TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi tarafından düzenlenen 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı’nın bildirilerini kitap haline getiren çalışma, aynı zamanda kadın konusunda yapılmış çalışmaların bir toplu yapıtı niteliğini de taşımaktadır. Kitap, konferansta sunulan bildirilerin sunulduğu oturum başlıkları korunarak ve sunum sıralarına büyük ölçüde sadık kalınan bir kurgu ile yayıma hazırlanmıştır. Toplam 47 bildiriyi içeren kitapta bildirilerin yanı sıra konferans açılış konuşmalarına da yer verilmiştir. Bildiriler şu başlıklar altında derlenmiştir: Genel Bakışlar, Özel Alanda Kadınlar, Cinsellik, Şiddet ve Kadınlar, Çalışma Yaşamı, Sıra dışı Uğraşlarda Kadınlar, Bilim, İdeoloji, Metodoloji, Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim, Medya, Sanat ve Kadınlar, Sivil Toplum ve Kadınlar, İktidar, Siyaset ve Kadınlar.

 

(TODAİR Yayınları, 1998)