Üniversiteler her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı, her konuda araştırmaların  özgürce yapıldığı ve bilimsel çalışmaların özgürce yürütüldüğü ortamlardır. Toplumsal değerlere atıfla çeşitli hassasiyetler gerekçe gösterilerek üniversitelerin bu vasıflarından uzaklaştırılması, bir toplumda var olan eşitsizlikleri ve ayrımcılıkları aşmak, demokratik bir toplum olmak amacıyla asla bağdaşmaz. Tersine toplumsal ilerleme ve gelişmelere engel olur.

 Geçtiğimiz günlerde Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde bir yüksek lisans dersi kapsamında düzenlenen ve “Hastalıktan Hak Talebine -Eşcinselliğin Adlandırılışının Anlamlandırılışının Seyri” başlıklı panelin bu tür baskılar sonucu iptal edilişi ve bu paneli düzenleyen Yrd. Doç.Dr Levent Şentürk’ün nefret söyleminin hedefi haline getirilmesi, bunun somut bir örneğidir. Yaklaşık 20 yıldır yaşamın eşitsizlikler üreten her alanına dair bilimsel çalışmalar yürüten ve bu süreçte LGBT olgusunun çeşitli boyutlarını dersler, konferanslar, araştırmalar kapsamında ele alan ve LGBT bireylerin demokratik örgütleriyle işbirliği yapan bizler, bu tutumu şiddetle kınıyoruz.  Nefret söylemi yayanlara karşı hukuki işlem yürütülmesini talep ediyoruz.

Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları ABD ve Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) öğretim üyeleri