Ankara Üniversitesi Çözüm Merkezi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak Üniversitemiz öğrencilerinin akademik, idari, sosyal sorunlarının, dilek ve önerilerinin etkili şekilde kayıt altına alınması; olası düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması, bu düzeltici ve önleyici faaliyetleri planlayacak birimlere sorun, dilek ve önerilerin raporlanmasından sorumlu birim olarak 24 Kasım 2023 tarihinde kurulmuştur.
Çözüm merkezli yaklaşım doğrultusunda Üniversitemiz iç ve dış paydaşlarının talep ve ihtiyaçlarının alınması, sınıflandırılması, ilgili birimlere ulaştırılması, başvuruların takibinin yapılması, idari ve istatistiki raporların hazırlanması hususlarında çalışmak üzere; Çözüm Merkezine iç ve dış paydaşların erişimi için 0 850 840 76 89 telefon numarası ve cozum@ankara.edu.tr e-posta adresi mevcuttur.
Bilgilerinize sunulur.