet” konulu atölyede aktif  katılım, Ağustos – İsveç.

-(2004). G.Yamaner. “Tiyatroda Cinsiyetçiliğin Çözümlenmesi: Var Olan Tiyatro

Birikimini Dönüştürmek mi, Özcü Bir Feminist Tiyaro mu?”. Başlıklı bildiri sunumu, First International Conference on Women’s Studies, 29-30 Nisan, Gazimagosa, Kıbrıs.

-(2005). G.Yamaner. “Practicing – Practitioners”.University ofWales, Theate and Film Department,    “The Female Voice from Modern Turkish Theatre” başlıklı bildirinin sunumu. Bildiri, Galler Üniversitesi tarafından yayınlanmıştır.  Wales,UK.

-(2009) 2 Ekim.  SiS Science in Society Brokerage Event , TÜBİTAK ve Avrupa Birliği  7.Çerçeve programı Toplumda Bilim Proje Pazarlığı çalışma toplantısı,“ISTA-AnaTolia – A Female Cultural Power  from Anatolia to the Rest of the   World”, başlıklı proje önerisi sunumu ve e-ortamda yazılı basımı.

-(2009) 17-20 June ‘Forced to tour/tour de force’ IATC Colloquium, Amsterdam, “A need for         an Eastern-born critical eye to Turkish-Anatolian theatre”,  p. 29-30; “La nécessité d’un        regard critique venant de l’Est sur le théâtre turc-anatolien”, p.103-104.

-(2011) Symposium Ottoman Empire and European Theatre IV The Turkish Subject in Ballet and Dance from the Sixtennth Century Onwards, “The Position of Women Dancers from Middle Asian to Modern Turkish Dancers” başlıklı bildiri,   28-29 April, Avusturya.

        7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

-(2004). “Üniversitede Cinsiyetçilik Ağı”, Kilad Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Araştırma Dergisi, Yıl:3, sayı:5, Bahar, s.21-42.

-(2005). “Sahnede Dişil Olanın Temsili:Susan Glaspell’ın Önemsiz Şeyler’i”, A.Ü.DTCF,

Tiyatro Araştırmaları Dergisi, sayı 19, s.81-104.

-(2005) Yamaner, Güzin, “Aşkı, Hak Ettiği Bilinç Mertebesine Layık Olarak Sahneye Taşıyabildik mi?”, Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Dergisi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, yayın no: 4598, s.78-89.

-(2006) Yamaner, Güzin, “Bağdat Yollarında Adlı Romanda Dişil Çoğulluğun Takibi”, Kadın Çalışmaları Dergisi, Cilt 1, sayı:2, Mayıs-Ağustos 2006, s.58-69.

-(2006) Yamaner, Güzin, “Akademide Kadın Çalışmalarının Bugünkü Genel Durumu”, Kadın Çalışmaları Dergisi, Cilt 1, sayı:3, Eylül Aralık 2006, s.134-141.

-(2008) Yamaner, Güzin, “Yaratıcı Drama ve Feminist Tiyatro Teknikleri ile Dişil Temalar Üstüne Kültürlerarası Bakışla Bir Drama Çalışması”, 13. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama/Tiyatro Kongresi, 21-23 Kasım,   Ankara.

-(2010) “Akademide Feminist Sanat Üretmenin Bir Yıllık Hazin Çabası (Haziran 2009 – Haziran 2010)/ A Year of Sorrowful Work Trying to Produce Art in the Academia  (June 2009 – June 2010),  Fe Dergi 2, no. 2  http://cins.ankara.edu.tr/20102.html, (2010): 95-110, DOI: 10.1501/Fe0001_0000000036.

       7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

-(1997). M.Tan, Y.Esen, Ö.Şahin, G.Yamaner. “Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim”.

20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı, TODAIE, 19-21 Kasım,Ankara, s.363-381.

-(1998). M.Tan, Ö.Şahin, G.Yamaner. “Toplumsal Cinsiyet Konulu Bir Lisans Dersi Üzerine Gözlemler”. Ege Üniversitesi, Kadın Sorunları Merkezi,

4.Kadın Çalışmaları Toplantısı, 7-9 Eylül 1998 (Yerli Bir Feminizme Doğru, Haz.A.Ilyasoğlu,N.Akgökçe, içinde basılmıştır, Sel Yayıncılık,Istanbul, 2001, s.333-354).

-(2004). G.Yamaner. “Üniversitenin Cinsiyetçi Pamuk Elleri Ötekinin Cebinde”. Yeditepe Üniversitesi, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma Sempozyumu, 1-4 Mart,Istanbul,  III.Cilt, 2004, s.309-316.

-(2005). G.Yamaner. “Geceyi Yazan Bir Aşk Mahrumu: Aslı Erdoğan”, Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü, 7 Aralık 2005.

– (2006) Yamaner, Güzin, “Sanatta Homofobik ve Cinsiyetçi Dil ve Göstergelerin Kurulumu”, Kaos GL Dergisi, Uluslar arası Homofobi Karşıtı Buluşma,  17-  21 Mayıs 2006 Ankara. Güz 2006, s.46-48. 

        7.7.  Diğer yayınlar

Makale:

-(1996). “İktidar Avı’nın Tuzağı Olarak ‘Bilgi’: The Net (Internette Av)” 25.KARE. Sinema Kültürü Dergisi, sayı:16, s.55-56.

-(1996). “Sinemada ‘Postmodern’ -Geçmişin Uzak Tekrarı” 25.KARE. Sinema Kültürü Dergisi, sayı:17, s.31-34.

(Bu makale Seçil Büker’in yayına hazırladığı Sinema Yazıları kitabında da yayınlanmıştır. Doruk Yayınları,Ankara, s.171-178)

-(1996). “Tiyatrodan Ne Bekliyoruz?”. TOBAV Sanat 3, s.59-60.

-(1997). “Yalnızca Yinelemeye Dayalı Bir Etkinlik ya da Postmodern Sanat” AGON TİYATRO. No: 9, s.12-13.

-(1997). “Bir Edebiyat Ödevinin Önsözü”. Bilkent Dört Mevsim Sanat-Edebiyat-Kültür Dergisi. Ekim 1997, sayı:3, s.4-6.

-(2003). “Dolaptakilerin Bahar Temizliği”, Birikim, Haz-Tem., sayı:170-171, s.148-160.

-(2004). “Öte Diyarlardan Bize Feminist Tiyatronun Varlığı Üzerine”, Sahne, Haz.-Tem.,sayı:5 s.24-27.

-(2006). “Kadın Tiyatrocular Başka Denizler Bulabilirler mi?”, Sahne, Mart-Nisan, sayı:7.

-(2006) Yamaner,Güzin, “Ölümsüz Olan Ölebilir mi?”, Sahne Dergisi,  Mayıs-Haziran 2006 s.22.

-(2006) Yamaner, Güzin, Gülay Toksöz’le Birlikte, “Üniversitelerde Feminizme Açılan Kapı” Gündem Gazetesi, Gündem Kadın,  27 Mayıs 2006, s.5

-(2006) “Yemek”, Kadın Çalışmaları KÇ Öğrenci Günlüğü – I 1996-2002,Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, s.23-25.

-(2006)  “Aştığı Dalgalarda Dans EdenKadınlar”, Kadın Çalışmaları KÇ Öğrenci Günlüğü –  I  1996-2002, Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı, , s.75-79.

-(2007) “ ‘Duvara Karşı’ gelip ona toslarsak…”, Sahne, Mayıs-Haziran, s.46-49.

-(2008) “Yaratıcı Drama, Çocuk/Gençler ve Shakespeare Tiyatrosu”, Sahne, Eylül Ekim, s.56-  63.

.-(2010) “Sayıklamalar… Tragedya ve Biz…”, Sahne, Mayıs-Haziran, s.39-43.

-(2011) “Zenne – Kıpkırmızı Bir Toplumsal Duruş Vakti”, KAOS GL Dergisi, sayı: 121, Kasım- Aralık 2011, s.10-11.

Kitap:

-(2001). 20.Yüzyıl Tiyatrosunda Kadın Bakış Açısı, Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara.

-(2002).  (der.) Feminist Tiyatro Metinleri, çev.E.Eserol,  Dost Yayınevi,Ankara.

-(2002). Temizlik Var Girilmez!, (Ebru Özberk ile birlikte), Miron Yayınevi, Istanbul.  

-(2007) Postmodernizm ve Sanat, Algı Yayınevi,Ankara.

-(2011) Çalınmış Zamanlara Veda Çuha Çiçeğim, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul.

Kitap Bölümü:

-(2001). Anneanne, Sırlarını Eskitmiş Aynalar, “Anneannelerim” Bölümü, Çiviyazıları, İstanbul.

– (2011) “Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosunun Yarattığı Cinsiyetçi İmgelem”, Birkaç Arpa Boyu, Der. Serpil Sancar, Koç Üniversitesi Yayınları, II.Cilt, 2011, İstanbul, 701-730.

Kitapçık:

-(2008) Sandık, Sessiz Kadınlığın Dili, çev. .B.Tuner ve A.Toprak, Ankara Üniversitesi, Sosya Bilimler Enstitüsü Kadın  Çalışmaları Anabilim Dalı.

Sözlü Tarih Çalışması:

-(1997-1998) Ben Annemin Eseriyim, Prof.Dr.Melahat Özgü İle Bir Görüşme,1-3 Aralık 1997 / Kasım 1999, İstanbul.

Oyun Eleştirisi:

-(2004). “Bir Aşk ve Annelik Oyunu”, Hürriyet Gösteri, Şubat, sayı: 256, s.75-77.

-(2004). “Hayatımızın Kaçamayacağımız, Şiirden Yoksun Gerçekliği”, Hürriyet Gösteri,

Kasım, sayı: 264, s.27-29.

-(2005). “Dünden Yarına ‘Kadın Tiyatrosu’ ”, Hürriyet Gösteri, Şubat, sayı: 267, s.56 57.

-(2005). “ Üç ‘Kadınsı’ Oyunun Düşündürdükleri”, Sahne, Şubat-Mart, sayı 7, s.46-49.

-(2005). “Ferhad ile Şirin’in Masalından Bir Kere Daha Geçerken”, Sahne, Temmuz-Ağustos, sayı:8.

-(2007). “Japon Kuklası’na Mektup: İşçinin Emeği Patronun Sureti”, Sahne Dergisi, 12-15.

-(2008) “Tanıdıklarımız ve Yabancılar”, Sahne,  Temmuz Ağustos, s.18-21.

-(2010) “Sahnede Yine bir Kadın Katlinin Vacipliği”, Sahne, Ekim-Kasım, s.25-27.

Etkinlik Değerlendirme Yazısı:

 (2007) Yamaner, Güzin, “İlk Feminist Tiyatro/Sahne Buluşması, Seminer’in Ardından…”,

Sahne, Mart-Nisan 2007, sayı:5, s.22-37, 38-40.

(2008) Yamaner, Güzin, “Sahne Dergisi’ne Europa’dan Mektup, Kültür’ün Yosması: Kültürlerarası Norge/AnaTolia Günlerimiz’den…”, Sahne, Ocak-Şubat 2008, s.12-19.

Yayınlanmış Öykü:

(2008) Yamaner, Güzin, “Sadakatin Kızı”, KAOS GL Dergisi 100.Sayı, Mayıs-Haziran 2008, s.53

Çeviri:

-(1997). “Kaba Düşünceler: John Fuegi ve Son Brecht Eleştrisi”. AGON TIYATRO. No:10, s.110-114. O.Taxidou. “Crude Thinking: John Fuegi and Recent Brecht Criticism”. New Theatre Quarterly, Vol. XI, Sayı:44, s.381-384.

-(2000). V. Petric. Sinemada Konstrüktivizm: Dziga Vertov. Öteki Yayınları,Ankara (416 s).

-(2008). Çev.Güzin Yamaner, Eray Eserol, Joris Ivens Tehlikeli Yaşamak, Hayal Et Kitap, (412 s.)

Kitap Redaksiyonu:

-(1998). Wright, E., Postmodern Brecht,  Çev.: A.Bahçıvan. Dost Yayınları,Ankara.

-(1999). Esslin,M., Absurd Tiyatro, Çev.:G.Siper. Dost Yayınları,Ankara.

8.    Uluslararası Projeler

-(1995). A.Ü. DTCF –Tiyatro Bölümü’nde Prof.Dr.Nurhan Karadağ’ın yönettiği Samah ve Köy          Seyirlik Oyunları’nın dekor – kostüm uygulaması ve Grotowski Enstitüsü’nün organizasyonu ile Wroclawve Warşova’daki temsillere katılım, “Günümüz-Türk Tiyatrosu. Kaynağı ve Geleneği – Teatr Turecki-Dzisiaj. Jego Zrodtai Tradycje”, Polonya.

-(2006)  4-9 Eylül.  Greenland Fritheater, Porsgrunn, Norveç. “Have a Sense of Place” Avrupa Birliği Projesi, Galler, Norveç, Fransa, İtalya ve Türkiye ortak çalışma.

-(2007) 17-21 Şubat.  Greenland Fritheater, Porsgrunn, Norveç. “Have a Sense of Place” Avrupa   Birliği Projesi, Galler, Norveç, Fransa, İtalya ve Türkiye ortak çalışma.

-(2007)  2-5 Eylül.  Greenland Fritheater, Porsgrunn, Norveç. “Have a Sense of Place” Avrupa Birliği Projesi, Galler, Norveç, Fransa, İtalya ve Türkiye ortak çalışma.

-(2008) 5-8 Nisan.  Greenland Fritheater, Porsgrunn, Norveç. “Have a Sense of Place” Avrupa   Birliği Projesi, Galler, Norveç, Fransa, İtalya ve Türkiye ortak çalışma.

-(2008)  1-6 Eylül.  Greenland Fritheater, Porsgrunn, Norveç. “Have a Sense of Place” Avrupa Birliği Projesi, Galler, Norveç, Fransa, İtalya ve Türkiye, ortak çalışma. “Rönesans” ve “East” eş-başlıklı gösterimin uluslararası ikili rejisörlük/koreografi uygulaması.

-(2009)   “Hope! No More Dead to Moral Killing Anymore!”, Çağdaş Drama Derneği ve  Hollanda Büyükelçiliği Matra-Kap Projesi, Bitlis, Muş, Ankara. “ 5 Minare” (67 Dakika dokümanter İngilizce alt yazılı film)

-(2009)    Hope! No More Dead to Moral Killing Anymore!”, Çağdaş Drama Derneği ve  Hollanda Büyükelçiliği Matra-Kap Projesi, Bitlis, Muş, Ankara. “Harabe Şehir” (10 Dakika dokümanter film)

-(2010) “Elsinore Castle”, OSIAF ile ortak proje, Holstebro- Odin Teatre ve Kopenhag-Elsinore Castle, Kısa Dokümanter Film,  Danimarka, (10 dakika).

-(2010) 21-28 Haziran. PIT Porsgrunn International Theatre Festival, Skene-Bluss Bölümü’nde “Doğu-Batı” konulu bir dans-drama temsili ve Danse Kampani ile atölye çalışması,  Greenland Fritheater, Porsgrunn, Norveç.

-(2011) “Three Sisters and the Blind Shaft”, 8-12 Nisan 2011. Yaratıcı Drama atölyesi ve dans gösterimi,  Roma Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Theatre Potlach, Fara Sabina, Roma, İtalya.

-(2012) “A Dutch Modern Dance Experience For/With Turkish Modern Dance Students”, Amsterdam School of the Arts Jeroen Fabius and Angel Linssen, Ankara University State Conservatory Modern Dance Department, 5-9 November 2012.

9.    İdari Görevler

Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Dans Bölümü, Bölüm Başkanlığı, 2006-2011. Yönetim Kurulu Üyeliği 2006-2011 (15 Nisan 2011’de bitti), Konservatuvar Kurulu Üyeliği 2006-2011.

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyeliği 1996-

Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Modern Dans Anasanat Dalı Başkanlığı, 2006-2011.

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Sanatla İlgili Sivil Toplum Örgütlerindeki Gönüllü Çalışmalar

1993  Uluslararası Kukla ve Gölge Tiyatrosu Festivali’nin Organizasyonu (Kültür Bakanlığı, TOBAV ve UNIMA) Kırşehir ve Aksaray

1993-1997   9., 10., 11., 12. ve 13. Denizli Uluslararası Amatör Tiyatro  Festivali’nin Organizasyonu (TOBAV,IATA, Denizli Belediyesi) Denizli

1993-1997       7., 8., 9., 10. ve 11. Alaçatı Uluslarası Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Festivali’nin Organizasyonu (TOBAV, IATA, ASSITEJ, Alaçatı Belediyesi) İzmir

1996   Akdeniz Kadın Yazarlar Sempozyumu’nun Organizasyonu (TOBAV)Ankara

 

  1. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık saati

Öğrenci Sayısı

Teorik Uygulama

2009-2010

2010-2011

Güz  Lisans:
Sanat Tarihi I 6 41
Sahne Tekniği  I 2 10
Sahne Tekniği III 1 7
Yaratıcı Drama I 1 10
Yaratıcı Drama III 1 7
  Dans Tarihi I 1 6
Dans Tarihi III 1 4
Estetik I 4 28
 Sosyoloji I 2 10
Yüksek Lisans:

2009-2010

2010-2011

Güz Kadın Çalışmalarına   Giriş – I “Beden, Eşcinsellik, Dilin Cinsiyeti” Bölümleri (Ortak Ders)   3  35
 Yüksek Lisans:Kadın Çalışmalarına   Giriş II – “Edebiyat ve Cinsiyetçilik” Bölümleri (Ortak Ders) 3 35
Yüksek Lisans:Sanat ve Toplumsal   Cinsiyetin Yeniden Üretimi I 4 12
Yüksek Lisans:Sanat ve Toplumsal   Cinsiyetin Yeniden Üretimi II 4 12
  Yüksek Lisans:Kadınların Sessiz,   Sözlü ve Yazılı Dilleri   3   15

 

 

 

 

2009-2010

2010-2011

Bahar  Lisans:
Sanat Tarihi II 6 41
Sahne Tekniği  II 2 10
Sahne Tekniği IV 1 7
Yaratıcı Drama II 1 10
Yaratıcı Drama IV 1 7
  Dans Tarihi II 1 6
Dans Tarihi IV 1 4
Estetik II 4 28
 Sosyoloji II 2 10
Yüksek Lisans:

2009-2010

2010-2011

Bahar
Yüksek Lisans:Sanat ve Toplumsal   Cinsiyetin Yeniden Üretimi I 4 12
Yüksek Lisans:Sanat ve Toplumsal   Cinsiyetin Yeniden Üretimi II 4 12
Doktora:Feminizm Aşk Edebiyat 3

 

13. Diğer

Organizatörlüğü Yapılan Uluslararası Etkinlikler:

-(2007) I.International Stage and Woman Seminar/I.Uluslararası Sahne ve Kadın Semineri, Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Dans Bölümü, 6-9 Ocak 2007,   Ankara.

-(2007) EAST/DOĞU Norge AnaTolia Days – Dance and Acting Workshops, 23-25 November,Ankara.

-(2009) II.International Stage and Woman Feminist Theatre Festival/II.Uluslararası Sahne  ve Kadın Feminist Tiyatro Festivali, Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Dans    Bölümü, 9-11 Ekim 2009, Ankara.

Uluslararası Basılmamış Bildiri:

-(2008) Yamaner, Güzin, “Yaratıcı Drama ve Feminist Tiyatro Teknikleri ile Dişil Temalar Üstüne Kültürlerarası Bakışla Bir Drama Çalışması”, 13. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama/Tiyatro Kongresi, 21-23 Kasım,   Ankara.

Ulusal Basılmamış Bildiri:

-(2009) Yamaner, Güzin; Özberk, Ebru. “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Hizmet ve Öneri Modelleri”, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 11.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Aralık 2009, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, s.17, s.159, Ankara.

Sanatsal Dokümanter Filmler:

2008     “Umut!” (30 Dakika yaratıcı drama ile dans temsili)

2009   “Hope! No More Dead to Moral Killing Anymore!”, Çağdaş Drama Derneği ve  Hollanda Büyükelçiliği Matra-Kap Projesi, Bitlis, Muş, Ankara. “ 5 Minare” (67 Dakika dokümanter İngilizce alt yazılı film)

2009    Hope! No More Dead to Moral Killing Anymore!”, Çağdaş Drama Derneği ve  Hollanda Büyükelçiliği Matra-Kap Projesi, Bitlis, Muş, Ankara. “Harabe Şehir” (10 Dakika dokümanter film)

2010 “Elsinore Castle”, OSIAF ile ortak proje, Holstebro- Odin Teatre ve Kopenhag-Elsinore Castle, Kısa Dokümanter Film,  Danimarka, (10 dakika).

Sahneleme Çalışması:

2007  “Yeni Sildim Basma Sakın!”, Ocak 2007,AnkaraÜniversitesi, Devlet Konservatuvarı Dans Bölümü Yapımı. Yazan, Sahneleyen, Çevre Düzeni ve Kostüm Tasarımı Doç.Dr.Güzin Yamaner.

Dekor-Kostüm Tasarımı Çalışmaları:

1994        Medea,  Yöneten: Levent Suner, (A.Ü.DTCF Tiyatro Bölümü).

1994    Köy Seyirlik Oyunu, Yön.: Prof.Dr.Nurhan Karadağ (ekip çalışması), (A.Ü.DTCF Tiyatro Bl.).

1994    Samah, Yöneten: Prof.Dr.Nurhan Karadağ (ekip çalışması)                           “

1995    Don Kristobita, Yöneten: Prof.Dr.Nurhan Karadağ                            “

2003    Palyaço Prens, Yöneten: Eray Eserol (Ankara Devlet Tiyatrosu)

2006   Mavi Gece Mor Gündüz, Yöneten: Eray Eserol (Ankara Devlet Tiyatrosu)

2011   Dört Mevsim, Koreografi: Yrd.Doç.Dr.Selçuk Göldere (Ankara Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, Dans Bölümü)

Radyo Programı

2005  TRT I Ankara Radyosu’nda bir yıl boyunca her hafta canlı yayınlanan “Sahne Sırası” programında Skene’den Sahneye adlı köşeyi her program için düzenli olarak tiyatro tarihine yönelik  hazırlamak ve sunmak.

2008  TRT I Ankara Radyosu’nda haftalık yayınlanan “Tarih Yazan Kadınlar” adlı programda, her hafta kadın bakış açısı ile o gün ele alınan kadının yaşantısı üzerine yorum köşesi.

2011 TRT 1 Ankara Radyosu’nda her Cuma günü saat 17:30’da yayımlanan “Aşk Yada Herşey…” adlı programda her hafta yayımlanan düzenli bir yorum köşesi.

 Akademik Dergi Danışma Kurulu Üyeliği

2005 Sahne Dergisi, Yayın Kurulu Üyeliği

2006   Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergi Hakemliği

2007 -2009     Çağdaş Drama Derneği Hakemli Dergi Hakemliği

Yarışma Jürisi Üyeliği:

2007  KAOS GL Kadın Kadına Öykü Yarışması

2009  Aşkın “L” Hali, Öykü Kitabı,  Sel Yayıncılık, Yarışmanın üç yıllık öykülerinin basılmış hali, s.9.

2010   KAOS GL Kadın Kadına Öykü Yarışması

Drama ve  Farklı  Metodolojilere İlişkin Çalışmalar

1991-1992      “Yaratıcı Drama”nın liselerde sınıf içi  uygulama çalışması.

1996-1997      “Mitolojinin Dramadaki Kullanımı”na ilişkin  gençlerle uygulama çalışması.

1996-2001       “Toplumsal cinsiyet ve eğitim” bağlamında; “sınıf içi etkileşim gibi farklı pedagojik yöntemlere ve mikro yaklaşımların derslerde –tiyatro aracılığıyla- uygulama çalışmaları.

2003                Uluslar arası Eğitimde Yaratıcı Drama Seminerleri’nde,  Çağdaş Drama

Derneği’nın drama atölyelerınde çevirmenlik.

“Drama lidelik programlarında” kurgu, uygulamalı dramaturgi, sahne tekniği ve postmodern tiyatro gibi konularda atölye yapmak.

2004-2006      9-11 ve 12-15 yaş arasında 20’şer kişiden oluşan 3 ayrı sınıfla iki sömestr ve üç sömestr olarak drama ve oyun çalışmalarını yürütmek ve çalışmalar sonucunda gösteriler düzenleyerek bunları birer filme dönüştürmek

2010  “Grup İletişimi ve Çatışma Çözme” konulu 360 kadınla belli aralıklarla günde 3’er saatlik atölye çalışmalarında drama yöntem ve tekniklerini ana eksen olarak kullanma”, Amasya’da Kadın İstihdamının Artırılması Projesi Güçlenme Eğitimi Programı (11 Ekim-22 Aralık 2010)

Panel – Konferans Çalışmaları

2000  “Postmodern Tiyatro”, Taksav Toplumsal Araştırmalar İçin Vakıf’ın Ankara

Tiyatro Festivali kapsamında verilen “20.Yüzyılda Tiyatro” konulu konferans.

2005  Yıldırım Beyazı Kız Meslek Lisesi,Ankara. 8 Mart için verilen “EğitimdeCinsiyet Faktörü” başlıklı konferans.

2006 “Üniversitenin Kadınları” Başlıklı panelde konuşmacılık. 8 Mart 2006, ATAUM,AnkaraÜniversitesi.

2006  Panel Yöneticiliği. “Kadınları Seven Kadınlar Nasıl Bir Araya Gelir?”, KAOS GL, TAKSAV,Ankara.

2007   “Kadın, Tiyatro ve Şiddet”, Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Çalışma Grubu, Gazi Üniversitesi, 21 Kasım 2007.

2008  “Tiyatro Sanatı ve Şiddet”,  Panel, Taksav,Ankara,  25 kasım 2008.

2009   “Tiyatromuzda Kadın Sorunu”,  Eğitimiş Sendikası, Atatürkçü Düşünce Derneği, Batıkent,  AnkaraPanel, Ankara, 7 mart 2009.

2009  “Aşkın L Hali/Kadından Kadına Öyküler” Paneli, TÜYAP 28.İSTANBUL KİTAP FUARI, İstanbul, 6 Kasım 2009.

2011  “Eril Dil”, HÜKSAM Hacettepe Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi, Konferans,Ankara, 25 Mart 2011.

2011  “Feminizmin Sinemada Kadın Bedeni Üzerinde Üretilen  Cinsiyetçi Görünümlerle
Mücadelesi”, Beden Politikalarının   Sinemadaki Yansımaları Paneli,

48.Uluslararası Antalya   Altın Portakal Film Festivali, 13 Ekim 2011.

Tiyatro ve Dansla İlgili Olarak Sivil Toplum Örgütlerindeki Gönüllü Çalışmalar:

1993   Uluslararası Kukla ve Gölge Tiyatrosu Festivali’nin Organizasyonu (Kültür Bakanlığı, TOBAV ve UNIMA) Kırşehir ve Aksaray

1993-1997      9., 10., 11., 12. ve 13. Denizli Uluslararası Amatör Tiyatro  Festivali’nin Organizasyonu (TOBAV,IATA, Denizli Belediyesi) Denizli

1993-1997  7., 8., 9., 10. ve 11. Alaçatı Uluslarası Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Festivali’nin Organizasyonu (TOBAV, IATA, ASSITEJ, Alaçatı Belediyesi) İzmir

1996  Akdeniz Kadın Yazarlar Sempozyumu’nun Organizasyonu (TOBAV)Ankara

2009 “Töre ve Namus Cinayetleri Üzerine- UMUT” dans gösterisi, Eğitimiş Sendikası, Atatürkçü  Düşünce Derneği, Batıkent,  Ankara,  7 Mart 2009.

2009 “Töre ve Namus Cinayetleri Üzerine- UMUT” “25 Kasım Kadına YönelikŞiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve dayanışma Günü”, Yenimahalle Belediyesi, Ankara, 23 Kasım 2009.