YUVAYuva Home Belgesel Film Gösterimi ve Yönetmenle Söyleşi

 12 Aralık 2013 Perşembe Saat :15.30-17.30
 Siyasal Bilgiler Fakültesi Küçük Anfi