Ankara Üniversitesi KASAUM
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Cebeci 06590 Ankara
Tel: 0312 319 77 14/209 veya 320 55 95
Faks: 0312 363 59 04
E-posta: kasaum@media.ankara.edu.tr
Web sitesi: kasaum.ankara.edu.tr