Prof. Dr. Berna Arda’ nın Özgeçmişi

 
Gaziantep’ te doğan Arda, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1981- 1987 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde tıp öğrenimi gördü.1987’de TUS sonucunda bu fakültenin Deontoloji Anabilim Dalı’ na girmeye hak kazandı.1990’da tıpta uzmanlık derecesini ve yine aynı alanda1993’de doktora programını bitirerek bilim doktorluğu ünvanını elde etti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’ nda1993’te doçent oldu,1999’da profesörlük kadrosuna atandı, halen aynı yerde görevini sürdürmektedir.
Dr. Arda 1994- 2001 yılları arasında Türkiye Biyoetik Derneği’ nin kurucu başkanlığını yürütmüştür.  2007-2008 döneminde Yüksek Sağlık Şurası üyeliği yapmış,  2003- 2009 yıllarında Üniversitelerarası Kurul Etik Komisyonu’ nda ve Kasım 2006 –  Mart 2013 arasında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Biyoetik İhtisas Komitesi’ nde çalışmıştır. 2008- 2012 dönemi için TTB Yüksek Onur Kurulu’ na seçilmiştir.
2006 yılından beri WAML (World Association for Medical Law ) Governor’ luğunu ve  2010 -2014 dönemi için Vice- President görevini yürütmektedir.
International Association for Ethics Education (IAEE)  adlı uluslararası derneğin2016’ ya kadar başkanı seçilmiştir.
Dr. Arda, Ocak- Haziran 2008 döneminde University College of London (UCL) da konuk profesör olarak bulunmuştur.
Tam zamanlı bir eğitici olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde ve Üniversitenin öteki bazı fakülte ve yüksekokullarında verdiği etik, mesleki etik lisans dersleri, kendi anabilim dalındaki “Tıp Etiği ve Tıp Tarihi” doktora programı dışında, 2003- 2004 döneminden beri üniversitesinin üç farklı enstitüsünde; AÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ ndeki doktora programında “Bilim Etiği ve Bilim Tarihi” entegre dersi, AÜ Biyoteknoloji Enstitüsü doktora programında “Etik” ve AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü  Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı yüksek lisans programındaki “Biyoetik ve Kadın” düzenli olarak yürüttüğü derslerdendir. 2007 yılında Riyad’ da,2008’de Bakü’ de,2012’de Dubrovnik’ te düzenlenen “etik eğiticileri eğitimi” kurslarında eğitici olarak görev almıştır.
“World Journal of Stem Cell” Dergisinin 2009-2013 dönemi Editorial Board üyesidir. British Medical Journal, Journal of Medical Ethics, Journal of Medicine and Law, Journal of Science and Engineering Ethics, Healthcare, Medicine and Philosophy, hakemlik yaptığı başlıca dergilerdendir.
25 kadarı uluslararası olmak üzere, yüzellinin üzerinde yayınlanmış makalesi, bir çok kitap bölümü  ve beş kitabı bulunmaktadır. Araştırma ve yayın etiği, tıp ve insan hakları, gen-etik, etik eğitimi, hastalık kavramının tarihsel boyutu başlıca çalışma konularıdır. (Mart 2013)