dcockburn_afis-737x1024KASAUM’un 20. yılında Cynthia Cockburn’u ağırlıyoruz.
Feminist araştırmacı, yazar ve aktivist Cynthia Cockburn ile KASAUM’un yirminci yılında, savaşın toplumsal cinsiyetini ve barış için feminist stratejileri tartışıyoruz. Cockburn yalnızca akademik çalışmalarını değil feminist bir barış aktivisti olarak deneyimlerini de bizimle paylaşacak.
15 Mart Cumartesi günü Cynthia Cockburn, Handan Çağlayan, Nazan Üstündağ ve Alev Özkazanç ile savaşı, kadınların barış mücadelelerini, anti-militarizmi ve feminizmi tartışıyoruz.
Program

14 Mart 2014
13:30-17.30 Kadınların Barış Hareketleri: Farklılıklar, ortaklıklar, mücadele pratikleri
Barış İçin Kadın Girişimi Ankara Grubu ve KASAUM/ KÇ Ortak atölyesi
Not: Atölyeye katlım sayıyla sınırlıdır. Bilgi icin: ezgibsaritas@gmail.com ve nazhidir@gmail.com
15 Mart 2014
Aziz Köklü Konferans Salonu, Cebeci Kampüsü, Ankara Üniversitesi
10.00-12.00 The gender of war: Feminist strategies for peace
Savaşın toplumsal cinsiyeti: Barış için feminist stratejiler
 Moderatör: Serpil Sancar
Konuşmacı: Cynthia Cockburn,
City University (Londra) ve Warwick Üniversitesi
12.00-13.00 Öğle arası
13.00-15.30 Feminizm ve Anti-militarizm: Kadınların barış mücadeleleri
Moderatör: Betül Yarar
Konuşmacılar:
Nazan Üstündağ (Barış İçin Kadın Girişimi, Boğaziçi Üniversitesi)

Handan Çağlayan (Yazar)
Alev Özkazanç (KASAUM, Ankara Üniversitesi)
Cynthia Cockburn, uluslararası feminist antimilitarist ağlar olan Savaşa Karşı Siyah Giyen Kadınlar (Women in Black against War) ve Uluslararası Barış ve Özgürlük İçin  Kadınlar Birliği ( Women’s International League for Peace and Freedom)’nin aktif üyesidir. Onlarca makalenin yanı sıra Brothers: Male Dominance and Technical Change (1983), Machinery of Dominance: Women, Men and Technical Know-how (1985), Two-Track Training: Sex Inequalities and the Youth Training Scheme (1987), In the Way of Women: Men’s Resistance to Sex Equality in Organizations (1991) isimli kitapların yazarıdır. Yazarın Mesafeyi Aşmak: Barış Mücadelesinde Kadınlar (2004) ve Hat: Kıbrıs’ta Kadınlar, Taksim ve Toplumsal Cinsiyet  Düzeni (2005) isimli kitapları İletişim Yayınları; Buradan Baktığımızda: Kadınların Militarizme Karşı  Mücadelesi (2009) isimli kitabı ise Metis Yayınları tarafından yayımlanmıştır.  Cynthia Cockburn , Londra City Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde misafir öğretim üyesi ve Warwick Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nde fahri profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Yazarın “Barış Ne Zaman? Üç Ülkede Kadınların Barış Anlaşmaları Sonrası Deneyimleri” isimli makalesi KASAUM’un hakemli dergisi fe dergi’nin son sayısında yayımlanmıştır. Görüntülemek için: http://cins.ankara.edu.tr/20132.html
 Handan Çağlayan sınıfsal, etnik ve cinsiyete dayalı ayrımcılık pratikleriyle bunların birbirleri arasındaki ilişki üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Çağlayan, Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar: Kürt Hareketinde Kadınlar ve Kadın Kimliğinin Oluşumu (2009) ve Kürt Kadınların Penceresinden: Resmi Kimlik Politikaları, Milliyetçilik, Barış Mücadelesi (2013) kitaplarının yazarıdır.

Nazan Üstündağ Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde modernite teorileri, feminist teori, anlatı metotları, devlet etnografyası konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda Barış İçin Kadın Girişimi’nin aktif bir üyesidir.
Bu etkinlik Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları Programı tarafından desteklenmektedir.
Not: Program afişinde yer alan Sebahat Tuncel yoğunluğu nedeniyle katılamayacaktır.