Kızların güçlendirilmesini hedefleyen okullar, onların sınıf içi katılımını arttırmalı, kendi düşüncelerini ifade etmelerine olanak vermeli ve onlara erkeklerden korkmamayı öğretmelidir. (Nelly P. Stromquist)

Okulun toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden-üretiminde oynadığı özgül rolün kaynağında, toplumsal cinsiyet sorunu ve cinselliğin okulun resmî söyleminden dışlanmış olmasının yattığını söyleyebiliriz. Ancak kapıdan kovulan toplumsal cinsiyet sorunu her seferinde bacadan girmektedir. (Fevziye Sayılan-Alev Özkazanç)

Kişinin sosyal sınıf, cinsel yönelim ya da yaşının nasıl değişmekte olduğunu görmek kolay, toplumsal cinsiyet veya etnik kimliğinin nasıl değiştiğini anlamak ise zor olabilir. Ancak kişinin toplumsal cinsiyet ya da ırksal /etnik kimliğine dair anlayışı, özellikle bu faktörler öğrenme ortamında doğrudan tartışıldığında, değişir ve öğrenmeyi etkiler. (Elizabeth J. Tisdell)

Toplumsal cinsiyet ilişkileri kadınları ve erkekleri farklı öğrenme yolları geliştirmeye yönlendirebilmektedir. (Elisabeth R. Hayes)

(Dipnot Yayınları, 2012)